« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: "Kolben park 1.etapa, objekt C"- vodní díla n

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-135898.pdf
ÚŘADMĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9 - Vysočany
<br> SPIS.ZN.: S MCP09/135898/2023/OVÚR/LAVL
Č.J.: MCP09/108867/2024/OVÚR/LAVL
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
valachl@prahaX.cz
<br> DATUM: 15.04.2024 Ukl.zn.: P-1207/1/Vysočany
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
a povolení k nakládání s vodami
<br> Dne 31.08.2023 s doplněním dne 14.03.2024 podala společnost Polygon BC,a.s <.>,IČO 26135124 <,>
Vladislavova 1390/17,110 00 Praha-Nové Město,kterou zastupuje ABM architekti,s.r.o <.>,IČO
25606026,Masarykovo nábřeží 239/22,110 00 Praha-Nové Město,(dále jen "stavebník") žádost o
povolení změny stavby před jejím dokončením a o povolení k nakládání s vodami na stavbu nazvanou:
<br> "Kolben park 1.etapa,objekt C"- vodní díla
<br> obsahující:
Kanalizace:
SO.0501 Stoka D - DN 300 - kamenina - 221,71 m
SO.0601 Stoka J - DN 300 - kamenina - 15,16 m
SO.0602 Stoka J1 - DN 300 - kamenina - 112,57
SO.0401 Stoka S - DN 300 - kamenina - 243,53 m
<br> Vodovod:
SO.0701 Řad V - profil DN 150 - tvárná litina - 278,80 m
SO.0702 Řad V1 - profil DN 150 - tvárná litina - 101,76
<br> Retence:
SO.0502 Retenční nádrž RN 9 - železobeton - dl.31,4 m,122m3
<br> SO.0208 Retenční nádrž RN 6 - objektová - 82m3
<br> na pozemcích parc.č.1207/1,1207/20,1207/22,1207/23,1207/24,1207/25 <,>
1207/26,2098,2099 v katastrálním území Vysočany <,>
<br> (dále jen "stavba"),na kterou vydal Úřad městské části Praha 9,odbor výstavby a územního rozvoje
stavební povolení č.j.MCP09/072542/2020/OVÚR/LAVL dne 15.07.2020 (NPM 20.08.2020) <.>
Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením a řízení o povolení k nakládání
s povrchovými vodami zahájeno <.>
<br> Změna spočívá ve:
- změně retenční areálové nádrže objektu bytového domu - nové materiálové přepracování z
původních betonových trub,nově na voštinové bloky při zachování parametrů odtoku 5,0 l/s a
zvýšení objemu akumulace a retence z...

Načteno

edesky.cz/d/9301093

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz