« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Záměr na pronájem části pozemku parc.č. 640/69, k.ú. Prosek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_pozemek_640_69_TZ_Reality_predzahradka_2024_OK.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
<br>
oznamuje ve smyslu ust.§ 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze <,>
<br> v platném znění
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Z Á M Ě R
<br>
<br>
na pronájem části pozemku parc.č.640/69,ostatní plocha – zeleň; zapsaného v katastru nemovitostí <,>
<br> vedeném Katastrálním úřadem pro hl.m.Prahu,Katastrálním pracovištěm Praha,na listu vlastnictví
<br> č.527,k.ú.Prosek,obec Praha,hl.m.Praha; a to části o výměře 49,5 m2,jejíž grafické zakreslení je
<br> přílohou tohoto záměru.Účelem pronájmu je provozování restaurační předzahrádky,nájemcem je
<br> konkrétní zájemce: TZ Reality s.r.o <.>,IČO: 05026831,se sídlem Prosecká 682/117,Prosek,190 00
<br> Praha 9; nájem je uzavírán na dobu určitou v trvání od 01.04.2024 do 30.09.2024.Pozemek je ve
<br> vlastnictví hl.m.Prahy,svěřený do správy MČ Praha 9 <.>
<br>
<br>
<br> Příloha: - grafické vymezení předmětu nájmu
<br>
<br> Odpovědná osoba:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX <,>
<br> vedoucí odboru správy majetku
<br>
<br>
Doba zveřejnění: 15 dnů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Otisk úředního razítka V Praze dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.> ……….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> starosta MČ Praha X
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Grafické vymezení předmětu nájmu

Načteno

edesky.cz/d/9237881


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz