« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Nademlejnská - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nademlejnska_NN3291_-_DIO_III..pdf
PODĚBRADSKÁ
<br> NN3291
<br> N
N
<br> 32
91
<br> N
N
<br> 32
91
<br> 900/64
<br> IP4b
<br> IP6P4
<br> B28
<br> E13
E13
B28
<br> S JTSK
<br> 1 : 209
<br> 0 10 m
<br> 12.08.2023
<br> OBJEDNAVATEL: VEGACOM a.s <.>
<br> FTTHx_FIS_SVS_PRHLO2_14543781_UR,11010-104488AKCE:
<br> NAVRHOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> dopravni@znacenipraha.cz
www.znacenipraha.cz
<br> Kutnohorská 425/84c
109 00 Praha- Dolní Měcholupy
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRAHA s.r.o <.>
<br> Počet
výkresů:
<br> Číslo
výkresu: 1
<br> 1
<br> Značky B28 se osazují 7 dní před
začátkem prací <.>
<br> Poznámka:
<br> A3
<br> Formát:
<br> Zábor pro stavbu
<br> Přechodová lávka
pro pěší
<br> Jízdní směr
<br> LEGENDA
<br> A15
<br> Navrhované provizorní
dopravní značení
<br> B28
<br> E8c
E13
<br> Navrhované provizorní
dopravní značení
E 13 text:
„datum od-do“
<br> Z2 Plotová zábrana Z2
<br> Trasa výkopu
<br> Překop po polovinách
<br> A15
<br> - Protlak pod komunikací
<br> - Cílová jáma protlaku
- Rozměr výkopu 1 x 1 m
<br> - Startovací jáma protlaku
- Rozměr výkopu 2,5 x 1,5 m
Nademlejnska_-_DIO_II..pdf
P
<br> IS2
1b
<br> IS21b
<br> E7
b
<br> A7
b
<br> C8
a
<br> C8
a
<br> C9a
<br> P4
IS19b
IS19c
<br> P2E2b
<br> IP22
<br> A7b
<br> IS
21
<br> a
<br> E7b
IS20A32a
<br> P4
<br> E13
<br> S JTSK
<br> 1 : 232
<br> 0 10 m
<br> Z4
a
<br> Z4
a
<br> Z4
a
<br> Z4
a
<br> Z4
a
<br> Z4
a
<br> Z4
a
<br> Z4
a
<br> Z4
aZ
<br> 4a
<br> Z4
a
<br> Z4
a
<br> Z4
a
<br> Z4
a
<br> 6 <,>
5m
<br> OBJEDNAVATEL: VEGACOM a.s <.>
<br> FTTHx_FIS_SVS_PRHLO2_14543781_UR,11010-104488AKCE:
<br> NAVRHOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> dopravni@znacenipraha.cz
www.znacenipraha.cz
<br> Kutnohorská 425/84c
109 00 Praha- Dolní Měcholupy
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRAHA s.r.o <.>
<br> Počet
výkresů:
<br> Číslo
výkresu: 1
<br> 1
<br> Značky B28 se osazují 7 dní před
začátkem prací <.>
<br> Poznámka:
<br> A3
<br> Formát:
<br> Zábor pro stavbu
<br> Přechodová lávka
pro pěší
<br> Jízdní směr
<br> LEGENDA
<br> A15
<br> Navrhované provizorní
dopravní značení
<br> B28
<br> E8c
E13
<br> Navrhované provizorní
dopravní značení
E 13 text:
„datum od-do“
<br> Z2 Plotová zábrana Z2
<br> Trasa výkopu
<br> Překop po polovinách
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> B2
8
<br> E8
b
<br> E1
3
<br> B2
8
<br> E8
b
<br> E1
3
<br> A1
5
<br> - Brána
<br> 600/1
<br> NADEM
LEJNSK
<br> Á
A15
E7b
<br> A15
E7b
<br> VY
H
<br> RA
ZE
<br> N
O
<br> PR
O
<br> EA
G
<br> LE
<br> FI
TN
<br> ES
S
<br> RÉ
SE
<br> RV
É
<br> Zakrytí stávající IP12+E13
Nademlejnska_NN7194_-_DIO_I..pdf
N
AD
<br> EM
LEJN
<br> SKÁ
<br> NN7194
<br> NN7194
<br> N
AD
<br> EM
LEJN
<br> SKÁ
<br> NN2393
<br> 1069/24
<br> B1
E13
<br> IP10a
E13
<br> P4
<br> B28
<br> IS19c
IS19a
<br> P2
<br> IS19b
P3
<br> IS20
<br> S JTSK
<br> 1 : 277
<br> 0 10 m
<br> OBJEDNAVATEL: VEGACOM a.s <.>
<br> FTTHx_FIS_SVS_PRHLO2_14543781_UR,11010-104488AKCE:
<br> NAVRHOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> dopravni@znacenipraha.cz
www.znacenipraha.cz
<br> Kutnohorská 425/84c
109 00 Praha- Dolní Měcholupy
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRAHA s.r.o <.>
<br> Počet
výkresů:
<br> Číslo
výkresu: 1
<br> 1
<br> Značky B28 se osazují 7 dní před
začátkem prací <.>
<br> Poznámka:
<br> A3
<br> Formát:
<br> Zábor pro stavbu
<br> Přechodová lávka
pro pěší
<br> Jízdní směr
<br> LEGENDA
<br> A15
<br> Navrhované provizorní
dopravní značení
<br> B28
<br> E8c
E13
<br> Navrhované provizorní
dopravní značení
E 13 text:
„datum od-do“
<br> Z2 Plotová zábrana Z2
<br> Trasa výkopu
<br> Překop po polovinách
<br> A1
5
Nademlejnska_-_OOP.pdf
1
<br>
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/099070/2024/OD/Gab V Praze dne 8.4.2024
<br> Spis: S MCP09/063947/2024/3
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“)
<br> a po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru
<br> služby dopravní policie č.j.: KRPA-84787-1/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 11.3.2024
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na pozemních
<br> komunikacích ul.Nademlejnská,NN7194,NN3291,na území správního obvodu Praha 9,k.ú <.>
<br> Hloubětín,v termínu 13.4.2024 – 23.4.2024,z důvodu pokládky optického kabelu,dle
<br> přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
<br> podmínek pro jeho realizaci:
<br>
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v
<br> souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 294/2015 Sb <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný
<br> průjezd vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků
<br> silničního provozu po celou dobu trvání dopravního...

Načteno

edesky.cz/d/9177124

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz