« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2024 04 vývěska VM.pdf
Město Cheb
<br> odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb
<br> náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br> tel.354 440 111
<br>
Č.j.MUCH 37754/2024 V Chebu dne 16.04.2024
<br>
<br>
<br>
Z Á M Ě R
<br> města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc
<br> zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
Město Cheb zveřejňuje na základě podaných žádostí ve smyslu ustanovení § 39 odst.1)
<br> zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po projednání Vedením města Chebu dne 16.04.2024 – zápis č.15/24,záměr na prodej
<br> hmotných nemovitých věcí – pozemků ve vlastnictví města Cheb:
<br>
<br> katastrální území Cheb
<br>
<br> 1.pozemek parcelní číslo 2139/2 o výměře 428 m2,podle geometrického plánu číslo 6989-
<br> 20/2024 <,>
<br> pozemek parcelní číslo 2151/5 o výměře 116 m2 <,>
<br>
<br> 2.pozemek parcelní číslo st.64/18 o výměře 25 m2,podle geometrického plánu číslo 6988-
<br> 19/2024 <,>
<br>
<br> katastrální území Starý Hrozňatov
<br>
<br> 3.pozemek parcelní číslo 147 díl „b“ o výměře 34 m2,pozemek parcelní číslo 149 díl „a“
<br> o výměře 10 m2,a pozemek parcelní číslo 1679/2 o výměře 58 m2,vše podle geometrického
<br> plánu číslo 634-21/2024 <.>
<br>
<br> Bližší informace podá referentka oddělení nemovitostí odboru majetkoprávního Městského
<br> úřadu Cheb B.Brychová,číslo telefonu 354 440 192,e-mailová adresa brychova@cheb.cz <.>
<br> Nabídky nebo připomínky ke zveřejněným záměrům doručte do podatelny Městského úřadu
<br> Cheb,nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,nejpozději do 17.května 2024 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> vedoucí odboru majetkoprávního
<br> Městského úřadu Cheb
<br>
<br> Vyvěšeno: 17.04.2024
<br>
<br> Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha č.1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha č.2
...

Načteno

edesky.cz/d/9316840

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz