« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Těškovice, konaného dne 27.3.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 10. zasedání ZO Těškovice 27.3.2024.pdf
Usnesení z 10.zasedání zastupitelstva obce Těškovice,konaného dne 27.března 2024
<br> Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání
<br> 1.Vo|í
<br> 2.Bere na vědomí 1) zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Těškovice 2) bere na vědomí zprávy starosty a místostarosty obce,výborů a komisí
<br> 3) žádost ředitelky příspěvkové organizace ohledně změny počtu žáků v Mateřské škole
<br> 3.S c h v a I uj e
<br> 1) finanční dar společnosti Linka bezpečí,2.5.ve výši 1.000 Kč.-
<br> 2) finanční dar společnosti Zdravotní klaun,o.p.s.ve výši 1.000 Kč.-
<br> 3) finanční dar společnosti Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR ve výši 1.000 Kč.—
<br> 4) finanční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč.- a pokud je umístěn druhý sourozenec tak výše úplaty za druhé dítě 200 Kč - od 1.9.2024
<br> 5) finanční úplatu za školní družinu ve výši 300 Kč.— a pokud je umístěn druhý sourozenec tak výše úplaty za druhé dítě 150 Kč od 1.9.2024
<br> 6) účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Těškovice,příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2023,kdy projev vůle je obsažený v Protokolu o schválení účetní závěrky za rok 2023
<br> 7) převedení hospodářského výsledku za rok 2023 z hlavní činnosti ve výši 151 339,21 Kč a z hospodářské činnosti 3 346,45 Kč do rezervního fondu <.>
<br> 8) v souladu s 584 odst.2 písm.p) zákona č.128/2000 Sb.o obcích vznik pracovněprávního vztahu mezi obcí Těškovice a členem zastupitelstva p.Michalem Kupkou pro výkon iT práce na dobu určitou od 1.4.2024 - 31.12.2024 <.>
<br> 9) rozpočet obce Těškovice na rok 2024 v této výši: příjmy 21 696 347,63 Kč; výdaje 27 456 347,63 Kč; financování 5 760 000,- Kč
<br> 10) střednědobý výhled rozpočtu obce Těškovice na období 2025—2026
<br> 1 1)poskytnúti finančních darů fyzickým a právnickým osobám takto:
<br> Společenská složka Přidělený dar TTA -— tenis Těškovice „ 15 000,00 Kč Sdružení rodičů a přátel školy při zs a MŠ - Těškovice 20 OOO'OO KC
<br> Klub seniorů 20 000...

Načteno

edesky.cz/d/9287504

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz