« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Těškovice dne 27.3.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka_ZO_27.3.2024.pdf
Obec Těškovice Obecní úřad Těškovice
<br> _,|? o z v A N K A „ NA VEREJNE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA oace TESKOVICE
<br> Obecní úřad Těškovice vsouladu s ustanovením & 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Těškovice,svolaneho starostou obce ing.Martinem SEDLAKEM v souladu S 5 Qt odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: oeec TĚŠKOVICE _ MALÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU TĚŠKOVICE Doba konání: STŘEDA 27,3.2024 od 17:00 hod <.>
<br> Navrženy
<br> program: 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích)
<br> 3) Zpráva starosty obce — snížení počtu dětí v MŠ Těškovice; stanovení úplaty školní družina,předškolní vzdělávání
<br> 4) Zpráva místostarosty obce
<br> 5) Rozpočet obce na rok 2024
<br> 6) Finanční dary obce na rok 2024
<br> 7) Dotační program Národní Sportovni agentury,Výzva O4í2024 — Regiony 2024 — Investice pod lOmil.Kč
<br> 8) Zpráva vedoucích výborů a komisí
<br> 9) Diskuse
<br> 10) Závěr
<br> V obci Těškovice,dne 20.3.2024 Ing.XXXXXX XXXXXX starosta obce Těškovice
<br> Vyvěšeno na úředĚÍSLŠe dne: „Zp 3),LOL? Ing.Martin
<br> Jméno a od iS:,p p / Sedlak.<.> v./.'! Sejmuto z uredni dne: pár?: 39,U,' Digitálně podepsal Jméno a podpis: _Q Ing.XXXXXX XXXXXX,_ [ „A R _ Datum:XXXX.XX.20 „*r/“ L? it!/„9,2% 05:49:21+01'00*
<br> OBEC TÉŠKOVICE 747 64 Troskovice

Načteno

edesky.cz/d/8885319

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz