« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Lovosická - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Lovosicka_-_DIO.pdf
/-/ _ \ // VÝKOPY BUDOU OHRAZENY ZÁBRANAMI 22.// /
<br> PŘECHOD PŘES VÝKOPY BUDE UMOŽNĚN,/ ' í
<br> POMOCÍ PŘENOSNÝCH LÁVEK PRO PĚŠÍ.Souhiasné starší?/Me smcn/ \
<br> ' lešE-J ?) 9-2.ló- ??Éafeůížžl „$b-
<br> Ia ne " enovaskš) 525%— a.as),/zák odgt.+c),'--:\.<.>
<br> r LEGENDA \ \ stávající DZ ' přechodné DZ (DIO)
<br> \ "\ 5,9,3m // $a“ DZ č.828 bude osazeno 7 dní \ ;“ ' / před zahájením prací /,/_/ s podtabulkou data platnosti /
<br> )( ] [ lávky pro pěší přes výkop
<br> / / /f*\_ / \ 15 *
<br> Objednatel : cam-Pakt Energy,a.s.DCM Sýkorová
<br> JTlovskE: 423 Odpovědný projektant; XXXX XXXXXXXX XXX XX Praha X IČ: XXXXXXXX / Vyp aaaaaa | : XXXX XXXXXXXX ' " ' " ;! Investor :] Pražská energetika,a.s <.>,Na Hroudě 1492/4,P10 Stupeň : RDS ' \) Název akce : Datum : Únor 2024 /.Metropolitní sít' dobíjecích stanic PRE./ Praha 9 - Prosek.Lovosická gakázkove císlo : Obsah: Do ravně' "an'rskéo atře I p '"2 V p " Měřítko: 1 t500 Situace čislo
<br> \\\.U přílohy: \ \\ A s z/ // /
Lovosicka_-_OOP.pdf
1
<br>
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/108865/2024/OD/Gab V Praze dne 15.4.2024
<br> Spis: S MCP09/097802/2024/3
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“)
<br> a po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru
<br> služby dopravní policie č.j.: KRPA-104623-1/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 28.3.2024
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na pozemní komunikaci
<br> ul.Lovosická,na území správního obvodu Praha 9,k.ú.Střížkov,v termínu 6.5.2024 –
<br> 31.5.2024,z důvodu provádění výkopových prací pro přípojku dobíjecí stanice,dle přiložené
<br> dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro
<br> jeho realizaci:
<br>
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v
<br> souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 294/2015 Sb <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný
<br> průjezd vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků
<br> silničního provozu po celou dobu trvání dopr...

Načteno

edesky.cz/d/9288009

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz