« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Výzva vlastníkům k péči o EVL Libické luhy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=afcce2ac-68ed-7d22-b703-629eef2d691b
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 789 fax: 257 280 203 polesna@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz
<br>
<br> Praha: 26.2.2024
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br> Číslo jednací: 029327/2024/KUSK
<br> Spisová značka: -
<br> Vyřizuje: Klára Polesná/789
<br> Značka: OŽP/Pol
<br> Věc: Výzva k zajištění péče o evropsky významnou lokalitu Libické luhy
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
<br> Krajský úřad) jako orgán ochrany přírody kompetentní dle ustanovení § 77a odst.4 písm.m)
<br> zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX
<br> č.XXX/XXXX Sb.) k zajištění péče o území evropsky významné lokality,Vás tímto jako vlastníky
<br> pozemků či jako subjekt s právem hospodařit na pozemcích,vyzývá dle § 68 odst.3 zákona
<br> č.114/1992 Sb <.>,k péči o pozemky v evropsky významné lokalitě CZ0214009 Libické luhy:
<br> pozemky p.č.299/188,299/40,299/189,299/190,299/192,299/195,299/179,299/177,299/90 <,>
<br> 299/214,299/211,299/131,299/132,299/130,299/162,299/178,299/181,299/88,299/138 <,>
<br> 299/139,299/193,299/223,299/170,299/132,299/130,300/41,300/42,300/43,300/1,299/223 <,>
<br> 299/215,299/216,299/217,299/218,299/219,299/220,299/221,299/222,299/86,299/97 <,>
<br> 299/165,299/164,299/163,299/129,299/50,299/56,299/196,299/197,299/198,299/199 v k.ú <.>
<br> Kluk a pozemky p.č.4845,4846 a 4844/1 v k.ú.Poděbrady a zároveň též informuje dle § 68
<br> odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o rozsahu a době prováděného zásahu <.>
<br> Evropsky významná lokalita CZ0214009 Libické luhy (dále jen EVL Libické luhy) byla
<br> zřízena k ochraně řady fenoménů: několika typů evropských stanovišť zahrnujících luční,lesní i
<br> vodní biotopy a k ochraně živočichů druhů: lesák rumělkový,roháč obecný a páchník hnědý a
<br> kuňka obecná.Mezi stanovištní předměty ochrany EVL Libické luhy patří evropský typ stanoviště
<br> 6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii [dále jen evropský typ ...

Načteno

edesky.cz/d/8631972

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz