« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výběrové řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výběrové řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE
PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
<br> Česká republika – Ministerstvo obrany <,>
zastoupená Ing.Ľubošem Hajdukem,ředitelem odboru nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM)
sekce ekonomické a majetkové <,>
s adresou pracoviště nám.Svobody 471/4,160 01 Praha 6 <,>
(dále jen „oznamovatel“)
<br> podle § 22 odst.1 zák.č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích,ve znění pozdějších předpisů,a podle části páté vyhlášky Ministerstva financí
č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu <,>
oznamuje,že za níže uvedených podmínek
<br> dne 13.3.2015 zahajuje výběrové řízení (VŘ)
na tyto předměty koupě popsané pod příslušnými variabilními symboly (VS):
77150248 (VS): Bartošovice - pozemky p.č.2740 a p.č.2742,k.ú.a obec Bartošovice,okres Nový Jičín <.>
Samostatné dva lesní pozemky,lesnicky nezařízené o celkové výměře cca 3000 m2.Nachází se v komplexu
lesa soukromých vlastníků,mezi silnicí a potokem.Jedná se o smíšený starší porost,a to převážně jasanová
netvární tyčovina,vtroušeně olše,klen,lípa,dub,bříza,po celé ploše keře <.>
Minimální kupní cena: 22 050,- Kč
Kauce: 1 000,- Kč
Prohlídka: dne 24.3.2015 v 10,00 hod.Sraz před obecním úřadem v Bartošovicích <.>
77150249 (VS): Bělotín – pozemek p.č.1138/1,k.ú.a obec Bělotín,okres Přerov <.>
Pozemek dle evidence KN ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 0,64 ha,je přístupný
po polní komunikaci.V místě není možnost napojení na veřejné sítě.Na části pozemku se nacházejí vzrostlé
porosty vzniklé náletem.Pozemek byl využíván jako vojenské cvičiště <.>
Minimální kupní cena: 78 500,- Kč
Kauce: 1 000,- Kč
Prohlídka: dne 25.3.2015 v 10,00 hod.Sraz před budovou obecního úřadu v Bělotíně <.>
77150250 (VS): Petřvald - lesní pozemky p.č.433/2 a p.č.434/2,k.ú.Petřvaldík,obec Petřvald,okres
Nový Jičín <.>
Pozemky podle evidence KN o celkové výměře cca 0,5 ha se nachází v lesním porostu soukromých vlastníků
mezi obcemi Albrechtičky a Petřvald.Jsou součástí IV.zóny Chráněné krajinné oblasti,Evropsky významné
lokality a ptačí oblasti Poodří.Jedná se o smíšený porost <.>
Minimální kupní cena: 33 000,- Kč
Kauce: 1 000,- Kč
Prohlídka: dne 24.3.2015 v 11,00 hod.Sraz před obecním úřadem v Petřvaldě <.>
77150251 (VS): Lipník nad Bečvou - pozemek p.p.č.2858/17,k.ú.a obec Lipník nad Bečvou,okres
Přerov,kraj Olomoucký <.>
Pozemek dle evidence katastru nemovitostí ostatní plocha,neplodná půda o výměře cca 870 m2.Nachází
se na východním okraji obce v ulici Hranická,v blízkosti bytových domů a dopravního hřiště,slouží
především pro vjezd do areálu řadových garáží.Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé <.>
Minimální kupní cena: 330 000,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Prohlídka: dne 23.3.2015 v 10,00 hod.Sraz před řadovými garážemi na pozemku p.č.2258/17 <.>
77150252 (VS): Lipník nad Bečvou - pozemek p.p.č.4072,k.ú.a obec Lipník nad Bečvou,okres Přerov <,>
kraj Olomoucký <.>
Pozemek dle evidence katastru nemovitostí ostatní plocha,jiná plocha o výměře cca 440 m2.Nachází se na
východním okraji obce v ulici Hranická,v blízkosti bytových domů a dopravního hřiště,slouží především
pro vjezd do areálu řadových garáží <.>
1/5
<br> Minimální kupní cena 162 000,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Prohlídka: dne 23.3.2015 v 10,00 hod.Sraz před řadovými garážemi na pozemku p.č.4072 <.>
77150253 (VS): Lipník nad Bečvou - pozemky p.p.č.2863/6 a p.p.č.4164,k.ú.a obec Lipník nad Bečvou <,>
okres Přerov,kraj Olomoucký <.>
Pozemky dle evidence katastru nemovitostí ostatní plocha,jiná plocha o výměře cca 130 m2.Nachází se na
východním okraji obce v ulici Hranická,slouží pro vjezd do areálu řadových garáží <.>
Minimální kupní cena: 48 000,- Kč
Kauce: 1 000,- Kč
Prohlídka: dne 23.3.2015 v 10,00 hod.Sraz před řadovými garážemi na pozemku p.č.4164 <.>
77150254 (VS): Dolní Újezd - pozemek p.č.2231/3,k.ú.Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou,obec Dolní
Újezd,okres Přerov <.>
Pozemek v KN vedený jako ostatní plocha,jiná plocha o výměře cca 0,46 ha,s náletovým porostem
je situován mimo zastavěnou část obce v místní části Bohuslávky.Je mírně svažitý,územním plánem obce
určen k zastavění nízkopodlažní zástavbou rodinnými domky,přístup přes okolní pozemky jiných vlastníků
není sjednán.Cca 2 m2 do něj zasahuje roh sousední stavby <.>
Minimální kupní cena: 115 000,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Prohlídka: dne 24.3.2015 ve 13,00 hod.Sraz na místě samém <.>
77150255 (VS): Potštát - pozemky,k.ú.Boškov,obec Potštát,okres Přerov <.>
Jedná se o pozemky p.p.č.932,957 a 1061,vše ostatní plocha o celkové výměře téměř 3 000 m2,a lesní
pozemky p.p.č.1062 a 1067 o celkové výměře téměř 3 000 m2,lesnicky nezařízené s převážně smrkovým
a jívovým porostem.Tyto pozemky netvoří souvislý celek.Nachází se cca 1,5 km od okraje obce v blízkosti
silnice 441 z Potštátu do Velkého Újezdu.Není připojení na inženýrské sítě <.>
Minimální kupní cena: 64 000,- Kč
Kauce: 1 000,- Kč
Prohlídka: dne 25.3.2...

Načteno

edesky.cz/d/89194

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz