« Najít podobné dokumenty

Město Český Brod - 9. zasedání zastupitelstva města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
Město Český Brod
Zastupitelstvo město
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod MUCB 23616/2024
<br>
<br> Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | cesbrod@cesbrod.cz | www.cesbrod.cz | ID datové schránky: jgqbsve | IČO: 00235334
<br>
1
<br> Informace o konání 9.zasedání Zastupitelstva města Český Brod
<br>
Městský úřad Český Brod v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecních zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Český Brod <,>
svolaného starostou města Mgr.Tomášem Klineckým v souladu s § 92 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: obřadní síň českobrodské radnice,nám.Husovo 70,Český Brod
<br> Doba konání: 15.4.2024 od 18 hod <.>
<br> Navržený program:
1.Schválení rozpočtového opatření č.1 k rozpočtu 2024
2.Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu,kultury a volného času-Program č.1
3.Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu,kultury a volného času-Program č.2
4.Schválení návrhu dodatku č.2 smlouvy na dopravní obsluţnost
5.Schválení úpravy jednacího řádu Zastupitelstva města Český Brod
6.Rozhodovací pravomoc rady a zastupitelstva města při poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města
7.Zásady podpory při zřízení nové ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Českém Brodě
8.Záměr investiční akce v městských lesích "Rekonstrukce LC - Lesní cesta Lásky - II.etapa"
9.Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů
rýh
10.Modernizace veřejného osvětlení v Českém Brodě - II.část
11.Vlastnická hranice pozemku v k.ú.Štolmíř (M.Š.)
12.Dopravní připojení pozemku p.č.51/2 v k.ú.Štolmíř a obci Český Brod na komunikaci
13.Odkup pozemků v k.ú.Český Brod (revitalizace deponie) od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
14.Předkupní právo podle § 101 zákona o územním plánování (pozemek 226/64 v k.ú.Český
Brod)
15.Souhlas se záměrem prodeje budov čp.282,297 a rozestavěné budovy na pozemku st.p.191...
ZDE
9.Zasedání Zastupitelstva města Český Brod 15.4.2024 od 18:00 - YouTube

Načteno

edesky.cz/d/9173408

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz