« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Vyhlášení VŘ - PLDD - okres Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=f2f84fd9-fa15-3c00-c66d-3f9c413a1660
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 951 dobisova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br> 25 <.>
<br> V Praze dne: 1.3.2024
<br> Číslo jednací: 031131/2024/KUSK
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXX,l.XXX
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor zdravotnictví,v souladu s ustanovením § 47 zákona
<br> č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> v y h l a š u j e
<br>
<br> V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í
<br> na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb
<br>
<br> Rozsah hrazených zdravotních služeb v oboru – ambulantní péče:
<br> PEDIATRIE – ODBORNOST 002 PLDD
<br> Území,pro které mají být poskytovány: okres Kolín
<br> Lhůta,od které je třeba zajistit poskytování hrazených zdravotních služeb: 1.6.2024
<br>
<br> Přihlášku v rámci tohoto výběrového řízení lze písemně podat do 16.DUBNA 2024,tj.do uplynutí
<br> minimální zákonné lhůty 30 pracovních dnů ode dne vyhlášení,a to prostřednictvím datové schránky
<br> nebo poštou na adresu:
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor zdravotnictví,Zborovská 11,150 21 Praha 5
<br> ID DS: keebyyf
<br>
<br> K přihlášce uchazeč doloží:
<br>
<br> a) rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru (v
případě,kdy oprávnění nebylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje) <,>
<br>
<br> b) záměr na zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče,který je předmětem
výběrového řízení <.>
<br>
<br>
<br> Vyhlášeno dne 1.BŘEZNA 2024 vyvěšením na Úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje <,>
<br> Zborovská 11,150 21 Praha 5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení správy zdravotní péče
<br>
<br>
2024-03-01T09:55:36+0100

Načteno

edesky.cz/d/8631975

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz