« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Volné místo - VŘ 13/2024 - Veřejný opatrovník/sociální pracovník OSPP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_13_verejny__opatrovnik_socialni_pracovnik_OSPP.pdf
Městská část Praha 9
Úřad městské části Praha 9
<br> zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 9
vyhlašuje dne 11.duben
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ MÍST
Veřejný opatrovník/opatrovnice / sociální
<br> pracovník/pracovnice na ddělení sociální péče a prevence
sociální
<br> Sjednaný druh práce: veřejný opatrovník/sociální pracovník
Místo výkonu práce:
<br> platové třídě:
<br> Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů:
 fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
 občan České republiky nebo cizí státní občan s valým pobytem v České republice <,>
<br> který ovládá český jazyk slovem i písmem
 způs právním úkonům
 bezúhonnost
<br> Požadované vzdělání:
 vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském,magisterském nebo
<br> doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci,sociální politiku <,>
sociální pedagogiku,sociální péči,sociální patologii,právo nebo speciální pedagogiku <,>
akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (vzdělání dle §110 zákona č <.>
108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,v platném znění
<br> Požadované znalosti:
 znalost práce na PC (MS WORD,EXCEL,INTERNET)
 ientace v právní problematice (z.č.89/2012 Sb <.>,nový občanský zákoník,ve znění
<br> pozdějších právních předpisů)
<br> Další schopnosti:
 dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu
 pozitivní a laskavý přístup při jednání s klienty
 psychická stabilita i v krizových
<br> situacích
 schopnost flexibilně a rozvážně jednat v nečekaných situacích
 samostatnost,zodpovědnost a spolehlivost
 dobré komunikační schopnosti,odolnost vůči stresu sociální cítění
<br>
<br> Nabízíme:
 možnost dalšího vzdělávání (semináře,webináře,kurzy)
 příspěvek na dopravu
 zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené,5 dní zdravotního volna,zvýhodněná karta
<br>  využití zaměstnaneckého fondu tuzemská/zahraniční dovolená,wellness,penzijní
pojištění,zubní ošetření,nahrání na benefi...
Prihlaska_do_vyberoveho_rizeni.doc
Přihláška do výběrového řízení
<br> na obsazení pracovního místa:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> dle Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br>
<br>
Datum narození:
<br>
<br>
Místo narození:
<br>
<br>
Státní příslušnost:
<br>
<br>
Místo trvalého pobytu:
<br>
<br>
Číslo občanského průkazu:
<br>
Číslo dokladu o povolení k pobytu:
<br> (jde-li o cizího státního občana)
<br>
· Kontaktní telefon,e-mail :
<br>
<br>
<br> · nepovinný údaj
<br> K přihlášce se připojí následující doklady:
<br> 1.Strukturovaný profesní životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
<br> 2.výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením);
<br> 3.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
<br> Upozornění:
<br> V případě,že ve výběrovém řízení nebudu úspěšný / úspěšná,budou moje osobní doklady (způsob vyznačte)
- vráceny na korespondenční adresu obyčejnou zásilkou
- vráceny na korespondenční adresu doporučenou zásilkou
- vyzvednuty osobně
V případě nevyzvednutí či nedoručení,budou předmětné doklady skartovány <.>
Datum:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/9220658

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz