« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 38951/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 38951 2024_příloha
fu 2%; 12:- ' Wy /57/Zv gy MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB odbor stavební a životního pmsWdí
<br> %!7- ZM é/f
<br> co % to co Zlí: ; L.<.>,L.l/Zb že & fs— **.<.> „ u) / \\ f/ \ / /// \ /,<.> j; HOTEL 2152/4
<br> Americká
<br> (.<.>.—__.<.>.AL.LoHAN'í ; m O\
<br> Ž4MŽMZ7“ šcffgzřiz.45055? “Tx Dl ÚO CÍ'ELLÍ'J ;;;zl': _._,í „' M_—.“ll.-\\
MUCH 38951/2024
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 38951/2024 Cheb 18.04.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ 3101/2024
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: smidova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 521
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní úřad ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě podnětu společnosti FRANCIS PALACE s.r.o.<,>
<br> IČ: 279 77 480,sídlo: Jezerní 15/2,Slatina,351 01 Františkovy Lázně,a po předchozím písemném vyjádření
<br> příslušného orgánu Policie ČR,kterým je Dopravní inspektorát PČR Krajského ředitelství policie
<br> Karlovarského kraje,č.j.: KRPK-15088/ČJ-2024-190206 ze dne 21.02.2024,v návaznosti na ustanovení
<br> §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> připravil návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v:
<br> - osazení stálé svislé dopravní značky IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ doplněné o dodatkovou tabulku
E 13 s textem „5x HOTEL REZA“ a vodorovné dopravní značky V 10e „Vyhrazené parkoviště“
<br> (5x) na silnici III.třídy 21330 umístěné na p.p.č.663/1,k.ú.Františkovy Lázně,obec Františkovy
<br> Lázně (ul.Americká),v km provozního staničení cca 2,500 – 2,470 (před hotelem Reza) <.>
<br>
<br> Důvod: označení parkovacích míst vyhrazených pro hosty hotelu REZA
<br>
<br> Podmínky:
<br> 1.Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu
a vyh...

Načteno

edesky.cz/d/9335839

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz