« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - Návrh rozpočtu obce Těškovice pro r. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok.pdf
Obec Těškovice,IČO 00535117 KEO4 1.12.11 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok
<br> ?Příj'my -,<,> Schválený Upravený Návrh rozpočet rozpočet Skutečnost rozpočtu Par POI Nst Zcí Uz orgl Název 2023 2023 2023 2024 1111 XXX )( XXXX XXXXXX Přňem : daně : přůmů fyzických osob placené plátci 2 400 000,00 2 400 000,00 2 493 543,44 2 400 000,00 1112 xxx >< xxxx xxxxxx Příjem : daně 2 mm fyzických osob placené poplatníky 200 000,00 200 000,00 210 687,93 200 000,00 1113 xxx )( xxxx XXXXXX PřFjem z daně z přůmů fyzických osob vybírané srážkou podle 400 000,00 400 000,00 608 167,25 500 000,00 1121 XXX X XXXX XXXXXX Přůem : daně z příjmů právnických osob 3 400 000,00 3 400 000,00 4 406 300,00 3 400 000,00 1122 XXX x xxxx XXXXXX Příjem : daně z přúmů právnických osob v případech,kdy 150 000,00 150 000,00 44 460,00 150 000,00 1211 XXX )( XXXX XXXXXX Přijem z daně z přidané hodnoty 8 700 000,00 8 700 000,00 7 940 458,72 8 700 000,00 1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního 0,00* 0,00 3 789,30 0,00 1335 Přůem : poplatku za odnětí pozemku podle Eesního zákona 0,00* 0,00 3,60 0,00 1341 XXX X XXXX XXXXXX Příjem z poplatku ze psů 20 000,00 20 000,00 19 675,00 20 000,00 1343 XXX X XXXX XXXXXX Přůem : poplatku za užívaníveřejného prostranství 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1344 XXX X XXXX XXXXXX Příjem z poplatku ze vstupného 6 000,00 6 000,00 20 800,00 6 000,00 1345 XXX X XXXX XXXXXX Příjem z poplatku za obecní systém odpadového 480 000,00 480 000,00 491 342,00 480 000,00 1301 xxx )( xxxx xxxxxx Přůem ze správních poplatků 5 000,00 5 000,00 4 400,00 5 000,00 1381 XXX )( XXXX XXXXXX Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z 100 000,00 100 000,00 112 449,76 100 000,00 1382 Přijem ze zrušeného odvodu z [oteriía podobných her kromě 0,00* 0,00 1,33 0,00 1511 XXX )( XXXX XXXXXX Příjem : daně z nemovitých věcí 300 000,00 300 000,00 310 291,50 300 000,00 2460 XXX )( XXXX XXXXXX Splátky půjčených prostředků od fyzických osob 40 ...

Načteno

edesky.cz/d/8760865

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz