« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí o umístění stavby: Revitalizace vnitrobloku Matúškova, Schulhoffova, Brechtova - zařízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0355 2 C1 ZARIZENI STAVENISTE A3
__ „ _ __
0355 1 C2 ZARIZENI STAVENISTE A3
757/12
<br> STAVENIŠTNl KOMUNIKACE r ČISTÍCÍ ZONA PRO 2„ ETAPU
<br> [DEMONTÁZ SLOUPU V0 / BĚHEM STAVBY
<br> DOČASNÝIFŘEJEZD OBRUBNÍKU /» DŘEVĚNY :'(LÍN
0355 24 004587 (1)
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 415
<br>
VITP11VD_197067
<br> Odbor výstavby,Vidimova 1325,Praha 4,Telefon: 267 902 111
<br>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Sp.značka: OV/24/004587/TK
<br> Čj.: MCP11/24/024620/OV/Št Praha,15.04.2024
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
tel.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: stepanekk@praha11.cz
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části Praha 11,odbor výstavby jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném
<br> do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon") ve spojení s ustanovením § 334a odst.3 zákona
<br> č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m <.>
Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v územním řízení posoudil
<br> podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 18.01.2024 podala a dne 15.02.2024 pod
č.j.MCP11/24/011134 doplnila
<br> Městská část Praha 11,IČO 00231126,Ocelíkova 672/1,Praha 4-Háje,149 00,Praha 415 <,>
<br> kterou zastupuje REINVEST spol.s r.o <.>,IČO 65410840,K Novému dvoru 897/66,Praha 4-Lhotka <,>
<br> 142 00,Praha 411
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í d o č a s n é s t a v b y
<br> nazvané
<br> „Revitalizace vnitrobloku Matúškova,Schulhoffova,Brechtova - zař...

Načteno

edesky.cz/d/9301765

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz