« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: "Kolben park 1.etapa, objekt C"- komunikace||

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-135899.pdf
ÚŘADMĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9 - Vysočany
<br> SPIS.ZN.: S MCP09/135899/2023/OVÚR/LAVL
Č.J.: MCP09/109735/2024/OVÚR/LAVL
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
valachl@prahaX.cz
<br> DATUM: 16.04.2024 Ukl.zn.: P-1207/1/Vysočany
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
<br> Dne 31.08.2023 s doplněním dne 25.10.2023 a 14.03.2024 podala společnost Polygon BC,a.s <.>,IČO
26135124,Vladislavova 1390/17,110 00 Praha-Nové Město,kterou zastupuje ABM architekti <,>
s.r.o <.>,IČO 25606026,Masarykovo nábřeží 239/22,110 00 Praha-Nové Město,(dále jen "stavebník")
žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu nazvanou:
<br> "Kolben park 1.etapa,objekt C"- komunikace
<br> - SO.0301 - komunikace
- SO.0302 - chodníky,zpevněné plochy
<br> na pozemcích parc.č.1207/1,1207/14,1207/20,1207/22,1207/23,1207/24,1207/25,1207/26 v
katastrálním území Vysočany <.>
<br> (dále jen "stavba"),na kterou vydal Úřad městské části Praha 9,odbor výstavby a územního rozvoje
stavební povolení č.j.MCP09/072769/2020/OVÚR/LAVL dne 15.07.2020 (NPM 20.08.2020) <.>
Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno.Žádost byla doplněna dne
14.03.2024 <.>
<br> Změna spočívá ve:
- změně řešení parkových úprav a zpevněných ploch ve vnitrobloku a severně od objektu
bytového domu <,>
<br> - změně podélného sklonu komunikace západně a severně od objektu bytového domu (snížení
o XXX.X,X m,dosypání stávajícího terénu o cca 0,5 m) <,>
<br> - změně dopravního značení <,>
- změně rozmístění uličních vpustí <,>
<br> změnou stavby jsou dotčeny pozemky parc.č.1207/1,1207/14,1207/22,1207/23,1207/24 <,>
1207/25,1207/26,1207/334 (oddělen z pozemků parc.č.1207/22 a 1207/23) v katastrálním
<br> území Vysočany <.>
<br> Úřad městské části Praha 9,odbor výstavby a územního rozvoje,jako speciální stavební úřad příslušný
dle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plá...

Načteno

edesky.cz/d/9329634

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz