« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Opatření OP_FILMBUSTERS s.r.o._Ocelářská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatreni_OP_Filmbusters_Ocelarska.pdf
Městská část Praha 9
Úřad městské části
<br> Sokolovská
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje: Mgr.M.Prokopiusová
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,příslušný dle ust.§ 40 písm.b)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),§
<br> odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl.zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) a po předchozím
vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.– dboru služby dopravní policie č.j.:
<br> /ČJ 0000DŽ ze dne
<br> y d á v á
<br> ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na pozemních
komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikac
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení pozemní Ocelářská
úseku Kovářská – U Svobodárny na území správního obvodu Praha 9,k.ú.Libeň termínu
<br> – důvodu parkování filmové techniky pro natáčení spotu pro sázkovou
kancelář dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto opatření za níže uvedených
podmínek pro jeho realizaci:
<br> Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude prove
situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>
Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný průjezd
vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu po
celou dobu trvání dopravního opatření <.>
Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození dotčené pozemní komunikace <,>
jakož i jejích součástí a příslušenství <.>
Úřad městské části Praha 9,Odbor dopravy,může toto stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních...
situace_Ocelarska.pdf
x\x _ (.J,; u.<.>.—m.„.<.> _ 325 |.<.>.1 ;.| | ma.085me.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.x ( „I " um _- er _ á „ m s -.„ _ _ _ „,93580.x.[ \\ // / „i.<.>.„.|.<.>.<.> / / | /I/ | „; _J
<br>.<.> | asanace—u_n J (.v „ „ _MWm „m.m
<br> n] a „ mW &.<.>.? n %
<br> _.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| _ _ Illíhxlf _ É
<br> w m mm na mw mm
<br> „ $ „.<.> r „.» „ m „.„m m _ „ „ " „„ Šxnhuancšn m ! _._.a.<.> _ 1 3 _ m _ _ * m._ _ H _,a clltl „k _
<br> _
<br> _ „ _1v_
<br> 'ko
<br> "l_r—F

Načteno

edesky.cz/d/9325881

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz