« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Rozpočet, fin. plán hosp. činnosti MČ Praha 11 na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu do r. 2029

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0214 8 Informace pro obcany (2)
Informace pro občany:
<br> Do listinné podoby schváleného rozpočtu,finančního plánu hospodářské
<br> činnosti MČ Praha 11 na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu MČ
<br> Praha 11 do roku 2029 je možné nahlédnout v informační kanceláři v budově
<br> úřadu MČ Praha 11,Ocelíkova 672/1 <.>
0214 7 Priloha DZ c 3 usneseni RMC ze dne 17 01 2024 rozpocet MC na rok 2024 (1)
Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
3.schůze rady městské části
<br> konaná dne 17.01.2024
číslo usnesení 0034/3/R/2024
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024
a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2029
<br>
Rada městské části Praha 11
<br>
I.souhlasí
1.s návrhem rozpočtu,finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024
<br> a s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2029 - v přílohách č.1 - 3
<br> II.schvaluje
1.návrh textu usnesení zastupitelstva městské části - v příloze č.4
<br> III.ukládá
1.radnímu Markovi Milaberskému
<br> • předložit návrh textu usnesení ve věci rozpočtu,finančního plánu hospodářské činnosti
MČ Praha 11 na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2029 na
zasedání zastupitelstva městské části
Termín: 15.2.2024
<br> Starosta MČ Praha 11:
<br> Ověřovatel: XXXXX XXXXXXXXXX,radní
<br> Předkladatel: XXXXX XXXXXXXXXX,radní
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/X/R/XXXX X
<br> Příloha DZ č.3
0214 6 Priloha DZ c 2 pruvodni list (2)
Příloha důvodové zprávy č.2
<br> PRŮVODNÍ LIST
<br> k projednávání návrhu rozpočtu na rok 2024
<br> OBSAH strana
<br>
PRŮVODNÍ LIST.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
<br> NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC – SPLÁTKY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br> 1.PORADA VEDENÍ MČ DNE 06.09.2023.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 2.ÚPRAVY NÁVRHU ROZPOČTU = 3.VERZE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8
<br> 3.POŽADAVKY ODBORŮ A PŘIPOMÍNKY VÝBORŮ A KOMISÍ = 4.VERZE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.12
<br> 4.ÚPRAVY ROZPOČTU K ODSOUHLASENÍ = 4.VERZE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 19
<br> 5.ÚPRAVY ROZPOČTU O FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z FRR = 5.VERZE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 21
<br> 6.ÚPRAVY ROZPOČTU = 6.VERZE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 25
<br> 7.ÚPRAVY ROZPOČTU NAVRŽENÉ HNUTÍM ANO - K ODSOUHLASENÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.26
<br> 8.ÚPRAVY ROZPOČTU = DOPLNĚNÍ 6.VERZE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 30
<br> 9.ÚPRAVY ROZPOČTU NA JEDNÁNÍ RMČ DNE 17.01.2024 = 6.VERZE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.31
<br> 10.ÚPRAVY...
0214 5 Priloha DZ c 1 komentar rozpoctu MC Praha 11 na rok 2024 (1)
ÚMČ Praha 11
<br> odbor
ekonomický
<br> Rozpočet na rok 2024
Verze 7
<br> 1 z 109
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br> Příloha DZ č.1
<br>
OBSAH
<br> ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br> PŘÍJMY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
PŘIJATÉ TRANSFERY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> VÝDAJE.<...
0214 4 duvodova zprava ZMC rozpocet MC Praha 11 na rok 2024 (1)
1
<br> DDŮŮVVOODDOOVVÁÁ ZZPPRRÁÁVVAA
<br>
pro zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 dne 15.2.2024 ve
věci:
<br>
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024
a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2029
<br>
Důvod předložení
Rozpočet obce je finanční plán,jímž se řídí její hospodaření.Je sestavován pouze
<br> na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na střednědobý výhled rozpočtu
a jiné veřejné rozpočty,k nimž má organizace finanční vztah (státní rozpočet <,>
rozpočet hl.m.Prahy) <.>
<br>
Základní fakta
<br> RMČ předkládá k projednání definitivní verzi návrhu rozpočtu MČ Praha 11
na rok 2024.Materiál obsahuje tabulky příjmů,výdajů a financování; tabulky výnosů
a nákladů hospodářské činnosti; tabulku střednědobého výhledu rozpočtu do roku
<br> 2029 <.>
Přílohou důvodové zprávy č.1 je podrobný komentář k návrhu rozpočtu,finančnímu
plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024 a k střednědobému výhledu
<br> rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2029 <.>
Přílohou důvodové zprávy č.2 je průvodní list obsahující veškeré úpravy provedené
během práce na sestavě rozpočtu na rok 2024 <.>
<br>
<br> Tvůrce: XXXXXXXXX XXXX XXX.(EO) PXX
<br>
Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
Priloh0214 3 a c 3 usneseni strednedoby vyhled rozpoctu MC Praha 11 do roku 2029 (1)
Výhled MČ Praha 11
Příloha č.3 usnesení č.0004/9/Z/2024
Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha 11 do r.2029 v tis.Kč (bez deset.míst)
Název položky Skut.2019/* Skut.2020/* Skut.2021/* Skut.2022/* Oček.skut.2023 Oček.skut.2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028 RV 2029
<br> Daňové příjmy - třída 1 47,247 69,205 72,618 82,240 73,897 113,777 110,000 110,000 110,000 100,000 100,000
Nedaňové příjmy - třída 2 9,724 6,953 9,816 28,459 11,177 9,718 7,000 6,000 5,000 5,000 5,000
Kapitálové příjmy - třída 3 0 1,060 200 46,825 0 0 0 0 0 0
Vlastní příjmy 56,971 77,218 82,634 157,524 85,074 123,495 117,000 116,000 115,000 105,000 105,000
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 781,042 738,904 548,826 703,400 707,072 507,428 480,000 475,000 475,000 460,000 460,000
v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX,950-953) 279,542 287,253 287,253 290,262 334,161 378,488 378,488 378,488 378,448 378,448 378,448
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 53,816 56,729 57,270 57,202 61,394 58,940 58,940 58,940 58,940 58,940 58,940
Příjmy celkem 838,013 816,122 631,460 860,924 792,146 630,923 597,000 591,000 590,000 565,000 565,000
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 564,376 481,036 515,986 555,595 658,834 601,752 545,000 545,000 545,000 530,000 530,000
Kapitálové výdaje - třída 6 166,295 321,914 310,837 127,113 503,567 399,465 47,000 41,000 40,000 35,000 35,000
Výdaje celkem 730,671 802,950 826,823 682,708 1,162,401 1,001,217 592,000 586,000 585,000 565,000 565,000
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 107,342 13,172 -195,363 178,216 -370,255 -370,294 5,000 5,000 5,000 0 0
<br>
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX/XXXX (u NFV na investiční účely od r.2023 pol.6363 (do r.2022 pol.5347)) 60,310 10,950 17,650 4,750 39,750 18,150 21,650 21,650 21,650 21,690 16,900
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br> pol.6363 - splátky návratné finanční výpomoci na akci Přísta...
