« Najít podobné dokumenty

Město Český Brod - 8. schůze rady města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
Město Český Brod
Rada města
<br> náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
<br>
<br> Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | cesbrod@cesbrod.cz | www.cesbrod.cz | ID datové schránky: jgqbsve | IČO: 00235334
<br>
1
<br>
<br> Souhrn usnesení (anonymizovaný)
8.schůze rady města,která se konala dne 20.3.2024 od 17:30 hod
<br>
<br> 120/2024 Ţádost o schválení čerpaní z investičního fondu na nákup uţitkového automobilu -
<br> Školní jídelna
<br>
<br> Rada města:
<br>
<br> schvaluje
<br>
<br> ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Školní jídelna Česky Brod,IČO: 9276599,čerpáni
<br> investičního fondu na nákup uţitkového automobilu zn.Citroën Jumpy,rok výroby 2017,od
<br> společnosti AFFER MS s.r.o.(IČO: 28784600) ve výši ceny vozidla,tedy 199.990,- bez DPH <,>
<br> 241.988,- vč.DPH,dle ţádosti,která je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení <.>
<br>
<br> 121/2024 TS Český Brod - Poptávkové řízení na chemickou likvidaci plevele a údrţbu
<br> bývalého koupaliště
<br>
<br> Rada města:
<br>
<br> I.bere na vědomí
<br>
<br> výsledky poptávkového řízení na chemickou likvidaci plevele a údrţbu bývalého koupaliště
<br> příspěvkové organizace Technické sluţby Český Brod,IČO: 00875180 <.>
<br>
<br> II.projednala
<br>
<br> výsledky poptávkového řízení na chemickou likvidaci plevele a údrţbu bývalého koupaliště
<br> příspěvkové organizace Technické sluţby Český Brod,IČO: 00875180 <.>
<br>
<br> 122/2024 Aktualizace ceníku palivového dřeva a akce na měsíc duben
<br>
<br> Rada města:
<br>
<br> souhlasí
<br>
<br> s aktualizací ceníku palivového dřeva a akcí na měsíc duben 2024 ve znění,které je přílohou
<br> originálu zápisu k tomuto usnesení <.>
<br>
<br> 123/2024 Změna č.4 územního plánu města Český Brod
<br>
<br> Rada města:
<br>
<br> I.rozhoduje
<br>
<br> o pouţití výjimky dle ustanovení čl.7.3.směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br> města Český Brod v případě veřejné zakázky "Změna č.4 územního plánu města Český Brod" <.>
<br>
<br> Město Český Brod
Ra...

Načteno

edesky.cz/d/8962952

Meta

Pronájem   Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz