« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vedoucí oddělení strategie a monitoringu v odboru projektového řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_PRI_VO_strategie_monitoring_VR43-24.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> *MHMPXPO2A2YQ*
MHMPXPO2A2YQ
<br> Č.j.: MHMP 407937/2024
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 1.března 2024 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího
úředníka / vedoucí úřednice
<br>
vedoucí oddělení strategie a monitoringu
<br> v odboru projektového řízení (odboru projektové podpory) Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení strategie a monitoringu
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 12,struktura platu: základní plat
ve 12.PT (27.250 Kč až 40.120 Kč podle započitatelné praxe),příplatek za vedení (2.010 Kč až 8.020 Kč) <,>
osobní příplatek po zkušební době (do výše 20.060 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních
výsledků
<br>
Stručná náplň práce
<br> • komplexní zajišťování a koordinace agendy přípravy dílčích i celoměstských záměrů a koncepcí
rozvoje hl.m.Prahy včetně spolupráce na tvorbě „Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hlavního
města Prahy do roku 2035“
<br> • koordinace a monitoring souladu nově vytvářených koncepcí a akčních plánů hlavního města Prahy
se soustavou strategických dokumentů hl.m.Prahy
<br> • koordinace tvorby,aktualizace a monitoring strategií Magistrátu a hl.m.Prahy
• sledování plnění indikátorů platných strategií,koncepcí a akčních plánů hl.m Prahy
• příprava rozborových a analytických podkladů
• podíl na tvorbě vnitřních norem v rámci činnosti odboru
• zpracování stanovisek k podnětům,legislativním návrhům a strategickým materiálům
• příprava dokumentace k veřejným zakázkám,posuzování nabídek a řízení realizace zakázek
• příprava materiálů a podkladů pro orgány hl.m.Prahy
• vedení projektů v rámci strategic...

Načteno

edesky.cz/d/8635551

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz