« Najít podobné dokumenty

Město Český Brod - Pronájem nebytových prostor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
Město Český Brod
Odbor rozvoje
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod MUCB 21416/2024
_____________________________________________________________
<br>
Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČO: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz
<br> bankovní spojení: KB a.s.Kolín | č.ú.: 9294910237/0100
<br>
1
<br>
Rada města Český Brod dne 19.03.2024
<br>
VYHLAŠUJE
<br> ZÁMĚR NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
<br>
<br> Jedná se o nemovitost v k.ú.Český Brod zapsanou na LV č.10001 pro obec a k.ú.Český Brod u KÚ
pro Středočeský kraj KP Kolín:
<br> Provozovna o celkové výměře 79,68 m2 v budově č.p.12,náměstí XXXXXXX z Pardubic,Český
Brod,která je součástí p.č.st.23 v přízemí budovy se samostatným vstupem z náměstí <,>
sestávající z 6ti místností: provozovna (obchod) + 5 skladů <.>
Pronájem obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 160.000 Kč ročně <,>
na dobu neurčitou <.>
<br>
Nabídky v zalepené obálce s označením: „PRONÁJEM PROVOZOVNA č.p.12 - NEOTEVÍRAT“
zašlete na adresu Města Český Brod,náměstí Husovo 70,nebo předejte do podatelny náměstí
XXXXXXX z Pardubic XX,Český Brod nejpozději do XX.04.2024 do 11 hodin <.>
Nabídka bude obsahovat jméno žadatele,IČO,sídlo žadatele,výši nabízeného nájemného,účel
nájmu,kontakt telefonický i mailový.Žadatel musí mít uhrazeny všechny závazky vůči Městu
Český Brod <.>
<br> Informace ohledně vyhlášeného záměru vám podá Odbor rozvoje: XXXXXX XXXXXXXXX,telefon
XXX XXX XXX,XXX XXX XXX,e-mail: sarochova@cesbrod.cz,prohlídku prostor je možné domluvit
s panem Jiřím Jeníkem,telefon 321 612 155,737 642 361,e-mail: jjenik@cesbrod.cz <.>
<br> Příloha záměru: situační plánek výše uvedených prostor
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXXX v.r.otisk úředního razítka
Zástupce vedoucí odboru rozvoje
<br> Vyvěšeno:
<br>
<br> Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br>
2024-03-25T15:38:13+0000

Načteno

edesky.cz/d/8990926


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz