« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Záměr na pronájem části pozemku parc.č. 3110/3, k.ú. Libeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_pozemek_3110_3_2024_OK.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
<br>
oznamuje ve smyslu ust.§ 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze <,>
<br> v platném znění
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Z Á M Ě R
<br>
<br>
na pronájem části pozemku parc.č.3110/3,ostatní plocha – jiná plocha; zapsaného v katastru
<br> nemovitostí,vedeném Katastrálním úřadem pro hl.m.Prahu,Katastrálním pracovištěm Praha,na listu
<br> vlastnictví č.1943,k.ú.Libeň,obec Praha,hl.m.Praha; a to části o výměře 25 m2,jejíž grafické
<br> zakreslení je přílohou tohoto záměru.Účelem pronájmu je provozování restaurační předzahrádky <,>
<br> nájemcem je konkrétně určený zájemce – podnikající fyzická osoba; nájem je uzavírán na dobu určitou
<br> v trvání od 01.04.2024 do 30.09.2024.Pozemek je ve vlastnictví hl.m.Prahy,svěřený do správy MČ
<br> Praha 9 <.>
<br>
<br>
<br> Příloha: - grafické vymezení předmětu nájmu
<br>
<br> Odpovědná osoba:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX <,>
<br> vedoucí odboru správy majetku
<br>
<br>
Doba zveřejnění: 15 dnů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Otisk úředního razítka V Praze dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.> ……….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> starosta MČ Praha X
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Grafické vymezení předmětu nájmu

Načteno

edesky.cz/d/9237879


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz