Středočeský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-stredocesky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Datová schránka: keebyyf
E-mail: podatelna@kr-s.cz, info@kr-s.cz

Podřízené úřední desky

Okres Benešov Okres Beroun Okres Kladno Okres Kolín Okres Kutná Hora Okres Mělník Okres Mladá Boleslav Okres Nymburk Okres Příbram Okres Rakovník Okres Praha-východ Okres Praha-západ

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2024 Odborný referent pro oblast účetnictví
22. 05. 2024 OOP PÚP a uzavírka I/18, Vestecký most
22. 05. 2024 Rozhodnutí k Oznámení záměru Pískovna Borek - Zařízení k úpravě odpadů - Ekola group s.r.o.
22. 05. 2024 S-1361/MAJ/2024 - Smlouva darovací - Město Mnichovice jako obdarovaný
22. 05. 2024 Specialista pro dotační řízení v oblasti cestovního ruchu
22. 05. 2024 Stanovení PÚP na silnici I/9 v úseku Kojetice - Zlonín
22. 05. 2024 Stanovení PÚP na silnici I/9 v úseku Zdiby - Líbeznice
22. 05. 2024 ÚD Veřejné projednání: II/116 Jinočany - Hlásná Třebáň, přeložka silnice
22. 05. 2024 Usnesení - Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí
22. 05. 2024 Usnesení - Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí
22. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva - 4. výzva 000437/Emler - dodatek č. 1
22. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva - 4. výzva 000501/Štěpánek - dodatek č. 1
22. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva - 4. výzva 001501/Janů- dodatek č. 1
22. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva - 4. výzva 001883/Malík- dodatek č. 1
22. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva - Hájková
22. 05. 2024 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Brandýsek
22. 05. 2024 Závěr zjišťovacího řízení - Recyklační dvůr Kolín - STC2680
21. 05. 2024 I/3 Červené Vršky - U Topolu, uspořádání 2+1 -Žádost o vydání společného povolení -
21. 05. 2024 nečinnost - usnesení - pověření jiného SÚ (§ 80 odst. 4c) SprŘ): Postoupení z důvodu personálního ne
21. 05. 2024 PÚP Příbramský 1/2 maraton 2024
21. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva - Obec Dymokury
21. 05. 2024 Zveřejnění OZO
21. 05. 2024 Zveřejnění stanoviska EIA - MHMP - ÚJEZD u Průhonic - protihlukový val
20. 05. 2024 E-Štiřín - EAS/STČ/3/2024 - žádost o publikaci na úřední desce obce, ORP a kraje
20. 05. 2024 I/9J Mělník -uzavírka-čištění a diagnostika kanalizace 23.05.2024- APIS v.z. Dopravní značení Mělník
20. 05. 2024 Informace o zahájení ZŘ_STC2690 - Terénní úpravy za účelem přípravy pozemků pro výstavbu (Beroun)
20. 05. 2024 Oznámení záměru výpůjčky k. ú. Rakovník
20. 05. 2024 S-1140/MAJ/2024 - Smlouva kupní - Radek Duda, Miroslava Neumanová, Arnošt Vinklát jako prodávající
20. 05. 2024 S-1284/MAJ/2024 - Smlouva darovací - Obec Dymokury jako obdarovaný
20. 05. 2024 Štiřín - EAS/STČ/1/2024 - žádost o vyvěšení aukční vyhlášky na úřední desce obce, ORP a kraje
20. 05. 2024 Záměr bezúplatně převést nemovitosti v k.ú. Říčany u Prahy
20. 05. 2024 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Obrubce
17. 05. 2024 KD/5 Šůrová 000460
17. 05. 2024 Nařízení SVS MVO č.j. SVS/2024/065866-G Africký mor prasat
17. 05. 2024 Informace o zahájení ZŘ - Modernizace výroby krmných směsí RABBIT Chotýšany
17. 05. 2024 ODVOLÁNÍ - Tuchlovice, oprava místních komunikací ZÁPAD
17. 05. 2024 OOP stanovení PÚP na I/6 a I/27 stavba "D6 Hořovičky, obchvat" - SO5192 Etapa 2.A
17. 05. 2024 Oznámení návrhu OOP stanovení MÚP na I/6 - SO 4132 - přeložka silnice, "D6 - Hořesedly, přeložka"
17. 05. 2024 Rozhodnutí o vyhlášení revíru Písková Lhota
17. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva Nehvizdy x Vyšehořovice
17. 05. 2024 Vyhlášení VŘ - psychiatrie - okres Kutná Hora
17. 05. 2024 Výsadba stromů - dar - Lhotka
17. 05. 2024 Výsadba stromů - dar - Lhotka_31 500
17. 05. 2024 Výsadba stromů - dar - Lhotka_51 000
17. 05. 2024 Výsadba stromů - dar - Lhotka_FŽP/SFZ/055043/2024
17. 05. 2024 Výsadba stromů - dar - Lhotka_FŽP/SFZ/055105/2024
17. 05. 2024 Výsadba stromů - dar - Lhotka_FŽP/SFZ/055106/2024
17. 05. 2024 Výsadba stromů - dar - Mratin 1
17. 05. 2024 Výsadba stromů - dar - Slatina
17. 05. 2024 Výsadba stromů - dar - Slatina_1_124 500

XML