« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu- ulice Vítkovecká, Sezimovo Ústí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22908 situace_001.pdf
\ L',\
<br> a:
<br> \
<br> \\'\'\Í
<br> „ ] \““- J' \._ W.* -._ - „u \.<.>,f.: »
<br> i(.!
<br>,<.> vč?
<br> MH:I-a—-mll.nn€l1mm2f„hi m
<br> nwm wmmmr-mnun_m.nu means: lmp-II' “mnam—.<.> na annuu—
<br> snzmovo (|er - VÍTKoVEcKA unce - nakousmuxc: vonovonu,KANALIZACE A KOMUNIKACE
<br> 90-05 KOMUNIKACE A CHOWKV
<br> u.<.> mm SITUACE DUPMVNIHO NACE“ |
<br> mu * & Novin
<br> &% mně te
2024-20598.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01YV8LJ*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01YV8LJ
<br>
Spis.značka S-META 20598/2024/JKoc Tábor
<br> Číslo jednací METAB 22908/2024/OD/JKoc
<br> Oprávněná úřední XXXXX XXXX XXXXXXXXXX,DiS./ XXX XXX XXX XX.X.2024
<br>
<br> Město Sezimovo Ústí,Dr.E.Beneše 21,391 01 Sezimovo Ústí 1
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na stanovení místní úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích,který dne 4.4.2024 podalo
<br> Město Sezimovo Ústí,IČO 00252859,Dr.E.Beneše 21,391 01 Sezimovo Ústí 1
<br> (dále jen "navrhovatel") vede z moci úřední řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 77 odst.5
<br> zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu ve věci stanovení místní úpravy
<br> provozu na pozemních komunikacích na místní komunikaci 17c,v ulici Vítkovecká,Sezimovo Ústí <,>
<br> která spočívá v odstranění stávající dopravní značky B 28,<,> Zákaz zastavení“ + E 13,<,> Jen ve středu 7 –
<br> 12“ a dále v umístění a osazení svislých dopravních značek IZ 8a,<,> Zóna s dopravním omezením“ (30),IZ
<br> 8b,<,> Konec zóny s dopravním omezením“ (30) a to v obou směrech dle přiložené grafické situace DIO <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto návrhu,z důvodu stanovení dopravního značení po rekonstrukci povrchů
<br> (rekonstrukce vodovodu a kanalizace,oprava komunikace) <.>
<br> Správní orgán projednal návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s
<br> § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu v...

Načteno

edesky.cz/d/9343707

Meta

Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz