« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Pod Krocínkou - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pod_Krocinkou_-_DIO_2.pdf
913/43
<br> 850/42
<br> 848/38
<br> 849/40
<br> 410/21
<br> 399/30
<br> 404/31
<br> 914/45
<br> 982/26
<br> 838/34
<br> 939/18
<br> 815/29
<br> 847/36
<br> 411/19
<br> 939/16
<br> 939/20
<br> 400/32
401/34
<br> 602/14
<br> 407/27
<br> 826/12
<br> 408/25
<br> 409/23
<br> 838/36
<br> 398/28
<br> 734/58
<br> 739/59
<br> 446/43
<br> 447/45
<br> 735/60
<br> 830/56
<br> 736/62
<br> 737/64
<br> 738/66
<br> 854/54
<br> 731/52
<br> S
<br> JT
S
K
<br> 0 25 m
<br> RÉ
SE
<br> RV
É
<br> S
P
<br> AR
KO
<br> VA
CÍ
<br> M
<br> OP
RÁ
<br> VN
ĚN
<br> ÍM
P9
<br> -
01
<br> 01
<br> OB
LA
<br> ST
9
<br>.2
<br> MI
MO
<br> VL
AS
<br> TN
ÍKŮ
<br> GA
RÁ
<br> ŽÍ
<br> MIMO
<br> VLASTNÍKŮ
<br> GARÁŽÍ
<br> Stávající dopravní zna eníč
<br> Směr jízdy v komunikaci
<br> Provizorní dopravní zna eníč
<br> Legenda:
<br> 1 Výstražné světlo
<br> A 15
<br> Zeleň
<br> Trasa výkopu
<br> Parkující vozidla
<br> Lávka pro pěší přes výkop
<br> P
9
<br> -
01
<br> 01
<br> O
B
<br> LA
ST
<br> 9
<.> 2
<br> N
E
<br> 20
h
<br> -
PÁ
<br> 2
0
<br> h
<br> P
9
<br> -
01
<br> 01
<br> O
B
<br> LA
ST
<br> 9
<.> 2
<br> N
E
<br> 20
h
<br> -
PÁ
<br> 2
0
<br> h
<br> TS 27 25
<br> SOUKROMÝ POZEMEK
<br> VJEZD POVOLEN
<br> DOPRAVNÍ OBSLUZE
<br> A VOZIDLŮM NÁJEMCŮM
<br> A VLASTNÍKŮBYTŮ
<br> SBD PRAHA
<br> POD KROCÍNKOU
<br> NA
VYSOČANSKÝCH
<br> VINICÍCH
<br> POD
KROC
<br> ÍNKOU
<br> OBVODOVÁ
<br> P
9
<br> -
01
<br> 01
O
<br> B
LA
<br> ST
9 <.>
<br> 2
N
<br> E
20
<br> h
-
<br> PÁ
2
<br> 0
h
<br> TS
37
<br> 27
<br> NA
KROCÍNCE
<br> NA
KROCÍNCE
<br> GARÁŽE
<br> GARÁŽE
<br> GARÁŽE
<br> ZÓ
N
<br> A
30MIM
<br> O
D
<br> O
PR
<br> AVN
Í
<br> O
B
<br> SLU
H
<br> U
<br> 3,5
t
<br> ZÓ
N
<br> A
30MIMODOPRAVN
<br> Í
O
<br> B
SLU
<br> H
U
<br> 3,5 t
<br> ZÓ
N
<br> A
30 MIM
<br> O
D
<br> O
PR
<br> AV
N
<br> Í
O
<br> B
SL
<br> U
H
<br> U
<br> 3 <,>
5
<br> t
<br> Stávající dopravní zna eníč
<br> Směr jízdy v komunikaci
<br> Provizorní dopravní zna eníč
<br> Legenda:
<br> A 15
<br> Zeleň
<br> Trasa výkopu
<br> Trasa pro chodce
<br> Uzavřená část...
Pod_Krocinkou_-_DIO_1.pdf
0 25 m
<br> 913/43
<br> 850/42
<br> 848/38
<br> 849/40
<br> 410/21
<br> 399/30
<br> 404/31
<br> 914/45
<br> 982/26
<br> 838/34
<br> 939/18
<br> 815/29
<br> 847/36
<br> 411/19
<br> 939/16
<br> 939/20
<br> 400/32
401/34
<br> 602/14
<br> 407/27
<br> 826/12
<br> 408/25
<br> 409/23
<br> 838/36
<br> 398/28
<br> 734/58
<br> 739/59740/57
<br> 446/43
<br> 447/45
<br> 735/60
<br> 830/56
<br> 736/62
<br> 737/64
<br> 738/66
<br> 854/54
<br> 445/41
<br> 745/47
<br> 869/49
<br> 932/43
<br> 731/52
<br> 310/50
<br> 746/45
<br> 741/55
<br> 742/53
<br> 743/51
<br> S
<br> JT
S
K
<br> 0 25 m
<br> RÉ
SE
<br> RV
É
<br> S
P
<br> AR
KO
<br> VA
CÍ
<br> M
<br> OP
RÁ
<br> VN
ĚN
<br> ÍM
P9
<br> -
01
<br> 01
<br> OB
LA
<br> ST
9
<br>.2
<br> MI
MO
<br> VL
AS
<br> TN
ÍKŮ
<br> GA
RÁ
<br> ŽÍ
<br> MIMO
<br> VLASTNÍKŮ
<br> GARÁŽÍ
<br> P
9
<br> -
01
<br> 01
<br> O
B
<br> LA
ST
<br> 9
<.> 2
<br> N
E
<br> 20
h
<br> -
PÁ
<br> 2
0
<br> h
<br> P
9
<br> -
01
<br> 01
<br> O
B
<br> LA
ST
<br> 9
<.> 2
<br> N
E
<br> 20
h
<br> -
PÁ
<br> 2
0
<br> h
<br> P9- 0101
OBLAST 9.2
<br> NE 20 h - PÁ 20 h TS 27 25
<br> SOUKROMÝ POZEMEK
<br> VJEZD POVOLEN
<br> DOPRAVNÍ OBSLUZE
<br> A VOZIDLŮM NÁJEMCŮM
<br> A VLASTNÍKŮBYTŮ
<br> SBD PRAHA
<br> POD KROCÍNKOU
<br> NA
VYSOČANSKÝCH
<br> VINICÍCH
<br> POD
KROC
<br> ÍNKOU
<br> KLÍČOVSKÁ
<br> OBVODOVÁ P9- 0
10
<br> 1
O
<br> B
LA
<br> ST
9
<br>.2
N
<br> E
20
<br> h
-
<br> PÁ
2
<br> 0
h
<br> TS
37
<br> 27
<br> NA
KROCÍNCE
<br> NA
KROCÍNCE
<br> POD
KROCÍNKOU
<br> GARÁŽE
<br> GARÁŽE
<br> GARÁŽE
<br> ZÓ
N
<br> A
30MIM
<br> O
D
<br> O
PR
<br> AVN
Í
<br> O
B
<br> SLU
H
<br> U
<br> 3,5
t
<br> ZÓ
N
<br> A
30MIMODOPRAVN
<br> Í
O
<br> B
SLU
<br> H
U
<br> 3,5 t
<br> ZÓ
N
<br> A
30 MIM
<br> O
D
<br> O
PR
<br> AV
N
<br> Í
O
<br> B
SL
<br> U
H
<br> U
<br> 3 <,>
5
<br> t
<br> OBEC: ČÁST:
<br> AKCE:
<br> OBJEKT / ÁST:Č FORMÁT:
<br> DATUM:
<br> ETAPA:
<br> VÝKRES.:č
<br> STUPEŇ:
<br> OBJEDNATEL INVESTOR,STAVBU PROV D( Á Í ) :
<br> STAVBA:
<br> Poradenství v oblasti dopravy
Projekty DIO
<br> mobil:...
Pod_Krocinkou_-_OOP.pdf
1
<br>
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/099120/2024/OD/Gab V Praze dne 8.4.2024
<br> Spis: S MCP09/063692/2024/4
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“)
<br> a po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru
<br> služby dopravní policie č.j.: KRPA-92403-1/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 18.3.2024
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na pozemních
<br> komunikacích ul.Pod Krocínkou,Klíčovská,Na Vysočanských vinicích,Na Krocínce,na
<br> území správního obvodu Praha 9,k.ú.Vysočany,v termínu 15.4.2024 – 28.6.2024,dle
<br> jednotlivých etap,z důvodu obnovy kVN,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br>
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v
<br> souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 294/2015 Sb <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný
<br> průjezd vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků
<br> silničního pro...

Načteno

edesky.cz/d/9177122

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz