Město Turnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://turnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TURNOV
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datová schránka: vehbxe9
E-mail: mu@turnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2021 Opatření obecné povahy - změna a stanovení přechodné úpravy provozu při částečné uzavírce části sil. č. III/2799, p. p. č. 971/1 k. ú. Pěnčín v obci Pěnčín
01. 03. 2021 Vodohospodářské sdružení Turnov: Informace o zveřejnění schválených dokumentů
01. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici I/35
01. 03. 2021 Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022
26. 02. 2021 Vodohospodářské sdružení Turnov: Úvěr VHS Turnov
26. 02. 2021 Český statistický úřad: Sčítání lidu, domů a bytů 2021
26. 02. 2021 Stavební úprava - rekonstrukce - polní cesta VC 1 a, b a VC 1 c, d k. ú. Žďárek na pozemku parc. č. 1166, 1217 v katastrálním území Žďárek u Sychrova
26. 02. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-003: Městská sportovní Turnov, s. r. o.
26. 02. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-002: Geopark Český ráj o. p. s.
26. 02. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-004: Vodohospodářské sdružení Turnov
26. 02. 2021 Rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 2797-4 Čtveřín, včetně obnovy navaz. poz. kom. a chodníku, rek. zálivu autobus. zast. směr Pěnčín, úprav a stáv. nás. plochy směr Turnov, dopl. chyb. místa pro přecház. a veřejné osvět. v lokal., na p. v kú. Čtveřín
26. 02. 2021 Vodohospodářské sdružení Turnov: „Benecko - Oprava prameniště Pláňka“
26. 02. 2021 Pronájem části nebytových prostor v objektu čp. 84, ul. Skálova, Turnov pro FOKUS Turnov, z.s. místnosti č. dveří 204 a 205 ve 2. NP
26. 02. 2021 Pronájem části pozemku p. č. 439/1, k. ú. Malý Rohozec o výměře 70 m²
26. 02. 2021 Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemních komunikacích na silnici I/10 v k. ú. Bukovina u Turnova, obec Turnov, silničním km cca 75,8 - 75,9, která spočívá ve změně stávajícího dopravního značení
26. 02. 2021 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Turnova - čtvrtek 25. února 2021 od 17 hodin ve velkém sále KC Střelnice, Markova ulice
26. 02. 2021 Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
26. 02. 2021 Výzva k odstranění vraku provozovateli motorového vozidla RZ: 1L5 7221 tovární značky Škoda Octavia bílé barvy umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 2600/1 v k. ú. Turnov, ul. Studentská před domem č. p. 1607
26. 02. 2021 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy: Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace
26. 02. 2021 Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace - stupeň 3 - 8. Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci.
26. 02. 2021 Vodohospodářské sdružení Turnov: Semily - oprava vodohospodářské infrastruktury a následná rekonstrukce komunikace v ulici Cihlářská
26. 02. 2021 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova č. 02/2021: Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace
26. 02. 2021 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 01/2021: 28. října 812, 511 01 Turnov
26. 02. 2021 Výzva k předkládání žádostí o finanční prostředky na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova
26. 02. 2021 Program: Podpora sociální oblasti - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
26. 02. 2021 Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, soudní exekutor Mgr. Jan Mlynarčík: Dražební jednání dne 16.03. 2021 v 10:00 hod. ( Marta Znamenáčková - likvidace dědictví )
26. 02. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021
26. 02. 2021 Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, soudní exekutor Mgr. Jan Mlynarčík: Dražební jednání dne 11.03. 2021 ve 12:00 hod. ( Miloš Hanl - likvidace dědictví )
26. 02. 2021 Vodohospodářské sdružení Turnov: Semily - Obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou
26. 02. 2021 Program: podpora činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
26. 02. 2021 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Turnov - pondělí 15.03.2021 od 15:00 hod. na Městském úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov v zasedací místnosti č. 215 (1. patro budovy radnice)
26. 02. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5 na rok 2020
26. 02. 2021 Program: Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
26. 02. 2021 Program: Podpora zahraniční spolupráce - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
26. 02. 2021 Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
26. 02. 2021 Program: Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
26. 02. 2021 Program: Podpora obecně prospěšné činnosti - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
26. 02. 2021 Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
26. 02. 2021 Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
26. 02. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace
26. 02. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-001 - Kulturní centrum Turnov, s. r. o.
26. 02. 2021 Výzva k odstranění vraku motorového vozidla bílé barvy značky 4L4 4483, umístěného na pozemní komunikaci - p.p.č. 1660/48 v k.ú. Turnov, parkoviště ul. Rubínová před domem č.p. 1925
26. 02. 2021 Výzva k odstranění vraku motorového vozidla barvy černá - metal, značky 1L8 1081, umístěného na pozemní komunikaci p.p.č. 1071/5 a 2030 v k.ú. Všeň, obec Ploukonice
26. 02. 2021 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu - Městská sportovní Turnov, s. r. o.
26. 02. 2021 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu - Kulturní centrum Turnov, s. r. o.
26. 02. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-012 + Dodatek č. 1 - Vodohospodářské sdružení Turnov
26. 02. 2021 Informace o zveřejnění schválených dokumentů - Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2020 + Rozpočtové provizorium na rok 2021 - VHS Turnov
26. 02. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Turnov na rok 2021
26. 02. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4 na rok 2020
26. 02. 2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova č. 02/2020: Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace

XML