« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - Schválený rozpočet - závazné ukazatele, r. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet - závazné ukazatele r. 2024.pdf
Obec Těškovice,IČO 00535117
<br> Schválený rozpočet- závazné ukazatele,rok 2024
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně.Drgl vzestupně.Org2 vzestupné
<br> KEO4 1.12.13 UROZD
<br> Rozpočet — závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 511 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> „.: uč <.>,-„533
<br> M
<br> Ns! Zdr
<br> Uz
<br> orgl org2 Název
<br> Kč
<br> Z toho
<br> Par Po! 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob 2 400 000,00 1112 Příjem z daně z příjmu fyzických osob 200 000,00 1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob 500 000,00 1121 Příjem z daně z příjmů právnických 3 400 000,00 1122 Příjem z daně z příjmů právnických 150 000,00 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 6 700 000.00 1341 Příjem z poplatku ze psů 20 000.00 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného 2 000.00 1344 Příjem z poplatku ze vstupného 6 000.00 1345 Příjem z poplatku za obecní systém 480 000,00 1361 Příjem ze správních poplatků 5 000.00 1381 Příjem z daně z hazardních her 5 100 000,00 1511 Příjem z daně z nemovitých věci 300 000,00 2460 Splátky půjčených prostředků od 48 000,00 4112 Neinvestiční pňjaté transfety ze 202 500,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 350 000,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 1 159 847.63 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 600 00000 4222 investiční přijaté transfery od krajů 80 00000 1031 Pěstební činnost 10 000.00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 10 000.00 2310 Pitná voda 1 000 000,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 200 000,00 3311 Divadelní činnost 80 000,00 3314 Činnosti knihovnické 1 000.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 80 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a 405 000.00 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 110 000.00 3419 Ostatní sportovní činnost 17 00000 3613 Nebytové hospodářství 540 000,00 3632 Pohřebnictví 60 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 92 000.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpa...

Načteno

edesky.cz/d/9180468


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz