« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - VV - rozhodnutí o umístění stavby - telekomunikační vedení Rychlov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RAABComputer-ÚR-Telekomunikační_Vedení-Rychlov, Luční
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> *MBPHX00OZ267*
MBPHX00OZ267
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
SP.ZN.: SÚ/55/2024/Ko-3/ÚR-83
Č.J.: MUBPH 4593/2024
<br> OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing.XXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: tomas.korycanek@mubph.cz
<br> DATUM: 26.2.2024
<br>
RAAB Computer s.r.o <.>,IČ: 055 580 69,Čs.brigády 421,768 61 Bystřice pod
Hostýnem
<br> ÚZ EMNÍ RO Z HO DNUTÍ
Dne 27.11.2023 podala společnost RAAB Computer s.r.o <.>,IČ: 055 580 69,Čs.brigády 421 <,>
768 61 Bystřice pod Hostýnem prostřednictvím zplnomocněného zástupce,jímž je Ing.Marek
Pokorný,IČ: 869 93 135,Míškovice 219,768 52 Míškovice žádost o územní rozhodnutí o
umístění stavby: „Telekomunikační_Vedení-Rychlov,Luční“ na pozemcích: parc.č.403/62
(ostatní plocha),parc.č.413/3 (ovocný sad),oba v k.ú.Bystřice pod Hostýnem; parc.č <.>
634/1 (ostatní plocha),parc.č.654/1 (ostatní plocha),parc.č.763/2 (trvalý travní porost) <,>
parc.č.766/1 (ostatní plocha),parc.č.1144/3 (ostatní plocha),parc.č.1146/3 (ostatní
plocha),parc.č.1146/4 (ostatní plocha),parc.č.1146/6 (ostatní plocha),parc.č.1146/16
(trvalý travní porost),parc.č.1150/5 (orná půda),parc.č.1152/3 (orná půda),parc.č.1153/1
(orná půda),parc.č.1156/3 (ostatní plocha),parc.č.1158/8 (zahrada),vše v k.ú.Rychlov u
Bystřice pod Hostýnem <.>
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Odbor stavební a životního prostředí,jako stavební úřad
věcně příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon")
ve spojení s ustanovením § 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění
pozdějších předpisů,a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v úplném znění,(dále jen „správní řád“),posoudil návrh ...
RAABComputer-VV k ÚŘ-Telekomunikační_Vedení-Rychlov, Luční
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> *MBPHX00OULM3*
MBPHX00OULM3
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
SP.ZN.: SÚ/55/2024/Ko-3/VV
Č.J.: MUBPH 1900/2024
<br> OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing.XXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: tomas.korycanek@mubph.cz
<br> DATUM: 24.01.2024
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 21.12.2022 podala společnost EG.D,a.s <.>,IČ: 280 85 400,Lidická 1873,602 00 Brno
prostřednictvím zplnomocněného zástupce,jímž je XXXX a.s <.>,IČO XXXXXXXX,Příluky XXX,760
01 žádost o územní rozhodnutí o umístění stavby: „Telekomunikační_Vedení-Rychlov <,>
Luční“ na pozemcích: parc.č.403/62 (ostatní plocha),parc.č.413/3 (ovocný sad),oba v k.ú <.>
Bystřice pod Hostýnem; parc.č.634/1 (ostatní plocha),parc.č.654/1 (ostatní plocha),parc <.>
č.763/2 (trvalý travní porost),parc.č.766/1 (ostatní plocha),parc.č.1144/3 (ostatní plocha) <,>
parc.č.1146/3 (ostatní plocha),parc.č.1146/4 (ostatní plocha),parc.č.1146/6 (ostatní
plocha),parc.č.1146/16 (trvalý travní porost),parc.č.1150/5 (orná půda),parc.č.1152/3
(orná půda),parc.č.1153/1 (orná půda),parc.č.1156/3 (ostatní plocha),parc.č.1158/8
(zahrada),vše v k.ú.Rychlov u Bystřice pod Hostýnem <.>
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Odbor stavební a životního prostředí,jako stavební úřad
věcně příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon")
ve spojení s ustanovením § 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění
pozdějších předpisů,a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v úplném znění,(dále jen „správní řád“),v souladu
s ustanovením § 87 odst.1 zákona 183/2006 Sb.doručuje účastníkům řízení podle § 85
odst.2 písmeno b) stavebního zákona oznámení o zahájení ř...

Načteno

edesky.cz/d/8632607

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz