« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Stavba RD pod ulicí Na Parkánech v Táboře

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DIO 23673.pdf
27 413- 2025 ŘDuAqu-„g
<br> NÁTW
<br> „___—___ <,>
<br>.<.> ang Casualpozh
<br> V
<br> L
<br> & ;Ú'ýýí/J-LŽÉWZM;
<br> LEGENDAZNAČE
<br> — = -' j.A UZAVŘFMÝ I'lou-n <,>
<br> r—- ___„ňm _._„
<br> Na Parkánech
<br>,<.>._SITUAQE DlO-SCHÉMA 1/4 \.<.> “mt-„a ' v €* „zadu-syna i " m"\i:í1ž|_qťcřýái1u *
<br> _M- <.>
<br> Bukov; vlla ".' "
<br> _STÁVAJÍCÍAPŘECHODZ _.- PRO cnogce -_
<br> FJ „"
<br> „ <.>
<br> Klokotská ulice,Tábor _
<br> ;—.<.> fl— “"" ' i Hatfišnny f_ůfsst
<br> *; - ; * * mano-* * " XXXX XXXX Qt jb
<br> Akce: Z obousměměnl ul.Nokotská pro autobusy MHD.VybIokovánÍ parkoviště <.>
<br> Akce proběhne pouze během jednodenní uzavírky uf.Na Parkánech.'; ŠV- Termín realizace: 16.3.2024
<br>.<.> __.f'
<br> ' vn.<.>.<.> : ' ___—__
<br> _ _ _—_;___ Dopravně inžený ské opatření ©\ dopravn! znaóenl
<br> Jan Navllmal- JANEV WWW.Jnnesz Chýnovm 552 macakmnnemcz 39' 11 Piana nad Lutnlcl 1420 725 054 "34
<br> W CDMETT PLUS,Spol.sr.o.Vypramval: XXXXX XXXXX
<br> Datum: XXXXXX
2024-21844.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01YWXJL*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01YWXJL
<br>
Spis.značka S-META 21844/2024/VPec Tábor
<br> Číslo jednací METAB 23673/2024/OD/VPec
<br> Oprávněná úřední osoba Bc.Veronika Peclová / 381 486 283 18.4.2024
<br>
<br> Spilka a Říha s.r.o <.>,Petra Bezruče 489,392 01 Soběslav II
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 10.4.2024 podal
<br> Spilka a Říha s.r.o <.>,IČO 45021309,Petra Bezruče 489,392 01 Soběslav II
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 4.9.2023 pod č.j.KRPC-
<br> 410-994/ČJ-2023-020806 a ze dne 19.2.2024 pod č.j.KRPC-370-246/ČJ-2024-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu na silnici č.II/603 v ulici Čsl.armády,na silnici č.II/137 v ulicích Bechyňská <,>
<br> Budějovická a Na Parkánech,na silnici č.III/1371 v ulicích Bechyňská a Nábřežní a na místních
<br> komunikacích v ulicích Klokotská,Korandova,Na Parkánech,Údolní,Husova,spojka Na
Parkánech/Klokotská,Tábor,která spočívá v umístění a osazení přenosných svislých dopravních
<br> značek a dopravních zařízení dle dopravně inženýrských situací pro umístění stavby staveništního jeřábu
<br> z důvodu stavby RD pod ulicí Na Parkánech v Táboře <.>
<br> Doba trvání: dne 18.5.2024 <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Umí...

Načteno

edesky.cz/d/9343708

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz