« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výběrové řízení strážník MP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výběrové řízení strážník MP

Město Lipník nad Bečvou
Starosta města Lipník nad Bečvou vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pozice strážníka Městské policie Lipník nad Bečvou
<br> Požadavky podle zákona č.553/1991 Sb <.>,o obecní policii,ve znění pozdějších předpisů
(dále XXX XXXXX o obecní policii):

občan České republiky starší 21 let <,>

bezúhonný podle ust.§ 4a zákona o obecní policii <,>

spolehlivý podle ust.§ 4b zákona o obecní policii <,>

střední vzdělání s maturitní zkouškou <,>

tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona o
obecní policii <.>
Další požadavky :
 znalost ovládání PC na uživatelské úrovni <,>
 řidičský průkaz skupiny „B“ <,>
 bezúhonnost a spolehlivost podle ust.§ 22 a 23 zákona č.119/2002 Sb <.>,zákon o
zbraních,ve znění pozdějších předpisů
 zdravotní způsobilost (zhodnocení zdravotního stavu smluvním lékařem Města
Lipník nad Bečvou) <.>
K písemné přihlášce se připojí tyto doklady:
 strukturovaný životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních <,>
znalostech a dovednostech <,>
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce <,>
 čestné prohlášení podle ust.§ 4b zákona o obecní policii ne starší než tři měsíce <,>
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
V přihlášce uveďte Váš telefonický kontakt,popř.e-mailovou adresu <.>
Přihlášky zasílejte v obálce označené nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MĚSTSKÁ
POLICIE – NEOTVÍRAT“ v termínu do 10.dubna 2015 na adresu :
Městský úřad Lipník nad Bečvou
k rukám starosty města Lipník nad Bečvou
náměstí T.G.Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
V Lipníku nad Bečvou dne 13.března 2015
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>

Načteno

edesky.cz/d/86770

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz