Středočeský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-stredocesky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Datová schránka: keebyyf
E-mail: podatelna@kr-s.cz, info@kr-s.cz

Podřízené úřední desky

Okres Benešov Okres Beroun Okres Kladno Okres Kolín Okres Kutná Hora Okres Mělník Okres Mladá Boleslav Okres Nymburk Okres Příbram Okres Rakovník Okres Praha-východ Okres Praha-západ

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016717/Macháčková
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016754/Pohořalý
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016768/Marešová
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016787/Jílek
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016790/Štěpán
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016798/Šteiger
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016809/Kouba
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016818/Jelínková
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016828/Jandourková
28. 06. 2022 VÝSLEDKY VŘ - ČERVEN 2022
28. 06. 2022 Zveřejnění návrhu opatření záplavového území toku Černávka
28. 06. 2022 Zveřejnění návrhu záplavového území toku Mrlina
28. 06. 2022 Záměr - k.ú. Běřín a obec Jince
28. 06. 2022 Záměr k.ú. Černuc
28. 06. 2022 Závěr zjišťovacího řízení záměru: "Navýšení kapacity kompostárny Ostrov"
28. 06. 2022 rozhodnutí o opožděném odvolání pí Navarové proti povolení stavby V+K v k.ú. Zdaboř
28. 06. 2022 Úplná uzavírka odbočovacího pruhu na sil.č. I/38H
28. 06. 2022 Darovací smlouva -Obec Černé Janovice jako obdarovaný
28. 06. 2022 Stanovení a změna záplavového území toku Mohelka
28. 06. 2022 Zveřejnění návrhu OOP ke stanovení změny ZÚ Konopišťského potoka, 0-33,836
28. 06. 2022 Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy - Městys Divišov
28. 06. 2022 Žád. o stan. PÚP: „I/38 Libichov – Luštěnice“
28. 06. 2022 Informace o ZZŘ - Obalovna asfaltových směsí Klecany, plocha pro mezideponii stavebního materiálu
28. 06. 2022 Náhradní doručení Vlasta Smělá - oznámení o stavebního zahájení řízení
28. 06. 2022 OOP - stanovení MÚP
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016717/Macháčková
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016754/Pohořalý
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016768/Marešová
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016787/Jílek
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016790/Štěpán
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016798/Šteiger
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016809/Kouba
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016818/Jelínková
28. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace-016828/Jandourková
28. 06. 2022 VÝSLEDKY VŘ - ČERVEN 2022
28. 06. 2022 Zveřejnění návrhu opatření záplavového území toku Černávka
28. 06. 2022 Zveřejnění návrhu záplavového území toku Mrlina
28. 06. 2022 Záměr - k.ú. Běřín a obec Jince
28. 06. 2022 Záměr k.ú. Černuc
28. 06. 2022 Závěr zjišťovacího řízení záměru: "Navýšení kapacity kompostárny Ostrov"
28. 06. 2022 rozhodnutí o opožděném odvolání pí Navarové proti povolení stavby V+K v k.ú. Zdaboř
28. 06. 2022 Úplná uzavírka odbočovacího pruhu na sil.č. I/38H
28. 06. 2022 Darovací smlouva -Obec Černé Janovice jako obdarovaný
28. 06. 2022 Stanovení a změna záplavového území toku Mohelka
28. 06. 2022 Zveřejnění návrhu OOP ke stanovení změny ZÚ Konopišťského potoka, 0-33,836
28. 06. 2022 Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy - Městys Divišov
28. 06. 2022 Žád. o stan. PÚP: „I/38 Libichov – Luštěnice“
28. 06. 2022 Informace o ZZŘ - Obalovna asfaltových směsí Klecany, plocha pro mezideponii stavebního materiálu
28. 06. 2022 Náhradní doručení Vlasta Smělá - oznámení o stavebního zahájení řízení
28. 06. 2022 OOP - stanovení MÚP

XML