« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Na vyhlídce - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Na_vyhlidce_-_DIO_prekop.pdf
Na vyhlídce
<br> Na vyh
<br> N
N
<br> 19
22
<br> 902196
<br> 902191
<br> 902192
<br> 902190
<br> 917414
<br> 902194
<br> 917408
<br> 802294
<br> 902195
<br> 917409
<br> 917406
<br> 917407
<br> 902193
<br> 400/28
<br> 401/30
<br> 402/32
<br> 398/24
<br> 399/26
<br> 393/14
<br> 397/22
<br> 389/6
<br> 391/10
<br> 390/8
<br> 9/13b
<br> 394/16
<br> 396/20
<br> 388/4
<br> 463/2
<br> 392/12
<br> ZNA KY B 28 BUDOU OSAZENY 7 DNÍ P EDEM S VYZNA ENÝM DATEM PLATNOSTI ZÁKAZUČ Ř Č
<br> OBEC:
ADOZ
<br> ADOZ Praha - dopravní zna ení s.r.o.č
Armádního sboru 15,PRAHA 10
<br> Tel : 272 700 103
Non Stop: 602 226 027
www.adoz znaceni.cz-
<br> e-mail: adoz adozpraha.cz@
<br> ČÁST:
<br> AKCE:
<br> OBJEKT / ÁST:Č
<br> FORMÁT:
<br> DATUM:
<br> VÝKRES.:č
<br> STUPEŇ:
<br> OBJEDNATEL INVESTOR,STAVBU PROV D :( Á Í ) PŘEDPOKLÁDANÝ ZHOTOVITEL DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :
<br> DIR
<br> STAVBA:
<br> VYPRACOVAL:
<br> XXXXX XXXXX
Poradenství v oblasti dopravy
<br> www.projektydio.cz
736 647 956 info projektydio.cz@
<br> Pronto Elektro Praha s.r.o <.>
XXXXX XXXXX - XXX XXX XXX
<br> Praha X
<br> SITUACE DIO 20.02.2024 1.1
VÝKOP PRO V ULICIKABEL
<br> NA VYHLÍDCE
<br> Bytový dům Na Vyhlídce - Přeložka TS3739 obnova kab <.>
<br> A3
<br> Prosek
<br> VÝKOP BUDE OHRAZEN <.>
<br> VÝKOP U VJEZDŮ PO DOMLUVĚ
S MAJITELI DOTČENÝCH OBJEKTŮ
<br> N
a
<br> po
kr
<br> aj
i
<br> chodník
<br> chodník
<br> zeleň
<br> 0 25 m
<br> 1
<br> A
6b
<br> A
15
<br> A
15 A
<br> 6b
<br> Na vyhlídce
<br> N
N
<br> 19
22
<br> 902192
<br> 917408
<br> 917409
<br> 902193
<br> 389/6
<br> 390/8
<br> 388/4
<br> 463/2
<br> chodník
<br> chodník
<br> 1
<br> 2.FÁZE
A 6b
<br> A 15
<br> 2 <.>
FÁ
<br> ZE
A
<br> 6b
<br> A
15
<br> E
7b2.FÁ
<br> ZE
A
<br> 6b
<br> A
15
<br> E
7b
<br> PŘEKOP PO POLOVINÁCH <.>
<br> ZŮSTANE ZACHOVÁN
<br> PRŮJEZDNÝ PROFIL
<,> m <.>
<br> 2 8
<br> 1
<br> 6 x Z 4a
<br> C 4b
<br> VS1
<br> 1.FÁZE
<br> 1
<br> 6x
Z 4
<br> a
<br> C4
b
<br> VS
1
<br> 2.FÁZE
<br> B 2
8
<br> E 1
3
<br> B2
8
<br> E8
c
<br> E1
3
<br> 2,8 m
<br> zp
ev
<br> n...
Na_vyhlidce_-_DIO_jerab.pdf
Na vyhlídce
<br> N
N
<br> 1
9
2
2
<br> 902196
<br> 902191
<br> 902192
<br> 902190
<br> 917414
<br> 902194
<br> 917408
<br> 802294
<br> 902195
<br> 917409
<br> 917406
<br> 917407
<br> 902193
<br> 400/28
<br> 401/30
<br> 402/32
<br> 398/24
<br> 399/26
<br> 393/14
<br> 397/22
<br> 389/6
<br> 391/10
<br> 390/8
<br> 9/13b
<br> 394/16
<br> 396/20
<br> 388/4
<br> 463/2
<br> 392/12
<br> ZNA KY B 28 BUDOU OSAZENY 7 DNÍ P EDEM S VYZNA ENÝM DATEM PLATNOSTI ZÁKAZUČ Ř Č
<br> OBEC:
ADOZ
<br> ADOZ Praha - dopravní zna ení s.r.o.č
Armádního sboru 15,PRAHA 10
<br> Tel : 272 700 103
Non Stop: 602 226 027
www.adoz znaceni.cz-
<br> e-mail: adoz adozpraha.cz@
<br> ČÁST:
<br> AKCE:
<br> OBJEKT / ÁST:Č
<br> FORMÁT:
<br> DATUM:
<br> VÝKRES.:č
<br> STUPEŇ:
<br> OBJEDNATEL INVESTOR,STAVBU PROV D :( Á Í ) PŘEDPOKLÁDANÝ ZHOTOVITEL DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :
<br> DIR
<br> STAVBA:
<br> VYPRACOVAL:
<br> XXXXX XXXXX
Poradenství v oblasti dopravy
<br> www.projektydio.cz
736 647 956 info projektydio.cz@
<br> Pronto Elektro Praha s.r.o <.>
XXXXX XXXXX - XXX XXX XXX
<br> Praha X
<br> SITUACE DIO 08.03.2024 3.1
<br> VÝKOP PRO A ZÁBOR STAVBY V ULICIKABEL
<br> NA VYHLÍDCE
<br> Bytový dům Na Vyhlídce - Přeložka TS3739 obnova kab <.>
<br> A3
<br> Prosek
<br> VÝKOP BUDE OHRAZEN <.>
PŘECHOD PŘES VÝKOPY BUDE
<br> UMOŽNĚN POMOCÍ LÁVEK PRO PĚŠÍ <.>
<br> VÝKOP U VJEZDŮ PO DOMLUVĚ
S MAJITELI DOTČENÝCH OBJEKTŮ
<br> N
a
<br> po
kr
<br> aj
i
<br> chodník
<br> chodník
<br> zeleň
<br> 0 25 m
<br> 16 m
<br> IJ
4
a
<br> Z
2
<br> E
1
<br> 3
1
<br> Z
2
<br> E
1
<br> 3
<br> 1
<br> E
1
<br> 3
<br> 3
<br> PŘESUN ZASTÁVKY BUS
O 17 m ZPĚT
<br> B
2
8
<br> E
1
3
<br> B
2
8
<br> E
8
c
<br> E
1
3
<br> P9-0105
<br> OB
LAST
<br>.92
<br> S
PAR
<br> K
OVACÍM
<br> OPR
ÁVN
<br> ĚN
ÍMZ
<br> P
S IP
<br> 1
2
c
<br> RÉSERVÉ
<br> RÉSERVÉ
<br> P9-0105
<br> O
B
<br> LAST
<.> 92
<br> S
PAR
<br> K
OVACÍM
<br> O
PR
<br> ÁVN
ĚN
<br> ÍM
<br> ZNAČKU B28+E13+E8c V DEN ZÁBORU
VYMĚNIT ZA IP12c + ZPS
<br> P9-0105
<br> OBLAST.9 2
<br> S PARKOVACÍM
OPRÁVNĚNÍ...
Na_vyhlidce_-_DIO_chodnik.pdf
Na vyhlídce
<br> N
N
<br> 1
9
2
2
<br> 902196
<br> 902191
<br> 902192
<br> 902190
<br> 917414
<br> 902194
<br> 917408
<br> 802294
<br> 902195
<br> 917409
<br> 917406
<br> 917407
<br> 902193
<br> 400/28
<br> 401/30
<br> 402/32
<br> 398/24
<br> 399/26
<br> 393/14
<br> 397/22
<br> 389/6
<br> 391/10
<br> 390/8
<br> 9/13b
<br> 394/16
<br> 396/20
<br> 388/4
<br> 463/2
<br> 392/12
<br> ZNA KY B 28 BUDOU OSAZENY 7 DNÍ P EDEM S VYZNA ENÝM DATEM PLATNOSTI ZÁKAZUČ Ř Č
<br> OBEC:
ADOZ
<br> ADOZ Praha - dopravní zna ení s.r.o.č
Armádního sboru 15,PRAHA 10
<br> Tel : 272 700 103
Non Stop: 602 226 027
www.adoz znaceni.cz-
<br> e-mail: adoz adozpraha.cz@
<br> ČÁST:
<br> AKCE:
<br> OBJEKT / ÁST:Č
<br> FORMÁT:
<br> DATUM:
<br> VÝKRES.:č
<br> STUPEŇ:
<br> OBJEDNATEL INVESTOR,STAVBU PROV D :( Á Í ) PŘEDPOKLÁDANÝ ZHOTOVITEL DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :
<br> DIR
<br> STAVBA:
<br> VYPRACOVAL:
<br> XXXXX XXXXX
Poradenství v oblasti dopravy
<br> www.projektydio.cz
736 647 956 info projektydio.cz@
<br> Pronto Elektro Praha s.r.o <.>
XXXXX XXXXX - XXX XXX XXX
<br> Praha X
<br> SITUACE DIO 06.03.2024 2.1
<br> VÝKOP PRO V ULICIKABEL
<br> NA VYHLÍDCE
<br> Bytový dům Na Vyhlídce - Přeložka TS3739 obnova kab <.>
<br> A3
<br> Prosek
<br> VÝKOP BUDE OHRAZEN <.>
PŘECHOD PŘES VÝKOPY BUDE
<br> UMOŽNĚN POMOCÍ LÁVEK PRO PĚŠÍ <.>
<br> VÝKOP U VJEZDŮ PO DOMLUVĚ
S MAJITELI DOTČENÝCH OBJEKTŮ
<br> N
a
<br> po
kr
<br> aj
i
<br> chodník
<br> chodník
<br> zeleň
<br> 0 25 m
<br> 16 m
<br> IJ
4
a
<br> Z
2
<br> E
1
<br> 3
1
<br> Z
2
<br> E
1
<br> 3
<br> 1
PŘESUN ZASTÁVKY BUS
<br> O 17 m ZPĚT
<br> B
2
8
<br> E
1
3
<br> B
2
8
<br> E
8
c
<br> E
1
3
<br> P
9-0105
<br> O
B
<br> L
A
<br> S
T
<br>.92
<br> S
P
<br> A
R
<br> K
O
<br> VA
C
<br> ÍM
<br> O
P
<br> R
Á
<br> V
N
<br> Ě
N
<br> ÍMZ
P
<br> S IP
1
2
c
<br> RÉSERVÉ
<br> RÉSERVÉ
<br> P
9
-0
<br> 1
0
5
<br> O
B
<br> L
A
<br> S
T
<br> <.>
9
<br> 2
<br> S
P
<br> A
R
<br> K
O
<br> VA
C
<br> ÍM
<br> O
P
<br> R
Á
<br> V
N
<br> Ě
N
<br> ÍM
<br> ZNAČKU B28+E13+E8c V DEN ZÁBORU
<br>...
Na_vyhlidce_-_DIO_celek.pdf
chodník
<br> 16 m
<br> IJ
4a
<br> Z 2
<br> E
13
<br> 1
<br> Z
2
<br> E
1
<br> 3
<br> 1
<br> B
28
<br> E
13
<br> 6 m
<br> Na vyhlídce
<br> N
N
<br> 19
22
<br> 902196
<br> 902191
<br> 902192
<br> 902190
<br> 917414
<br> 902194
<br> 917408
<br> 802294
<br> 902195
<br> 917409
<br> 917406
<br> 917407
<br> 902193
<br> 400/28
<br> 401/30
<br> 402/32
<br> 398/24
<br> 399/26
<br> 393/14
<br> 397/22
<br> 389/6
<br> 391/10
<br> 390/8
<br> 9/13b
<br> 394/16
<br> 396/20
<br> 388/4
<br> 463/2
<br> 392/12
<br> ZNA KY B 28 BUDOU OSAZENY 7 DNÍ P EDEM S VYZNA ENÝM DATEM PLATNOSTI ZÁKAZUČ Ř Č
<br> OBEC:
ADOZ
<br> ADOZ Praha - dopravní zna ení s.r.o.č
Armádního sboru 15,PRAHA 10
<br> Tel : 272 700 103
Non Stop: 602 226 027
www.adoz znaceni.cz-
<br> e-mail: adoz adozpraha.cz@
<br> ČÁST:
<br> AKCE:
<br> OBJEKT / ÁST:Č
<br> FORMÁT:
<br> DATUM:
<br> VÝKRES.:č
<br> STUPEŇ:
<br> OBJEDNATEL INVESTOR,STAVBU PROV D :( Á Í ) PŘEDPOKLÁDANÝ ZHOTOVITEL DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :
<br> DIR
<br> STAVBA:
<br> VYPRACOVAL:
<br> XXXXX XXXXX
Poradenství v oblasti dopravy
<br> www.projektydio.cz
736 647 956 info projektydio.cz@
<br> Pronto Elektro Praha s.r.o <.>
XXXXX XXXXX - XXX XXX XXX
<br> Praha X
<br> SITUACE DIO 27 3.0.2024 4 1 <.>
VÝKOP PRO V ULICIKABEL
<br> NA VYHLÍDCE
<br> Bytový dům Na Vyhlídce - Přeložka TS3739 obnova kab <.>
<br> A3
<br> Prosek
<br> VÝKOP BUDE OHRAZEN <.>
<br> VÝKOP U VJEZDŮ PO DOMLUVĚ
S MAJITELI DOTČENÝCH OBJEKTŮ
<br> N
a
<br> po
kr
<br> aj
i
<br> chodník
<br> chodník
<br> zeleň
<br> 0 25 m
<br> A
6b
<br> A
15
<br> A
15 A
<br> 6b
<br> 15 m
<br> IJ
4c
<br> IJ
4a
<br> 12 m
<br> PŘESUN ZASTÁVKY BUS
O 15 m ZPĚT
<br> 1.část překopu
po polovinách
<br> 13 m
<br> B
32
<br> Ob
jíž
<br> dě
ní
<br> vo
zi
<br> de
l M
<br> H
D
<br> za
ká
<br> zá
no
<br> Objíždění
vozidel MHD
<br> zakázáno
<br> RÉSERVÉ
<br> P9-0105
<br> OBLAST
<.> 92
<br> S
PARKOVACÍM
<br> OPRÁVN
ĚN
<br> ÍM
<br> 1
<br> 1
6
<br> x a
Z
<br> 4
<br> 1
<br> C
4b
<br> 3
x
<br> V
S
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> E
13
<br> 3
<br> A 1...
Na_vyhlidce_-_OOP.pdf
1
<br>
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/099190/2024/OD/Gab V Praze dne 8.4.2024
<br> Spis: S MCP09/078394/2024/3
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“)
<br> a po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru
<br> služby dopravní policie č.j.: KRPA-100757-1/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 25.3.2024
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na pozemních
<br> komunikacích ul.Na vyhlídce,NN1922,na území správního obvodu Praha 9,k.ú.Prosek <,>
<br> v termínu 15.4.2024 – 26.5.2024,dle jednotlivých etap,z důvodu přeložky kVN a kNN v rámci
<br> stavby BD Na vyhlídce,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br>
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v
<br> souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 294/2015 Sb <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný
<br> průjezd vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků
<br> silničního ...

Načteno

edesky.cz/d/9177121

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz