Středočeský kraj

Kraj
Čechy

http://kr-stredocesky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Datová schránka: keebyyf
E-mail: podatelna@kr-s.cz, info@kr-s.cz

Podřízené úřední desky

Okres Benešov Okres Beroun Okres Kladno Okres Kolín Okres Kutná Hora Okres Mělník Okres Mladá Boleslav Okres Nymburk Okres Příbram Okres Rakovník Okres Praha-východ Okres Praha-západ

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 09. 2022 Kotlíková dotace - dodatek 014084 Votavová
27. 09. 2022 Kotlíková dotace - dodatek/Suchý
27. 09. 2022 Kotlíková dotace - dotatek - 016320/Štrachová
27. 09. 2022 OOP stanovení PÚP na I/3 - křižovatka s I/3 s III/1116 Zahradnice, stavba - Olbramovice - obchvat
27. 09. 2022 Projektový a finanční manažer - senior analytik pro strategické dokumenty
27. 09. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace – Obec Kbel
27. 09. 2022 Vyhlášení VŘ - VPL- okres Beroun
27. 09. 2022 Vyhlášení VŘ- dermatovenerologie-okres Praha-západ
27. 09. 2022 Zveřejnění - Pokračování těžby v kamenolomu Bohdaneč
27. 09. 2022 Zveřejnění stanoviska SEA - MŽP - Strategický plán Společné zemědělské politiky
27. 09. 2022 Žádost - oprava křižovatky I/66xIII/11818
27. 09. 2022 Žádost o Rozhodnutí pro akci Sv. Mikuláš, přeložka vn, kvn, p.č. 462/113
27. 09. 2022 Žádost o zvláštní užívání silnice I/18 + Stanovení přechodné úpravy provozu I/18 - Bohutín IP-12-...
27. 09. 2022 Obec Košice - S-5559/ŘDP/2022 - Dotace ze SFOV 2021-2024
27. 09. 2022 Obec Ledce - S-5651/ŘDP/2022 - Dotace ze SFOV 2021-2024
27. 09. 2022 Obec Libeř - S-5550/ŘDP/2022 - Dotace ze SFOV 2021-2024
27. 09. 2022 Odborný referent fondů EU
27. 09. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace 016795 / Polívková
27. 09. 2022 VPS - Hostivice a Jinočany - vyvěšení na úřední desku
27. 09. 2022 Zahájení ZŘ oznámení koncepce: Strategický plán rozvoje města Rakovník do roku 2033
27. 09. 2022 Zveřejnění dodatku ke smlouvě Dům pečovatelské služby Žebrák
27. 09. 2022 Zveřejnění dokumentace - MŽP - Lom Klecany - rozšíření DP Husinec (Klecany) a pokračování hornické
27. 09. 2022 Zveřejnění informace o zahájení ZŘ - Lazsko - Navýšení kapacity zařízení ke sběru a úpravě odpadů
27. 09. 2022 Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy - Město Rozroky
27. 09. 2022 Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy - Město Uhlířské Janovice
27. 09. 2022 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kněževes u Prahy
27. 09. 2022 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše
27. 09. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace – Obec Jivina
26. 09. 2022 Zveřejnění - Pokračování těžby v kamenolomu Bohdaneč
26. 09. 2022 Zahájení ZŘ oznámení koncepce: Strategický plán rozvoje města Rakovník do roku 2033
26. 09. 2022 Zveřejnění dokumentace - MŽP - Lom Klecany - rozšíření DP Husinec (Klecany) a pokračování hornické
26. 09. 2022 Zveřejnění informace o zahájení ZŘ - Lazsko - Navýšení kapacity zařízení ke sběru a úpravě odpadů
26. 09. 2022 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kněževes u Prahy
26. 09. 2022 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše
26. 09. 2022 Projektový a finanční manažer - senior analytik pro strategické dokumenty
26. 09. 2022 Odborný referent fondů EU
26. 09. 2022 Zveřejnění rozhodnutí o 32. změně IP - Radim- řízení skládka, Centrum odpadového hospodářství
26. 09. 2022 OOP stanovení PÚP na I/3 - křižovatka s I/3 s III/1116 Zahradnice, stavba - Olbramovice - obchvat
26. 09. 2022 Žádost - oprava křižovatky I/66xIII/11818
26. 09. 2022 Žádost o Rozhodnutí pro akci Sv. Mikuláš, přeložka vn, kvn, p.č. 462/113
26. 09. 2022 Žádost o zvláštní užívání silnice I/18 + Stanovení přechodné úpravy provozu I/18 - Bohutín IP-12-...
26. 09. 2022 VPS - Hostivice a Jinočany - vyvěšení na úřední desku
26. 09. 2022 Vyhlášení Programu pro poskytnutí návratné finanční výpomoci
26. 09. 2022 Zveřejnění Vyhlášení mimořádného dotačního řízení
26. 09. 2022 Zveřejnění Vyhlášení Programu „Podpora vybraných druhů soc. sl. ve SK IV“ na rok 2023
22. 09. 2022 Dodatek ke smlouvě - 002041/Lorenz
22. 09. 2022 Dodatek ke smlouvě - 015835/Zouzal
22. 09. 2022 OOP stanovení PÚP na silnici č. I/18 Olbramovice -Veselka - označení stav. výjezdu vozidel stavby
22. 09. 2022 Obec Radětice - S-5318/ŘDP/2022 - Dotace ze SFOV 2021-2024
22. 09. 2022 Silnice I/2 Bečváry - oprava rozpojovací skříně

XML