Priloha c 2 usneseni financni plan 0214 2 hospodarske cinnosti MC na rok 2024 (1)
Souhrnná tabulka VHČ
Příloha č.2 usnesení č.0004/9/Z/2024
Finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024
v tis.Kč
OKRUH VHČ VÝNOSY NÁKLADY HOSP.VÝSLEDEK
SFP 2023 UFP 2023 FP 2024 % FP 2024/SFP 2023 SFP 2023 UFP 2023 FP 2024 % FP 2024/SFP 2023 SFP 2023 UFP 2023 FP 2024 % FP 2024/SFP 2023
BYTOVÝ FOND (org.5) 87,462 103,975 100,685 115.12 49,798 65,126 66,329 133.20 37,664 38,849 34,356 91.22
NBF ŠKOLSKÉ,KULTURNÍ A SPORTOVNÍ OBJEKTY (org.9) 48,203 52,859 53,819 111.65 82,618 94,848 101,549 122.91 -34,415 -41,989 -47,730 138.69
NBF OSTATNÍ OBJEKTY (org.10) 28,416 33,563 30,193 106.25 46,895 46,626 41,388 88.26 -18,479 -13,063 -11,195 60.58
NBF POZEMKY (org.11) 16,748 18,212 16,528 98.69 6,854 7,064 7,368 107.50 9,894 11,148 9,160 92.58
ÚPLATNÝ PŘEVOD NEM.(org.140) 15,018 30,924 23,758 158.20 2,002.00 2,005 7 0.35 13,016.00 28,919 23,751 182.48
OSTATNÍ HOSP.ČINNOST(org.333) 593 1,462 519 87.52 365.00 367 465 127.40 228.00 1,095 54 23.68
CELKEM 196,440 240,995 225,502 114.79 188,532.00 216,036 217,106 127.40 7,908.00 24,959 8,396 106.17
Pozn.: V hospodářském výsledku je již zahrnuta předběžná daň z příjmů právnických osob (21 %).Odpisy majetku jsou stanoveny na základě skutečnosti roku 2022 <.>
<br> Informativně: použití zisku - zapojení do rozpočtu r.2024 27,200 27,200 70,000 257.35
Informativně: v tabulce zahrnutá předběžná DPPO 19,365 25,470 24,736 97.12
<br> Vysvětlivky: SFP 2023 = schválený finanční plán na rok 2023
UFP 2023 = upravený finanční plán na rok 2023
FP 2024 = návrh FP na rok 2024
<br>
Souhrnná tabulka JMM,a.s <.>
Návrh finančního plánu 2024
v tis.Kč
OKRUH VHČ VÝNOSY NÁKLADY HOSP.VÝSLEDEK
SFP 2023 UFP 2023 FP 2024 % FP 2024/SFP 2023 SFP 2023 UFP 2023 FP 2024 % FP 2024/SFP 2023 SFP 2023 UFP 2023 FP 2024 % FP 2024/SFP 2023
BYTOVÝ FOND (org.5) 87,462 103,975 100,685 115.12 49,798 65,126 66,329 133.20 37,664.00 38,849.00 34,356.00 91.22
NBF ŠKOLSKÉ,KULTURNÍ A SPORTOVNÍ OBJEKTY (org.9) 48,203 52,859 53,819 111.65 82,618 94,848 101,549 122.91 -34,...
Priloha c 0214 1 1 usneseni rozpocet MC Praha 11 na rok 2024 (1)
P+V+F Příloha č.1 usnesení č.0004/9/Z/2024 ROZPOČET MČ PRAHA 11 NA ROK 2 0 2 4 ( v tis.Kč ) SK SR UR Rozpočet index JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR 2022 2023 2023 2024 24/23 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 82,239.61 73,897 73,897.0 113,777 1.54 Poplatky a odvody v oblasti životn.prostředí 0.00 0 0.0 0 x Místní poplatky: 10,510.08 7,075 7,075.0 7,310 1.03 - ze psů 2,154.95 1,900 1,900.0 2,000 1.05 - z pobytu 223.14 120 120.0 250 2.08 - za užívání veř.prostranství 8,018.72 5,000 5,000.0 5,000 1.00 - ze vstupného 101.93 55 55.0 60 1.09 - z ubytovací kapacity 0.00 0 0.0 0 x - pobytové (lázeňský,rekreační) 11.34 0 0.0 0 x Správní poplatky 7,690.57 5,822 5,822.0 6,467 1.11 Daň z nemovitých věcí (nemovitostí) 64,038.96 61,000 61,000.0 100,000 1.64 2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 28,459.30 4,782.2 11,176.4 9,717.9 2.03 Příjmy z vlastní činnosti MČ 639.71 400 400.0 400 1.00 Odvody příspěvkových organizací 2,841.65 582 582.0 2,877 4.94 Příjmy z úroků 21,118.75 2,500.2 2,500.2 5,000.9 2.00 Přijaté sankční platby 942.07 550 550.0 500 0.91 Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů 0.00 0 0.0 0 x Přijaté vratky transferů od organizací 2,243.65 0 1,044.2 0 x Přijaté neinvestiční dary 0.00 0 5,350.0 0 x Přijaté pojistné náhrady 25.71 0 0.0 0 x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 229.66 100 100.0 200 2.00 Ostatní nedaňové příjmy 370.10 600 600.0 700 1.17 Splátky zápůjček od obyvatelstva 48.00 50 50.0 40 0.80 3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 46,825.00 0 0.0 0 x Přijaté dary a přísp.na poříz.dlouhod.maj.5,825.00 0 0.0 0 x Příjmy z prodeje dlouhodobého fin.majetku 41,000.00 0 0.0 0 x VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 157,523.91 78,679.2 85,073.4 123,494.9 1.57 SK SR UR Rozpočet index JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR 2022 2023 2023 2024 24/23 4.PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM : 703,399.98 447,402.8 707,072.3 507,428.1 1.13 Transfery ze státního rozpočtu: 79,258.14 58,242 94,421.6 58,940.1 1.01 - neinvestiční transfery 57,202.20 58,241.8 61,393.6 58,940.1 1.01 - neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 22,055.94 0...
0214 Usneseni ZMC ze dne 15 02 2024 rozpocet fin plan hosp cinnosti MC na rok 2024
Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
9.zasedání zastupitelstva městské části
<br> konané dne 15.02.2024
číslo usnesení 0004/9/Z/2024
<br> Rozpočet,finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024
a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2029
<br>
Zastupitelstvo městské části Praha 11
<br>
I.schvaluje
1.rozpočet městské části Praha 11 na rok 2024 v příloze č.1,a to takto:
<br> objem příjmů ve výši 630.923 tis.Kč
<br> objem výdajů ve výši 1.001.217 tis.Kč
schodek ve výši 370.294 tis.Kč je kryt finančními zdroji ve třídě 8 - financování
<br> 2.dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o hl.m.Praze č.131/2000 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů,poskytnutí dotací,příspěvků a transferů dle návrhu rozpočtu na rok 2024
právnickým osobám - příloha č.1
<br> 3.finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2024 v příloze č.2,a to takto:
<br> celkové výnosy ve výši 225.502 tis.Kč
<br> celkové náklady ve výši 217.106 tis.Kč
hospodářský výsledek ve výši +8.396 tis.Kč
<br> 4.střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 11 do roku 2029 - v příloze č.3
<br> II.zmocňuje
1.radu městské části Praha 11 schvalovat v průběhu roku 2024 v jednotlivých případech
<br> rozpočtová opatření dle § 94,odst.2 písm.h) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze <,>
ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> • přesuny mezi oddíly a v rámci oddílů ve výdajích mezi druhy a v rámci druhů v příjmech
a použití rezervy schválené v rozpočtu v oddíle 64 beze změny celkové výše rozpočtu a to
tak,že celkový objem přesunů v roce 2024 může být maximálně ve výši 150.000 tis.Kč
<br> • změny rozpočtu příjmů,výdajů a financování včetně zapojení fondů MČ Praha 11
do rozpočtu,kdy celkový objem změn rozpočtu v roce 2024 může být maximálně ve výši
350.000 tis.Kč
<br> • úpravy finančního plánu hospodářské činnosti v jednotlivých okruzích a to tak,že výše
jednotlivých úprav je omezena maximální částkou 150.000 tis.Kč za kalendářní rok
<br> 0004/9/Z/2024 1
<br>
<br> III.ukládá
1.vedoucí Odboru ekonomické...

Načteno

edesky.cz/d/8771459

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz