« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Volná místa - VM 02/2024 - Asistent/asistentka prevence kriminality UA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inzerat_APK_UA.pdf
Městská část Praha 9,Úřad městské části Praha 9 přijme uchazeče na pracovní místa
<br>  sistent prevence kriminality pod vedením mentora zajišťuje veřejný pořádek,přispívá
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,provádí dohled nad dodržováním čistoty na
veřejných prostranstvích a aktivně se podílí na prevenci kriminality na území MČ
<br>  edná se hlavně o pochůzkovou činnost po území MČ Praha 9,při které
zprostředkovává komunikaci s ukrajinskými občany,zdržujícími se na území MČ
<br>  e nápomocný ukrajinské komunitě při orientaci v českém právním řádu,s důrazem na
lišnosti od ukrajinského práva
<br>  sistenti prevence kriminality nejsou ve smyslu § 127 TZ úřední osobou,nejsou
vybaveni donucovacími prostředky a nemají žádné zvláštní oprávnění <.>
<br> Požadované znalosti:
 áklady první pomoc
 ákladní orientace v ávním řádu ČR a obecně závazných vyhláškách právním
<br> řádu Ukrajiny,s důrazem na odlišnosti od českého právního řádu
 ákladní znalost složek podílejících se na zajištění veřejného pořádku
 komunikační a organizační schopnosti
 problému určení jeho příčin
 psychická odolnost flexibilita,spolehlivost,pečlivost
<br> Nabízíme:
 latové rozpětí 19 500Kč – 750Kč
 5 dní zdravotního volna/rok
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na dopravu
 stravenky formou stravenkové karty
<br> Předpokládaný nástup: červen 2024 – nástup na dobu určitou
<br> Zájemce podá písemnou přihlášku,která musí obsahovat:
 jméno,příjmení,titul
 datum a místo narození
 státní příslušnost
 místo trvalého pobytu

<br> přihlášce je nutno připojit:
<br>  strukturovaný profesní životopis,ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
<br>
<br> Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak,aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději dne 16.května 2024
<br> Městská část Praha 9
Úřad městské části Praha 9
Personální servis
Sokolovská 14/324
<br> Obálku označit slovy:
VÍRAT „ – “
<br> Vyhlašovatel si v...

Načteno

edesky.cz/d/9343101

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz