« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Audi - RZ 4AL 3057_Výzva na ÚD ID 15764 P-9

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Audi_-_RZ_4AL_3057_vyzva_k_odstraneni_vozidla.pdf
FO-RD06-04 / verze 01 / 13.05.2021 Strana 1 z 2
<br> Správa služeb
hlavního města Prahy
<br> Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Pan/paní
VASYL KVASNIUK
Nar.: 1998
Veltruská 607/6
19000 Praha 9
<br>
<br>
Č.j.ID Vyřizuje / telefon Datum
SSHMP 06845/2024 15764 Junek/ 222 027 534 11.03.2024
<br>
<br>
<br> Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
(§ 19d odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“))
<br>
Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratka
č.p.19,Praha 8,(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace
hl.m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení § 19d odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární
značky Audi,RZ: 4AL3057,VIN: WAUZZZ4BZ1N080719,odstaveného na veřejně přístupné pozemní
komunikaci Praha 9,Litoměřická 585/22
v rozporu s ustanovením § 19 odst.2 písm.h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců
nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno
na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické
prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční
kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod <,>
pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích <.>
<br>
Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude
odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,bude odstraněno
vlastníkem komunikace a odstaveno na odtahovém parkovišti SSHMP na náklady jeho provozovatele <.>
<br>
Přemístění vozidla na jinou veřejně přístupnou pozemní komunikaci ve vlastnictví hl.m.Prahy se
nepovažuje za odstranění vozidla z pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 19d odst.1 zákona <.>
<br> Výše nákladů je určena na...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz