« Najít podobné dokumenty

Město Český Brod - Dlouhodobá uzavírka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
ěesky Brod-K Do[ánkámn,Fugnetrova,Na ÉennOnc $
č,4
<br> gal/6
<br> o_
<br> 3 928/l
<br> 605/2
<br> r\r
<br>,Řipotxy pe rmRc s
rcxRnrrnÝnn prÁšrĚna
<br> ?4S*
<br> 14Z,?^
-
<br> 21Zio
8elr5;-
<br> o_
<br> 237 /22
<br> o-
<br> 237 /7
<br> 1935/ l
<br> o*
<br> 22B/l4
<br> o-
<br> 23B/l8
<br> 238/l
<br> 238/ 29
<br> 1960/l
<br> zÁslrprR pE d 63,1ks
<br> 23B/25\(
<br> r)
<br> 23B/26
<br> O-
<br> d 110- 1ks
<br> o-
23B/40
<br> (L
<br> 238/ 28
<br> ZA PoMocl
<br> 238/36
<br> ],x
<br> O_
<br>./d Ý.-./,r.Jozf
<.> /.^ éF 3.Y,ált
<br>,4o.- J,ť.Jrz/
<br> lí
:!,11ť:
<br> ln PtYNovoD Pt lmRc
<br> (l
<br> 23B/l5
<br> o-
238/ 27
<br> L
ZDE
; __ __ __ __ -' ___; -_.€_____-___ Prolevkce Clhlar s.r.o.v Digitál psal-AŠ“ = '.<.>._' „ ' _ -'.__ k._,2- :
<br> XXXXX XXX.Toiššaerták "Ř“ ' - _ =" * _ -_'- ' —r ' \_ CESky BTOd
<br> nyfá ak - “““"“ 25mm * Plynovod
<br>,135752ggyř50'
<br> ) \\ í_.\\
<br>.r? &'
<br> & <.>
<br>.',_—\\ č <,>
<br> (
<br> \\ \\ \\ \\;ffýlš )
<br> \\
<br> Prštr Sadík Tel.721115332
ZDE
Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
<br>
Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | cesbrod@cesbrod.cz | www.cesbrod.cz | ID datové schránky: jgqbsve | IČO: 00235334
<br> 1
<br> Číslo spisu S - MUCB 19074/2024 ODŽÚ - Srs
<br> Číslo jednací MUCB 24841/2024
<br> Vyřizuje Mgr.XXXX XXXXXXX
<br> Telefon XXX XXX XXX
<br> Email srsnova@cesbrod.cz
<br> Datum 11.4.2024
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
omezení obecného užívání uzavírkou
<br> Městský úřad Český Brod,Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad,jako příslušný silniční správní úřad dle
§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen „zákon o pozemních komunikacích“) r o z h o d l po projednání a posouzení žádosti žadatele: spol <.>
KOSOGASS - inženýring s.r.o <.>,IČO:16555732,Říčanská 1754,251 01 Říčany (dále jen „žadatel" – účastník
řízení podle ust.§ 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů – dále
jen „správní řád“) podané dne 13.3.2024 ve věci povolení uzavírky níže uvedených pozemních komunikací <,>
t a k t o:
<br>
I.Částečná uzavírka místních komunikací – ulice K Dolánkám,Fügnerova,Na Bělidle a
Nábřežní v Českém Brodě z důvodu rekonstrukce plynovodu vč.přípojek,se dle ust.§ 24 odst <.>
2 zákona o pozemních komunikacích a ust.§ 39 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,kterou se uvedený zákon provádí <,>
<br>
<br>
p o v o l u j e
<br> za dodržení stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:
<br> Druh uzavírky: částečná,dlouhodobá
<br> Důvod uzavírky: Rekonstrukce plynovodu vč.přípojek,frézování vozovky pro pokládku nového plynovodu <.>
Práce budou rozděleny na jednotlivé etapy,povrch výkopů bude zhutněn pro sjízdnost,finální povrch
asfaltováním bude proveden po ukončení všech etap <.>
<br> Doba uzavírky: 15.4.2024 – 26.8.2024
<br> 1.etapa 15.4.2024 - 30.5.2024 - ulice K Dolánkám - od křižovatky s ul.Sokolská po č.p.996
2.etapa 31...

Načteno

edesky.cz/d/9238592

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz