« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Opatření obecné povahy + §19a - MSLH 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ceskomoravska_Klecakova_-_Freyova_Na_Harfe_594x1260.pdf
ČESKOMORAVSKÁ
<br> PO
DĚ
<br> BR
AD
<br> SK
Á
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> ČESKOMORAVSKÁ
ČESKOMORAVSKÁ
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> N
N
7
1
8
0
<br> N
N
2
3
9
7
<br> N
N
4
7
1
3
<br> N
N
4
7
1
2
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> K
L
E
Č
Á
K
O
V
A
<br> NN4711
<br> N
N
4
7
1
2
<br> NN
471
<br> 1
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> 9
0
0
6
1
5
<br> 921038
<br> 9
0
0
6
<br> 9
0
0
6
1
4
<br> 9
0
0
6
1
3
<br> 9
2
1
5
0
5
<br> 92
150
<br> 9
<br> 92
14
84
<br> 9
2
1
5
0
7 2
<br> 901
91
<br> 486
<br> 921036921034
<br> 9
2
1
0
7
5
<br> 490742490471
<br> 9
0
0
6
0
6
<br> 9
0
0
6
0
5
<br> 9210300480
<br> 491470
<br> 921029
<br> 921028
<br> 921025
<br> 921032
<br> 921031
<br> 921072
<br> 9
2
4
6
4
4
<br> 921070
<br> 9
2
4
6
3
7
<br> 9
2
4
6
4
1
<br> 490470
<br> 9
2
4
5
8
7
<br> 9
2
4
6
3
6
<br> 9
2
4
6
4
6
<br> 4
9
0
6
0
0
<br> 494005
<br> 9
2
4
5
8
6
<br> 9
2
4
6
4
0
<br> 9
2
4
6
4
8
<br> 9
2
4
6
4
3
<br> 9
2
1
5
0
3
<br> 921508
<br> 2
9
0
4
5
3
<br> 490469
<br> 9
2
1
5
0
4
<br> 9
2
1
5
0
6
<br> 4
9
0
5
9
9
<br> 4920
37
<br> 921071
<br> 9
0
0
1
5
1
<br> 9
2
4
6
3
9
<br> 921
067
<br> 9
2
4
6
4
5
<br> 9
2
4
6
4
7
<br> 9
2
1
0
6
8
<br> 9
2
<br> 9
2
1
0
7
4
<br> 491469
<br> 921073
<br> 921035
<br> 9
2
1
0
6
9
<br> 3
4
<br> 9
2
4
5
8
8
<br> 9
2
4
6
3
89
2
4
6
4
2
<br> 921033
<br> 921021
<br> 590443
<br> 921022
<br> 9
0
0
6
0
4
<br> 921023
<br> 921026921024
<br> 590444
<br> 9
0
0
6
0
3
<br> 921019
<br> 184/41
<br> 236/5
<br> 210/3
<br> 184/1
<br> 235/7
<br> 495/8
<br> 222/39
<br> 935/5b
<br> 199/37249/33203/31
<br> 203/1
<br> 206/35
<br> 249/2
<br> 694/4
<br> 776/8
<br> 316/24
<br> 930/22
<br> 220/2
<br> 183/27
<br> 183/1
<br> 220/29 I P
2
2
<br> E
1
3
<br> B
2
4
aB1
<br> E13
<br> B
2
8
<br> E
8
b
<br> B
2
4
b
<br> E
1
3
<br> B
2
8
<br> E
8
b
<br> E
1
3
<br> B
2
4
a
<br> B1
<br> E13
<br> B
2
8
<br> E
8
b
<br> IZ
8
a
<br> IZ
8
b
<br> B
2
4
b
<br> E
1
3
<br> B
2
8
<br> E
8
b
<br> S J
TSK1 : 300
<br> 0 5 m
<br> Místní komunikace Českomoravská (Klečákova - Freyova) + Na Harfě u Českomoravské
<br> ...
Ceskomoravska_Kurta_Konrada_-_Lisabonska_-_podel_O2_Universum_parkoviste_jih_594x1260.pdf
N
N
<br> 4
7
4
6
<br> N
N
<br> 4
7
4
6
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 4
7
4
6
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> N
N
<br> N
N
<br> 47
4
6
<br> N
N
<br> 4
7
09
<br> N
N
<br> 47
46
<br> N
N
<br> 4746
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> NN4746 NN4746
<br> N
N
<br> 47
46
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> L
IS
<br> A
B
<br> O
N
<br> S
K
<br> Á
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> N
N
<br> 4
7
16
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> N
N
<br> 47
1
6
<br> 921001
<br> 491471
<br> 921007
921003
<br> 921010
<br> 921005
<br> 921006
<br> 490474
<br> 921004
<br> 490473
<br> 921008
<br> 921000
<br> 491478
<br> 920994
<br> 491472
<br> 920998
<br> 490475
<br> 920989
<br> 0479
<br> 920996
<br> 491477
<br> 920991
<br> 490476
<br> 920992
<br> 920990
<br> 920999
<br> 921002
<br> 920997
920993 920995
<br> 920987
<br> 2510/19
<br> 2420/15b
<br> 2345/17
<br> 511
<br> 511/16
<br> Autobus (13,7 m)
<br> E13
<br> B1
<br> IP
12
<br> E
1 3
<br> E
8c
<br> I P
12
<br> E
13B
28
<br> E
1 3
<br> E
8c
<br> E
13
<br> IP
12
<br> E
13B
28
<br> E
1
<br> 3
<br> B
2
<br> 4a
<br> P6
<br> IP12
<br> E13
<br> B1
<br> E13
<br> C4b
<br> B28
<br> E13
<br> B
28
<br> E
8b
<br> E13
<br> B28
<br> B
28
<br> IP
12
<br> E
13
<br> B
1
<br> E
13
<br> B
28
<br> E
8b
<br> IP
19E
1
<br> 3
<br> B
2
<br> 4a
<br> E1
3B
<br> 1
<br> IP
19
<br> IP
19
<br> E13
<br> E
8bB
<br> 28
<br> B
28
<br> E
8b
<br> B
2
<br> 4b
<br> E
1
<br> 3
<br> B
2
<br> 4b
<br> E
1
<br> 3
<br> 3,0 m
<br> 4,0 m
<br> B28
+E1
<br> 3
<br> umís
tit je
<br> n
<br> na re
aliza
<br> ci
<br> VDZ
<br> Citybloky 74 m
<br> V5
(0,5m)
<br> I n
d
<br> uk
čn
<br> í
s m
<br> yč
ky
<br> S
S
<br> Z
<br> P
ře
<br> n
o s
<br> n é
z
<br> á b
r a
<br> n
y
<br> 4
1
<br> k
s
<br> x
2
<br> m
<br> Citybloky 148 m
<br> Citybloky 28 m
<br> 10
<,> 0
<br> m
<br> 2
4 <,>
<br> 0
m
<br> Úpra
va IP
<br> 19
<br> Zneplatnit šipka vpravoZneplatnit šipka vpravo
<br> S J
TSK1 : 300
<br> 0 5 m
<br> Místní komunikace Českomoravská (Kurta Konráda - Lisabonská - část podél O2 Universum) + parkoviště organizátorů - jih
...
Ceskomoravska_Lisabonska_-_Klecakova_parkovaci_dum_594x1260.pdf
ČESKOMORAVSKÁ
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> N
S
<br> K
Á
<br> NN4746
<br> LISABO
NSKÁ
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> N
N
<br> 4
7
1
2
<br> N
N
<br> 4
71
<br> 0
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> ČESKOMORAVSKÁ
N
<br> N
4
7
1
0
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> K
L
E
<br> Č
Á
<br> K
O
<br> V
A
<br> NN4711
<br> N
N
<br> 4
7
12
<br> NN
471
<br> 1
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> N
N
<br> 47
4
6
<br> N
N
<br> 47
46
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> L
IS
<br> A
B
<br> O
N
<br> S
K
<br> Á
<br> 9210300480
<br> 921029
<br> 921028
<br> 921025
921021
<br> 590443
<br> 921013
921017
<br> 921022
<br> 491476
<br> 921015
<br> 9
00
<br> 6
0
<br> 4
<br> 921023
<br> 921026
<br> 921016
<br> 921024
<br> 590444
<br> 921020
<br> 90
0
<br> 6
0
<br> 3
<br> 921019
<br> 921018
<br> 921009
<br> 921014
<br> 921011
<br> 921012
<br> 921007
<br> 921010
<br> 935/5c
<br> 935/5b
<br> 989/4
<br> 203/31
<br> 935/5d
<br> 2422/2
<br> 1181/23
<br> 220/2
<br> 183/27
<br> 183/1
<br> 220/29
<br> 1181/21
<br> E
13
<br> B
24
<br> a
<br> B1
<br> E13
<br> B
28
<br> E
8b
<br> IZ
8 a
<br> IZ
8
<br> b
<br> B
24
<br> b
<br> E
13
<br> B
28
<br> E
8b
<br> E
8bE
13
<br> B28
<br> B
28
<br> E13
<br> E
13
<br> B28
<br> E13
<br> E8b
<br> B
28
<br> E
13
<br> IP
12
<br> E
13
<br> IP12
<br> IP
12
<br> E13
<br> B28
<br> E13
<br> E8b
<br> B
28
<br> E
13
<br> E
13
<br> B
28
<br> E
13B
28
<br> B
28
<br> E
8b
<br> IP
19
<br> E13
B28
<br> B
28
<br> E
13
<br> E
8b
<br> E13
<br> B1
<br> E13
<br> B28
<br> IP
22
<br> E13
<br> B28
<br> E13
<br> E13
<br> B1
<br> IP
1 2
<br> E
1 3
<br> E
8c
<br> E
13B
28
<br> 18,0 m
<br> 10,0 m
15,0 m15,0 m
<br> 15,0 m
<br> B28
+E1
<br> 3
<br> umís
tit je
<br> n
<br> na re
aliza
<br> ci
<br> VDZ
<br> Citybloky 48 m
<br> 1
x
<br> C
ity
<br> bl
ok
<br> B28
+E1
<br> 3
<br> umís
tit je
<br> n
<br> na re
aliza
<br> ci
<br> VDZ
<br> 8,0 m6,0 m
6,0 m
<br> S J
TSK1 : 300
<br> 0 5 m
<br> Místní komunikace Českomoravská (Lisabonská - Klečákova) + okolí parkovacího domu
<br> 01.03.2024
Ceskomoravska_Ocelarska_-_Lisabonska_-_podel_Harfa_Office_center_Ocelarska_Kurta_Konrada_594x1260.pdf
ČESKOMORAVSKÁ
<br> ČESKOMOR
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 0
8
<br> NN
71
<br> 79
NN
<br> K
U
<br> R
TA
<br> K
O
<br> N
R
<br> Á
D
<br> A
<br> O
C
<br> E
L
Á
<br> Ř
S
<br> K
Á
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 0
6
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> O
CE
<br> LÁ
ŘS
<br> KÁ
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 0
5
<br> DR
AH
<br> O
BE
<br> JL
O
<br> VA
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> N
N
<br> 7
1
7
8
<br> N
N
<br> 4
7
0
<br> 7
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> LIH
O
<br> VAR
SKÁ
<br> N
N
<br> 7
1
7
8
<br> ČESKOMORAVSKÁ
ČESKOMORAVSKÁ
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> N
N
<br> 4
7
0
5
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> 92
10
<br> 89
<br> 590441
<br> 920977
<br> 920982
<br> 490477
<br> 920981
<br> 920985
<br> 920980
<br> 590442
920983
<br> 920984
<br> 4
9
1
4
7
3
<br> 920979
<br> 493163
<br> 920988
<br> 917205
<br> 920978
<br> 920986
<br> 92
10
<br> 88
<br> 92
10
<br> 8
7
<br> 921917
<br> 92
19
<br> 18
<br> 917240
<br> 920974
<br> 917206
<br> 920966
<br> 490478
<br> 920970
<br> 590440
<br> 920975
<br> 917207
<br> 920967
<br> 921921
<br> 920976920968
<br> 491474
<br> 92
19
<br> 20
<br> 590439
<br> 920969
920973
<br> 921919
<br> 920971
<br> 920965
<br> 920972
<br> 317/12
<br> 2420/15a
<br> 2420/15
<br> 1093/10
<br> 1094/8
<br> 1294/9
<br> 1404/4
<br> 2215/6
<br> 808/7
<br> 1602/1
<br> 1602/11
<br> 1018/3
<br> 2258/8
<br> 806/3
<br> 198/10
<br> 809/9807/5
<br> 2255/12a
<br> 1095/4
<br> 2274/1
<br> 1096/6
<br> E
8
<br> bB
2
<br> 8
<br> B
2
<br> 8
<br> E
8
<br> b
<br> E
8
<br> bB
2
<br> 8
<br> B
2
<br> 8
<br> E
8
<br> bIZ
8
<br> a
<br> IZ
8
<br> b
<br> E
13
<br> B
24
<br> a
<br> IP22
<br> B24b
<br> E13
<br> B
2
<br> 8
<br> E
8
<br> b
<br> E
1
<br> 3
<br> B
1
<br> B
2
<br> 8
<br> E
8
<br> b
<br> B
2
<br> 8
<br> E
8
<br> b
<br> Lihovarská
<br> S J
TSK1 : 300
<br> 0 5 m
<br> Místní komunikace Českomoravská (Darhobejlova - Lisabonská - část u Harfa Office Center) + Ocelářská u Českomoravské + Kurta Konráda u Českomoravské
<br> 19.02.2024
Ceskomoravska_Sokolovska_-_Lihovarska_Na_Rozcesti_Drahobejlova_594x1260.pdf
N
N
<br> 4
7
0
6
<br> ČESKOMORAVSKÁ
ČESKOMORAVSKÁ
<br> N
N
<br> 4
7
0
5
<br> DR
AH
<br> OB
EJ
<br> LO
VA
<br> LIHOVARSKÁ
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> N
N
<br> 4
7
05
<br> NN1846
<br> SO
KO
<br> LO
VS
<br> KÁ
<br> SO
KO
<br> LO
VS
<br> KÁ
<br> SO
KO
<br> LO
VS
<br> KÁ
<br> N
N
<br> 2889
<br> NN18
46
<br> N
A R
<br> O
ZC
<br> ESTÍ
<br> SO
KO
<br> LO
VS
<br> KÁ
<br> STARÁ SPOJOVACÍ
<br> DR
AH
<br> OB
EJ
<br> LO
VA
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> SPOJOVACÍ
<br> ČESKOMORAVSKÁ
<br> NN
71
<br> 77
<br> Č
E
<br> S
K
<br> O
M
<br> O
R
<br> A
V
<br> S
K
<br> Á
<br> S
TA
<br> R
Á
<br> S
P
<br> O
JO
<br> V
A
<br> C
Í
<br> 921917
<br> 267
<br> 92
19
<br> 18
<br> 91
72
<br> 66
<br> 917241
<br> 917240
<br> 920966 920970920964
<br> 920967
<br> 921921
<br> 920968
<br> 491474
<br> 92
19
<br> 20
<br> 920969
<br> 921919
<br> 920965
<br> 9
1
<br> 6
75
<br> 8
<br> 91
72
<br> 78
<br> 917280
<br> 921098
<br> 917298917290
<br> 490409
<br> 49
04
<br> 66
<br> 917285
<br> 920960
<br> 917286
<br> 916756
<br> 91
67
<br> 55
<br> 491185
<br> 49
04
<br> 67
<br> 917287
<br> 91
67
<br> 57
<br> 917288
<br> 917300
<br> 917242
<br> 91
72
<br> 76
<br> 91
72
<br> 77
<br> 917291
<br> 9
21
<br> 0
8
<br> 4
<br> 9
1
<br> 73
0
<br> 4
<br> 192292
<br> 917294
<br> 917396
<br> 590437
<br> 49
1
<br> 4
7
<br> 9
<br> 917292
<br> 917289
<br> 920962
<br> 92
10
<br> 85
<br> 917393
<br> 917293
<br> 590438
<br> 5081
<br> 192298192294 192297192293192291 192296192295
917299
<br> 920963
<br> 192290
<br> 917395
<br> 917297
<br> 917394
<br> 917296
<br> 192289
<br> 92
10
<br> 86
<br> 91
7
<br> 3
0
<br> 6
<br> 920961
<br> 9
17
<br> 3
0
<br> 5
<br> 917284
<br> 0
4
<br> 78
<br> 91
72
<br> 95
<br> 91
68
<br> 62
<br> 916759
<br> 3
917282
<br> 91
70
<br> 46 917283
<br> 917281
<br> 917279
<br> 917049
<br> 91
70
<br> 48
<br> 91
70
<br> 51
<br> 1093/10
<br> 1295/11
<br> 1293/7
<br> 1094/8
<br> 1294/9
<br> 1404/4
<br> 1423/5
<br> 2215/6
<br> 808/7
<br> 1602/1
<br> 1308/1 1602/11
<br> 2258/8
<br> 806/3 809/9
<b...
Freyova_Ceskomoravska_-_Na_Brehu_Pod_Harfou_594x1260.pdf
P
O
<br> D
H
<br> A
R
<br> NN5274
<br> FREYOVA
<br> N
N
<br> 1
32
<br> 6
<br> N
A
<br> B
Ř
<br> E
H
<br> U
<br> FREYOVA
FREYOVA
<br> FREYOVA
<br> P
O
<br> D
H
<br> A
R
<br> F
O
<br> U
<br> 900640
<br> 900639
<br> 900644
<br> 900643
<br> 900645
<br> 900642
<br> 900641
<br> 90
06
<br> 89
<br> 900646
<br> 901774
<br> 92
63
<br> 33
<br> 900638
<br> 901739
<br> 9
00
<br> 6
<br> 91
71
<br> 73
<br> 901740
<br> 900636
<br> 900632
<br> 900627
<br> 900684
<br> 900626
<br> 900634
<br> 900682
<br> 900630
<br> 900628
<br> 900635
900637
<br> 900631
<br> 900629
<br> 900683
<br> 900624
<br> 900625
<br> 900622
<br> 900623 4
91
<br> 1 9
1
<br> 900621
<br> 92
63
<br> 28
<br> 92
63
<br> 32
<br> 91
71
<br> 75
<br> 92
63
<br> 30
<br> 924
650
<br> 924652
<br> 91
71
<br> 74
<br> 90
17
<br> 41
<br> 92
63
<br> 29
<br> 924649
<br> 92
63
<br> 31
<br> 924651
<br> 90
06
<br> 81
<br> 900609
<br> 900610
<br> 900608
<br> 291/2
<br> 291/8
<br> 78/4a
<br> 91/6
<br> 904/1
<br> 276/21
<br> 569/4
<br> 106/14
<br> 902/20
<br> 336/9
<br> 983/25
<br> 916/9a
<br> 253/5a
<br> 712/7
<br> 929/12
<br> E
9
<br> E
1
3
<br> B
2
4
b
<br> IP
2
2
<br> E
1
3
<br> B
2
4
b
<br> B
2
4
a
<br> E
1
3
<br> E
9IP
<br> 2
2
<br> E13
<br> B1
<br> B
2
4
a
<br> E
1
3
<br> E13
<br> E4
<br> E13
B1
<br> B28
<br> E8b
<br> E13
<br> B28
<br> E13
<.> úf
<br> E1
3
<br> IP1
3c
<br> 80
<,> 0
<br> m
<br> V
4
<br> (0,125m
)
<br> S
<br> J
<br> T
<br> S
<br> K
<br> 1 : 320
<br> 0 5 m
<br> Místní komunikace Freyova (Na Břehu - Česklomoravská) + Pod Harfou u Freyovy
<br> 19.02.2024
K_Moravine_Sokolovska_-_Ocelarska_594x1260.pdf
K MORAVINĚ
<br> NN
391
<br> 0
<br> LIČKY
<br> K MORAVINĚS
O
<br> K
O
<br> L
O
<br> V
S
<br> K
Á
<br> S
O
<br> K
O
<br> L
O
<br> V
S
<br> K
Á
<br> Č
I H
<br> Á
K
<br> O
V
<br> A
<br> N
N
<br> 1
7
2
4
<br> S
O
<br> K
O
<br> L
O
<br> V
S
<br> K
Á
<br> K MORAVINĚ
<br> NN3910
<br> K MORAVINĚU ŠKOLIČKY
<br> K MORAVINĚ
<br> D
R
<br> A
H
<br> O
B
<br> E
J L
<br> O
V
<br> A
<br> O
C
<br> E
L
Á
<br> Ř
S
<br> K
Á
<br> 9
1
<br> 67
0
<br> 79 1
6
<br> 7
0 6
<br> 9
1 6
<br> 9
2
<br> 8
<br> 29
01
<br> 96
<br> 9
1
<br> 6
93
<br> 2
<br> 916927
<br> 9
16
<br> 9
2
<br> 9
<br> 9
1
<br> 67
0
<br> 8
<br> 9
1
<br> 6
93
<br> 3
<br> 916901
916904
<br> 9
1
<br> 7
2
<br> 09
<br> 4
90
<br> 4
6
<br> 1
<br> 916907
<br> 916908
<br> 916905
<br> 916913
<br> 9
1
<br> 69
1
<br> 2
<br> 916902
<br> 916909
<br> 916906
<br> 916911
<br> 916914
<br> 9
1
<br> 67
0
<br> 9
<br> 91
69
<br> 03
<br> 916910
<br> 9
16
<br> 7
11
<br> 9
1
<br> 7
20
<br> 8
<br> 9
1
<br> 7
1
<br> 90
9
<br> 1
7
<br> 1
92
<br> 91
7
<br> 18
9
<br> 9
1
<br> 7
1
<br> 91
<br> 917188
<br> 916899916900
<br> 917187
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 38
<br> 9
1
<br> 6
87
<br> 3
9
<br> 1
6
<br> 87
5
<br> 9
1
<br> 69
2
<br> 6
<br> 9
1
<br> 6
87
<br> 4
<br> 916931
<br> 916876
<br> 0469
<br> 916877
<br> 9
1
<br> 6
71
<br> 5
<br> 9
1
<br> 7
21
<br> 0
<br> 9
17
<br> 2
11
<br> 9
1
<br> 9
1
<br> 67
1
<br> 4
91
<br> 6
7
<br> 1
2
<br> 9
1
<br> 6
7
<br> 10
<br> 9
1 6
<br> 7
1
<br> 3
<br> 9
1
<br> 7
21
<br> 2
<br> 916925
<br> 920300 920301 920303920302921101
<br> 1688/13
1452/9
<br> 1894/52
<br> 1452/54
<br> 1689/65
<br> 1690/63
<br> 1689/11
1871/7
<br> 1354/11872/5
<br> 1354/35
<br> 1360/33
<br> 1873/3
<br> 1825/40
<br> 1824/38
<br> 2144/42
<br> 1691/61
<br> 1823/34
<br> 1692/59
<br> 1693/57
<br> 867/2841823/36
<br> 945/48
<br> E
13E
<br> 13
<br> B
28
<br> B
1
<br> IP13c
<br> E13
<br> E
13B
1
<br> B1
<br> IJ
4c
<br> IJ4c
<br> E
13
<br> C
2c
<br> E
8b
<br> E
13
<br> E
8b
<br> B
28
<br> E
13
<br> B
28
<br> B
28
<br> E
13
<br> E
8b
<br> E
13
<br> B
28
<br> B
28
<br> ...
Lisabonska_Bezejmenna_-_centralni_cast_594x1260.pdf
N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> LISABONSKÁ LISABONSKÁ
<br> N
N
<br> 4
74
<br> 6
<br> LISABONSKÁ
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> LISABONSKÁ
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> LIS
AB
<br> ON
SK
<br> Á
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
N
<br> N
47
<br> 4
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> NN4746
<br> NN4
746
<br> N
N
<br> 4746
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 46
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 47
46
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 46
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6 NN4746
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 47
46
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> NN4746
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> NN47
46
<br> Č
E
<br> S
K
<br> O
M
<br> O
R
<br> A
V
<br> S
K
<br> Á
<br> M
O
<br> R
A
<br> V
S
<br> K
Á
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> N
N
<br> 4
7
<br> 4
6
<br> NN4746
<br> Č
E
<br> S
K
<br> O
M
<br> O
R
<br> A
V
<br> S
K
<br> Á
<br> LISABONSKÁ
<br> 9
2
1
0
0
9
<br> 9
2
1
0
0
1
<br> 9
2
1
0
1
2
<br> 4
9
1
4
7
1
<br> 9
2
1
0
<br> 0
7
<br> 9
2
1
0
0
3
<br> 9
2
1
0
1
0
<br> 9
2
1
0
0
5
<br> 9
2
1
0
0
6
<br> 4
9
0
4
<br> 7
4
<br> 9
2
1
0
0
4
<br> 4
9
0
4
<br> 7
3
<br> 9
2
1
0
0
8
<br> 9
2
0
9
9
9
<br> 9
2
1
0
0
2
<br> 2394/4
<br> 278
<br> 2510/19
<br> A
u
to
<br> b
u
s
<br> (1
3
<,> 7
<br> m
)
<br> E
1
3
<br> B
2
8
<br> P
6
<br> E
1
3
<br> E
1
3
<br> P
6
<br> B
2
8
<br> E
1
3
<br> E
1
3
<br> B
1
<br> B
2
8
<br> E
1
3
<br> B
1
<br> IP
1
2
<br> E
1
3B
<br> 2
8
<br> E
1
3
<br> E13
<br> E
13
<br> B1
<br> B
1
<br> IP12
<br> E13
<br> E8c
<br> IP12
<br> E13
<br> B28
<br> E13
<br> E8c
<br> E13
<br> IP12
<br> E13
<br> B28
<br> P
6
<br> E13
<br>...
Ocelarska_Kurta_Konrada_-_Kovarska_Kovarska_Ocelarska_-Sokolovska_594x1260.pdf
OCELÁŘSKÁ
<br> OCELÁŘSKÁ
<br> DRAHOBEJLOVA
<br> U
S
<br> V
O
<br> B
O
<br> D
Á
<br> R
N
<br> Y
<br> DRAHOBEJLOVA
<br> K
O
<br> V
Á
<br> Ř
S
<br> K
Á
<br> O
C
<br> E
L
<br> Á
Ř
<br> S
K
<br> Á
<br> OCELÁŘSKÁ
<br> N
N
<br> 5
03
<br> 7
<br> OCELÁŘSKÁ OCELÁŘSKÁ
<br> DRAHOBEJLOVA
<br> NN5037
<br> 917192
<br> 917213917217
<br> 9
1
6
9
4
<br> 0
<br> 917215
<br> 917214
<br> 9
1
6
9
5
1
<br> 917198917199
<br> 917229
<br> 9
1
7
2
2
3
<br> 917228
<br> 9
2
1
9
1 1
<br> 917226
<br> 917218
<br> 917227
<br> 290163
<br> 9
1
6
9
4
8
<br> 9
1
7
2
2
5
<br> 917197
<br> 9
1
6
9
4
9
<br> 917222
<br> 9
1
7
2
2
0
<br> 9
1
6
9
5
0
<br> 9
1
7
2
2
4
<br> 9
1
7
1
9
6
<br> 9
1
6
9
4
7
<br> 917216
<br> 0471
<br> 917230
<br> 9
17
<br> 21
9
<br> 919205 917232
<br> 9
1
7
2
4
9
<br> 917236
<br> 9
2
6
1
3
2
<br> 917201
<br> 9
1
7
2
4
6
<br> 9
2
6
1
3
4
<br> 9
1
7
2
5
0
<br> 92
6
1
3
1
<br> 9
2
6
1
3
3
<br> 917233
<br> 9
1
7
2
4
7
<br> 917235 917234
<br> 917200
<br> 9
1
7
2
4
8
<br> 917231
<br> 917202
<br> 9
2
1
0
8
9
<br> 917203917204
<br> 9
2
1
0
8
8
<br> 1091/491092/47
<br> 957/1
<br> 1693/57
956/51 957/53
<br> 1694/55
<br> 1694/2
<br> 1255/43
<br> 939/44
<br> 1255/61413/11
<br> 1272/21
<br> 939/4
<br> 1254/451413/41
<br> 1414/42
<br> 1414/9
<br> 1415/7
<br> 2473/40
<br> 1417/3
<br> 1216/8
<br> 1063/6
<br> 1073/36
<br> 1164/26
<br> 1164/3
<br> 1226/30
<br> 1601/35
<br> 1073/38
<br> 1019/27
<br> 1163/1
<br> 2457/6
<br> 392/9
<br> 548/25
1598/391600/37
<br> 1064/4
<br> 1110/31
<br> 1163/11
<br> 1065/13
<br> 1215/28
<br> 2420/2a
<br> 392/24
<br> 1065/2
<br> 2457/8
<br> 2460/3a
<br> 1066/15
<br> 1215/10
<br> 2457/7
<br> 547/23
<br> 547/12
<br> 546/14
<br> CAS Tatra 7
<br> OA (5,0)
<br> Dodávka L3/H2
<br> O
A
<br> (
5
<,> 0
<br> )
<br> B
1
<br> E
1
3
<br> IP4b
<br> E13.úf
<br> IP13c
<br> B2B28
<br> E4
E13
<br> C2f
<br> E13
<br> B1
<br> IP
1
2
<.> b
<br> p
<br> E
1
3
<br> B
1
<br> E
1
<br> 3
<br> C2c
<br> E
1
3
<br> B
2
8
<br> IP
2
2
<br> E
1
3
<.> ú
<br> f
<br> IP
1
3
c
<br> 1,5 m
<br> 1,5 m
1,5 m
<b...
Ocelarska_Lisabonska_-_autobusove_nadrazi_594x1260.pdf
PI
SK
<br> ÁČ
KO
<br> VÝ
CH
<br> N
N
<br> 45
66
<br> OCELÁŘSKÁ
<br> NN4746
<br> OC
EL
<br> ÁŘ
SK
<br> Á
<br> O
C
<br> E
LÁ
<br> Ř
S
<br> K
Á
<br> O
C
<br> E
L
Á
<br> Ř
S
<br> K
Á
<br> OCELÁŘSKÁ
<br> LISA
BON
<br> SKÁ
<br> LI
S
<br> A
B
<br> O
N
<br> S
K
<br> Á
<br> NN4746
<br> LI
SA
<br> BO
NS
<br> KÁ
<br> K
M
<br> O
R
<br> A
V
<br> IN
Ě
<br> NN4746
<br> NN4746
<br> OCE
LÁŘ
<br> SKÁ
<br> 917185
<br> 917184
<br> 917182
<br> 916901
<br> 917190
<br> 917192
91718
<br> 9
<br> 917191
<br> 917186
<br> 917188
<br> 916899
<br> 916900
<br> 917187
<br> 917
21
<br> 917
212
<br> 92
03
<br> 00
<br> 92
03
<br> 01
<br> 92
03
<br> 03
<br> 92
03
<br> 02
<br> 92
11
<br> 01
<br> 91
72
<br> 20
<br> 91
72
<br> 19
<br> 343/6
<br> 949/41
<br> 799/8
<br> 344/10
<br> 949/43
<br> 606
<br> 606/10
<br> 1452/9
<br> 1871/7
<br> 1354/1
<br> 1872/5
<br> 1354/35
<br> 2345/4
<br> 937/39
<br> 1360/33
<br> 1873/3
<br> 945/48
<br> Autobus (12 m)
<br> E
13B
<br> 1
<br> E1
3
<br> B1
<br> E13
<br> E13
<br> B28
<br> B1
<br> E
13
<br> B
1
<br> IJ4c
<br> IJ4c
<br> m
<br> 30,0 m
<br> 30,0 m
<br> Voz
idlo
<br> SPJ
<br> Opl
oce
<br> ní,v
ýška
<br> 2,0
m <,>
<br> délk
a 94
<br> m
<br> 2xCityblok 2,0 m
<br> 4,5 m
<br> 2,4 m
<br> Cho
dník
<br> S JTSK
1 : 300
<br> 0 5 m
<br> Místní komunikace Ocelářská (Kovářská - Lisabonská)
<br> 01.03.2024
Ocelarska_Lisabonska_-_Freyova_594x1260.pdf
N
N
<br> 52
74
<br> OCELÁŘSKÁ
<br> NA BŘEHU
<br> FR
E
<br> Y
O
<br> VA
<br> FR
E
<br> Y
O
<br> VA
<br> N
N
<br> 4
5
<br> 6
6
<br> OCELÁŘSKÁ
<br> O
C
<br> EL
ÁŘ
<br> SK
Á
<br> O
C
<br> ELÁŘ
SKÁ
<br> O
C
<br> E
LÁ
<br> Ř
S
<br> K
Á
<br> LI
SA
<br> BO
NS
<br> KÁ
<br> LIS
A
<br> B
O
<br> N
S
<br> K
Á
<br> PI
SK
<br> ÁČ
KO
<br> VÝ
C
<br> H
<br> LI
S
<br> A
B
<br> O
N
<br> S
K
<br> Á
<br> 90
06
<br> 40
<br> 900639
<br> 900643
<br> 90
06
<br> 42
<br> 900641
<br> 926333
<br> 917173
<br> 900637
<br> 917176
<br> 926327
<br> 926323
<br> 92
63
<br> 25
<br> 926328
<br> 926332
<br> 917175
<br> 917179
<br> 926320
<br> 26319
<br> 917178
<br> 9263
30
<br> 924650
<br> 917177
<br> 926322
<br> 92
63
<br> 26
<br> 92
46
<br> 52
<br> 917174
<br> 9263
29
<br> 92
46
<br> 49
<br> 926331
<br> 924
651
<br> 926321
<br> 926324
<br> 917181917182
917180
<br> 900/18
<br> 975/47
<br> 902/20
<br> 983/25
<br> 949/41
<br> 799/8
<br> 949/43
<br> 606
<br> 975/45
<br> 891/16
<br> 606/10
<br> B24a
<br> E13
E9
<br> IP22
<br> E
1
<br> 3
E
<br> 3
a
<br> E
1
3
<br> B
1
<br> B
2
8
<br> E
8
b
<br> E
1
3
<br> B
2
8
<br> E
1
<br> 3
<.> ú
<br> f
E
<br> 1
3
<br> IP
1
3
c
<br> E
1
3
<br> B
2
8
<br> E13
<br> B1
<br> 80,0 m35,0 m V4
(0,125m)
<br> V4
(0,125m)
<br> S
JTS
<br> K1 : 320
<br> 0 5 m
<br> Místní komunikace Ocelářská (Lisabonská - Freyova)
<br> 01.03.2024
Podvinny_mlyn_u_UNYP_Areny_A3.pdf
N
N
<br> 50
72
<br> P
O
<br> D
V
<br> IN
N
<br> Ý
M
<br> LÝ
N
<br> NN5072
<br> 921690
<br> 916
840
<br> 921695
<br> 92
15
<br> 921691
<br> 92
16
<br> 93
<br> 92
15
<br> 12
<br> 92
15
<br> 11
<br> 92169
<br> 921692
<br> 921694
<br> 921689
<br> 2284/23
<br> 2284/21
<br> 2308/19
<br> 2284/25
<br> E13
<br> B1
<br> P
od
<br> vi
nn
<br> ý
m
<br> lý
n
<br> S JTSK
1 : 350
<br> 0 10 m
<br> Místní komunikace Podvinný mlýn u areálu UNYP Arény
<br> 19.02.2024
Sokolovska_Cuprova_-_Podvinny_mlyn_594x1260.pdf
SOKOLOVSKÁ
<br> SOKOLOVSKÁSOKOLOVSKÁ
<br> N
N
<br> 3
06
<br> 2
<br> LIH
O
<br> V
A
<br> R
S
<br> K
Á
<br> P
O
<br> D
V
<br> IN
N
<br> Ý
M
<br> L Ý
N
<br> N
N
<br> 5
3
4
1
<br> SOKOLOVSKÁ
<br> SOKOLOVSKÁ
<br> N
N
<br> 1846
<br> SOKOLOVSKÁ SOKOLOVSKÁ
<br> N
N
<br> 2
8
8
8
<br> SOKOLOVSKÁ
<br> N
A
<br> R
O
<br> Z
C
<br> E
S
<br> T
Í
<br> SOKOLOVSKÁ
<br> ČESKOM
ORAVSKÁ
<br> ČESKOM
ORAVSKÁ
<br> 9
1
<br> 6
79
<br> 2
91
<br> 679
3
<br> 916740 916738
<br> 91
67
<br> 95
<br> 916744
<br> 91
7
<br> 2
6
<br> 7
<br> 91
7
<br> 2
5
<br> 3
<br> 917262
<br> 9 1
6
<br> 7
94
<br> 916741
<br> 0
4
<br> 67
<br> 9
17
<br> 2
5
<br> 2
<br> 9
172
<br> 63
<br> 916739
<br> 91
726
<br> 4
<br> 9
17
<br> 2
5
<br> 1
<br> 916742
<br> 916743916745
<br> 9
1
<br> 53
5
<br> 6
<br> 91
67
<br> 58
<br> 916750
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 80
<br> 91
72
<br> 80
<br> 916746
<br> 9
1
<br> 72
7
<br> 0
<br> 9
21
<br> 0
9
<br> 8
<br> 91
72
<br> 90
<br> 917269
<br> 590977
<br> 590976
<br> 490409
<br> 91
6
<br> 9
8
<br> 6
<br> 916753
<br> 490466
<br> 916751
<br> 917285
<br> 91
72
<br> 86
<br> 916756
<br> 916755
<br> 9
1
<br> 6
97
<br> 3
<br> 9
16
<br> 9
8
<br> 5
<br> 490467
<br> 915355
<br> 91
6
<br> 9
74
<br> 9
1
<br> 6
97
<br> 2
<br> 916752
<br> 917287
<br> 916748
<br> 915354
<br> 916754
<br> 916757
916747
<br> 91
72
<br> 88 917268
<br> 9
1
<br> 72
7
<br> 5
<br> 91
6
<br> 9
7
<br> 5
<br> 916749
<br> 9
1
<br> 7 2
7
<br> 6
9
<br> 1
7
<br> 27
7
<br> 915357
<br> 91
6
<br> 9
87
<br> 917294
<br> 917289
<br> 917295
<br> 916860
<br> 916863
<br> 91
6
<br> 86
2
<br> 916759
<br> 916
861
<br> 2127/3
<br> 2126/1
<br> 1418/2
<br> 903/242
<br> 905/23
<br> 1270/11
<br> 1847/14
<br> 1060/12
<br> 904/244
<br> 962/17
<br> 2180/9
<br> 899/16
<br> 1952/15
<br> 2404/12a
<br> 1262/17
<br> 892/236
905/246899/234 901/238
<br> 963/15
<br> 2174/19
<br> 902/240
<br> 1253/19
<br> 1264/13
<br> 2125
<br> 1328/8
<br> 1296/12
<br> 1202/8
<br> 1253/232
<br> 1996/179
<br> 1313/173
<br> 1252/230
<br> 1438/2
<br> 1271/10
<br> 1297/224
<br> 1314/175
<b...
Sokolovska_Kurta_Konrada_-_Kovarska_594x1260.pdf
SOKOLO
<br> ČIHÁKČIHÁKOVA
<br> SOKOLO
<br> K
O
<br> V
Á
<br> Ř
S
<br> K
Á
<br> K
O
<br> V
Á
<br> Ř
S
<br> K
Á
<br> SOKOLOVSKÁ
<br> U
S
<br> V
O
<br> B
O
<br> D
Á
<br> R
N
<br> Y
<br> K
O
<br> V
Á
<br> Ř
S
<br> K
Á
<br> SOKOLOVSKÁ
<br> M
A
<br> T
Ě
<br> JK
<br> SOKOLOVSKÁ
<br> N
N
<br> 5
3
4
0
<br> N
N
<br> 1
7
2
2
<br> M
A
<br> T
Ě
<br> JK
O
<br> V
A
<br> ČIHÁKOVA
<br> SOKOLOVSKÁ
<br> K
U
<br> R
TA
<br> K
O
<br> N
R
<br> Á
D
<br> A
<br> SOKOLOVSKÁ SOKOLOVSKÁ
<br> 81
<br> 916961
<br> 916721
<br> 916720
<br> 91
6
<br> 9
5
<br> 2
<br> 916724
916959
<br> 916728
<br> 9
6
<br> 3
<br> 916730590978
<br> 9
1
<br> 72
4
<br> 3
<br> 9
1
<br> 6
95
<br> 4
<br> 916727
<br> 9
1
<br> 6 9
5
<br> 3
<br> 916960
<br> 916882
<br> 590981
<br> 29
03
<br> 95
<br> 916957
<br> 916725916735
<br> 916722
<br> 916729
916723
<br> 916726
<br> 916883
<br> 916731
<br> 590980
<br> 590979
<br> 916894 916884
<br> 916732
<br> 490465
<br> 916888 916885
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 5 5
<br> 916887
<br> 9
16
<br> 8
8
<br> 9
<br> 0468
<br> 916886
<br> 490464
<br> 9
1
<br> 7
2
<br> 4 4
<br> 916958 91
6
<br> 95
6
<br> 916733
<br> 91
7
<br> 2
4
<br> 5
<br> 916737
<br> 916740
<br> 916968
<br> 91
69
<br> 69
<br> 916738
<br> 916967
<br> 916895
<br> 9
1
<br> 6
96
<br> 5
<br> 916898 916897 916896
<br> 916734916736
<br> 91
6
<br> 9
6
<br> 6
<br> 91
7
<br> 2
5
<br> 3
<br> 6741
<br> 9
1
<br> 7 2
5
<br> 2
<br> 916739
<br> 9
17
<br> 2
5
<br> 1
<br> 1818/22
<br> 1412/13
<br> 506/14
<br> 488/16
<br> 549/12
<br> 1819/24
<br> 1257/10
<br> 1170/15
<br> 504/274
<br> 1256/8
<br> 1605/276
<br> 969/191
<br> 1070/256
<br> 1169/17
<br> 974/199
<br> 1069/254
<br> 971/193
<br> 749/19
<br> 968/8 971/12
<br> 974/18
<br> 227/264
<br> 1511/18
<br> 1512/16
<br> 1070/9
<br> 226/262 748/270
<br> 972/14
<br> 961/260
<br> 1791/18
<br> 1165/266
<br> 967/187
<br> 2451/39a
<br> 972/195
<br> 1791/20
<br> 968/189
<br> 973/197
<br> 973/16
<br> 748/21
<br> 967/6
<br> 1166/268
<br> 1110/12
<br> 1071/7
<br> 1180/14
<br> 259/5a
<br> 2460/5
<br> 965/183
<b...
Sokolovska_U_Skladky_-_Na_Brehu_594x1260.pdf
N
N
<br> 3
2
7
9
<br> N
N
<br> 3
2
7
9
<br> K
M
<br> O
R
<br> A
V
<br> IN
Ě
<br> N
N
<br> 3910
<br> K
Y
<br> K
M
<br> O
R
<br> A
V
<br> IN
Ě
<br> SOKOLOVSKÁSOKOLOVSKÁ
SOKOLOVSKÁ
<br> SOKOLOV
SKÁ
<br> ČIHÁKOVA
<br> NN1724
<br> SOKOLOVSKÁ
<br> K
M
<br> O
R
<br> A
V
<br> IN
Ě
<br> N
N
<br> 39
10
<br> K
M
<br> O
R
<br> A
V
<br> IN
Ě
<br> NN3279
<br> U
Š
<br> K
O
<br> L
I Č
<br> K
Y
<br> U
S
<br> K
L
Á
<br> D
K
<br> Y
<br> SOKOLOVSKÁ
<br> ČIHÁKOVA
<br> N
N
<br> 3
2
6
3
<br> SOKOLOVSKÁ
N
<br> N
5
3
4
2
<br> 920315
<br> 916937
<br> 916702
<br> 916918
<br> 590983916707
<br> 916706
<br> 490463
<br> 490606
<br> 916928
<br> 916705
<br> 29
01
<br> 96
<br> 490462
<br> 901769
<br> 916700
<br> 916932
<br> 916698
<br> 916934
<br> 901768
<br> 916930
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 2
7
<br> 590982
<br> 916701
<br> 916936
<br> 490607
<br> 916929
<br> 916916
<br> 916935
<br> 916919
<br> 901767
<br> 916708
<br> 916933
<br> 916704
<br> 916703
490461
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 0
7
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 0
8
<br> 916913
<br> 916912
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 0
9
<br> 9
1
<br> 69
0
<br> 6
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 1 1
<br> 91
69
<br> 14
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 2
0
<br> 916709
<br> 916915
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 1
0
<br> 916711
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 1
7
<br> 916938
<br> 916873
<br> 916878
916875
<br> 916926
<br> 916874
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 3
1
<br> 9
<br> 1
<br> 6
<br> 8
<br> 7
<br> 6
<br> 04
6
<br> 9
<br> 9
1
<br> 6
8
<br> 7
7
<br> 916715
<br> 916880916881
<br> 916718
916714
<br> 916717
<br> 916712
<br> 916879
<br> 916710
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 4
3
<br> 916713
<br> 916719
<br> 916962
<br> 916716
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 4
1
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 2
5
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 4
5
<br> 9
16
<br> 9
4
<br> 2
<br> 9
1
<br> 6
9
<br> 4
4
<br> 1688/13
<br> 810/304
<br> 1825/401824/38
<br> 2144/42
<br> 1821/30
<br> 1471/9
<br> 1955/278
<br> 1820/26
<br> 1822/32 1823/34
<br> 1695/4
<br> 867/6
<br> 1470/7
<br> 1820/28
<br> 1469/5
<br> 867/284
<br> 1823/36
<br> 1472/11
<br> 958/3
<br> E
1
<br> 3
E
<br> 1
3
<br>.ú
f
<br> I...
Vysocanska_x_Ke_Klicovu_x_U_Vinnych_sklepu_A2.pdf
J
A
<br> N
D
<br> O
V
<br> A
<br> J
A
<br> N
D
<br> O
V
<br> A
<br> NN4679
<br> 901189
<br> 901519
<br> 9
0
<br> 1
1
2
<br> 6
<br> 9
0
1
5
1
8
<br> 901187
<br> 901186
<br> 919742
919743
<br> 901188
<br> 9
0
1
5
<br> 1
7
<br> 9
0
<br> 1
1
<br> 2
5
<br> 901185
901123
<br> 919
199
<br> 57/12
<br> 208/8
<br> 216/10
<br> IP
2
2
<br> IP22
<br> IP22
<br> Ke Klíčovu
<br> U Vinných sklepů
<br> S JTSK
1 : 300
<br> 0 5 m
<br> Místní komunikace Vysočanská x Ke Klíčovu x U Vinných sklepů - návěst na uzavřenou oblast Podvinného mlýna
<br> 01.03.2024
Opatreni_obecne_povahy_19a_-_OOP.pdf
1
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor a dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9,180 49
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/102238/2024/OD/Gab V Praze dne 11.4.2024
<br> Sp.zn.: S MCP09/065440/2024/9
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci
<br>
<br> Úřad městské části Praha 9,Odbor dopravy,příslušný dle ust.§ 40 odst.4 písm.a) a odst <.>
<br> 5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále XXX XXXXX,<,> zákon o pozemních komunikacích‟) a podle § XXX odst.6 zákona č.361/2000
<br> Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
<br> provozu),ve znění pozdějších přepisů,na základě návrhu ze dne 19.3.2024 podaném
<br> společnosti CZ.HOCKEY s.r.o <.>,IČ: 197 55 864,Českomoravská 2420/15,Praha 9,zastoupená
<br> M.O.Z.Consult s.r.o <.>,IČ: 266 86 503,Radimova 2342/36,Praha 6,(dále také jen
<br>,<,> navrhovatel‟),vydává z důvodu konání Mistrovství světa v ledním hokeji 2024,toto opatření
<br> obecné povahy,kterým:
<br>
<br>
<br> I.Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích d o č a s n ě z a k a z u j e
<br> z a s t a v e n í na pozemních komunikacích ul.NN4746,Lisabonská,Drahobejlova <,>
<br> Ocelářská,K Moravině,Kovářská a na veřejně přístupné účelové komunikaci na
<br> pozemcích parc.č.3344/1,3344/13,3343/18,3344/22,k.ú.Libeň,z důvodu konání
<br> Mistrovství světa v ledním hokeji 2024,v termínu 8.5.2024 – 26.5.2024 <.>
<br>
<br> II.Podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu s t a n o v í přechodnou
<br> úpravu provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu Praha 9 <,>
<br> provedenou svislými přenosnými dopravními značkami B28,zákaz zastaveníˮ
<br> s dodatkovou tabulkou E13 (datum a čas platnosti zákazu),v termínu 8.5.2024 –
<br> 26.5.2024 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Toto opatření obecné povahy...

Načteno

edesky.cz/d/9224533

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz