« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Usnesení č. 2/2024 z jednání Zastupitelstva města Turnov dne 22. února 2024 od 17:00 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 2/2024 z jednání Zastupitelstva města Turnov dne 22. února 2024
1 Usnesení Zastupitelstva města Turnov 22.2.2024
<br>
<br>
<br>
USNESENÍ
č.2/2024 z jednání Zastupitelstva města Turnov
<br> dne 22.února 2024 od 17:00 hodin
<br>
Pozn.Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
Přítomni:
<br>
Ing.XXX XXXXXX,Ing.arch.XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,RNDr.Otto
<br> Jarolímek,CSc <.>,Ing.XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXX,Bc.XXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXXX,Mgr.Jana
<br> Lebedová,XXX XXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,MUDr.XXXX XXXXXX,Ing <.>
<br> Zbyněk Miklík,MUDr.XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX <,>
<br>
<br> Nepřítomni:
<br>
<br> Omluveni:
<br> XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXXXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXX,XXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXX,RNDr.XXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br>
<br> Tajemník
<br> úřadu: Mgr.XXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Zapisovatelka: XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> X.Úvod
<br> Usnesení č.ZM 13/2024-2
<br> ZM souhlasí s navrhovaným programem jednání <.>
<br> Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/0]
<br>
<br> 2.Zpráva o činnosti Policie České republiky v Turnově a Městské policie Turnov za rok 2023
<br> Usnesení č.ZM 14/2024-2
ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Městské policie Turnov za rok 2023 <.>
<br> Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0]
<br>
Usnesení č.ZM 15/2024-2
ZM bere na vědomí předloženou výroční zprávu Policie České republiky v Turnově za rok 2023 <.>
<br> Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0]
<br>
<br>
2 Usnesení Zastupitelstva města Turnov 22.2.2024
<br>
<br> 3.Koupě pozemku p.č.1986/31,k.ú.Turnov - sídliště Přepeřská
<br> Usnesení č.ZM 16/2024-2
ZM schvaluje koupi pozemku p.č.1986/31,k.ú.Turnov od pana xxxxxxxxxx za cenu 2.700 Kč,kupující bude hradit
poplatek za ...

Načteno

edesky.cz/d/8635981

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz