« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Vysočanská - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vysocanska_-_DIO.pdf
Nad Krocínkou
<br> Nad Krocínkou
<br> N
ad
<br> F
la
<br> jš
ne
<br> rk
ou
<br> NN23
66
<br> 425/38416/36
414/32
<br> 35/2
<br> 480/1
<br> 429/20
430/24
<br> 465/28
<br> 415/34
<br> 123/4
<br> 319/4
<br> 320/2
<br> 312/11
<br> 321/21
<br> 313/13
<br> 434/30
<br> 318/46
<br> 466/42
<br> 480/17
<br> 22/15
<br> 319/44
<br> 417/40
<br> 466/3
<br> 420/26
<br> 320/19
<br> 421/22
<br> 426/12
<br> 31/4
<br> 309/5
<br> 427/10
428/14443/16
<br> 468/18
<br> 310/7
<br> 435/8
<br> 308/3
<br> 479/6
<br> 311/9
<br> U
M
<br> ÍS
T
<br> IT
N
<br> A
K
<br> Ř
IZ
<br> O
V
<br> A
T
<br> K
U
<br> V
Y
<br> S
O
<br> Č
A
<br> N
S
<br> K
Á
<br> x
K
<br> E
K
<br> R
O
<br> C
ÍN
<br> C
E
<br> E
13
<br> +
Z
<br> 2
C
<br> H
O
<br> D
N
<br> ÍK
U
<br> Z
A
<br> V
Ř
<br> E
N
<br> E
13
<br> +
Z
<br> 2 C
H
<br> O
D
<br> N
ÍK
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
<,> P
<br> Ř
E
<br> JD
Ě
<br> T
E
<br> C
4b+
<br> Z
4a
<br> A
15
<br> +
A
<br> 6b
<br> 0,50 m
2,75 m
<br> 31,00 m
<br> 4,00 m
<br> Autobus kloubový (18 m)
<br> S JTSK
<br> 1 : 500
<br> 0 10 m
<br> Jankovcova 22
170 00 Praha7
tel./fax : 283 872 319-20
e-mail : info@jip-praha.cz
http://www.jip-praha.cz
<br> J.i.P.DOPRAVNÍ ZNAČENÍ s.r.o <.>
<br> 02.04.2024Zpracováno:Vypracoval: XXXX XXXXXXXX
<br> Ulice: PRAHA X
<br> XČíslo listu
<br> Výkopy budou oploceny oplocenkami,vchody do domů budou zajištěny lávkami
<br> Vysočanská - obruby
Vysocanska_-_OOP.pdf
1
<br>
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/101841/2024/OD/Gab V Praze dne 10.4.2024
<br> Spis: S MCP09/084641/2024/3
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“)
<br> a po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru
<br> služby dopravní policie č.j.: KRPA-115476-1/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 8.4.2024
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na pozemní komunikaci
<br> ul.Vysočanská,na území správního obvodu Praha 9,k.ú.Vysočany,v termínu 15.4.2024 –
<br> 30.4.2024,z důvodu vybudování nového chodníku a vjezdu do objektu,v rámci stavby
<br> Rezidence Vysočanská Vyhlídka,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br>
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v
<br> souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 294/2015 Sb <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný
<br> průjezd vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků
<br> silniční...

Načteno

edesky.cz/d/9206296

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz