« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Nemocniční (vnitroblok)_blokové čištění JARO 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nemocnicni_-_DIO.pdf
Kolbenova
<br> Kolbenov
<br> N
em
<br> o
cn
<br> ič
n
í
<br> N
N
<br> 32
7
7
<br> P
o
d
s
<br> tr
oj
<br> ír
n
a
m
<br> i
<br> 781/14
<br> 636/15
<br> 610/18
<br> 635/20
<br> 782/16
<br> 806/16
<br> 607/20
<br> 707/13
<br> 601/17
<br> 638/18
<br> 601/24
<br> 650/22
<br> 635/18
<br> 771/10
<br> 659/15
<br> 659/16
<br> 660/13
<br> 661/9
<br> 663/5
<br> 662/7
<br> 615/11
<br> S JTSK
<br> 1 : 500
<br> 0 10 m
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> Objednatel: Kontroloval:Vypracoval:
<br> Datum vypracování:Místo akce: vnitroblok ul.Nemočniční,Praha 9
<br> projektování dopravních opatření,poradenství a konzultace,inženýrská činnost
<br> Hurbanova 1305/11,142 00 Praha 4,IČO 05172161
<br> Název akce: Návrh přechodné úpravy provozu pro čištění komunikace
vnitroblok ul.Nemocniční,Praha 9
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> XX.XX.XXXX
<br> Městská část Praha 9
<br> Čištění komunikace vnitroblok ul.Nemocniční
<br> Text E 13:
"xx.xx od 08,00 h do 15,00 h
čištění komunikace"
Nemocnicni_-_OOP.pdf
1
<br>
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/108904/2024/OD/Gab V Praze dne 15.4.2024
<br> Spis: S MCP09/099540/2024/2
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“)
<br> a po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru
<br> služby dopravní policie č.j.: KRPA-115479-1/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 8.4.2024
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na pozemní komunikaci
<br> ul.Nemocniční (vnitroblok),v úseku č.p.638/18,635/20,635/18,607/20,na území správního
<br> obvodu Praha 9,k.ú.Vysočany,v termínu 25.4.2024,z důvodu realizace jarního kompletního
<br> úklidu pozemní komunikace po skončení zimního období,dle přiložené dokumentace,která je
<br> nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br>
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v
<br> souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 294/2015 Sb <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný
<br> průjezd vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečno...

Načteno

edesky.cz/d/9288007

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz