« Najít podobné dokumenty

Město Český Brod - 9. schůze rady města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
Město Český XXXX XXXX města náměstí Husovo XX | XXX XX | Český Brod Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | cesbrod@cesbrod.cz | www.cesbrod.cz | ID datové schránky: jgqbsve | IČO: 00235334 1 Souhrn usnesení (anonymizovaný) 9.schůze rady města,která se konala ve středu 10.4.2024 od 17:30 hod.142/2024 TS - Informace o poptávkovém řízení na stavební úpravy chodníku v ulici Ţelivského Rada města: projednala výsledky poptávkového řízení na stavební úpravy chodníku v ulici Ţelivského provedeného příspěvkovou organizací Technické sluţby Český Brod,IČO: 00875180.143/2024 TS - Informace o výběrovém řízení na opravu komunikace technikou TURBO Rada města: bere na vědomí výsledek výběrového řízení na opravu komunikace technikou TURBO provedeného příspěvkovou organizací Technické sluţby Český Brod,IČO: 00875180.144/2024 Vyhodnocení poptávkového řízení a uzavření smlouvy o dílo - Studie vyuţití objektu hájovny Vrátkov Rada města: I.určuje vítězem poptávkového řízení "Studie vyuţití objektu hájovny Vrátkov" společnost IKA VIN112,a.s <.>,se sídlem Vinohradská 112/1899,Praha 3,IČO: 28220498,nabídková cena 180 000 Kč bez DPH.II.souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností IKA VIN112,a.s <.>,se sídlem Vinohradská 112/1899,Praha 3,IČO: 28220498.Návrh smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.145/2024 Masarykova alej (poz.p.č.508 v k.ú.Štolmíř),podání dotace na péči o stromy,Národní program ŢP.Rada města: souhlasí s podáním ţádosti o dotaci ve výši 250.000,- Kč z Národního programu ţivotní prostředí na péči o stromy rostoucí v Masarykově aleji,pozemek p.č.508 v k.ú.Štolmíř.Město Český XXXX XXXX města náměstí Husovo XX | XXX XX | Český Brod Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | cesbrod@cesbrod.cz | www.cesbrod.cz | ID datové schránky: jgqbsve | IČO: 00235334 2 146/2024 Doporučení schválení rozpočtového opatření č.1 k rozpočtu 2024 Rada města: doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.1 k rozpočtu města na rok 2024 ve znění,které je příloh...

Načteno

edesky.cz/d/9282448

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz