« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Mladá Vožice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

12176 situace.pdf
<,> ' _ _ '.'.i| ' _
<br> 1 — Í.0 mym-"- :: žití.-12941 nimauausv :m'm.<.>.*_*-,<.> „so <.>
<br> __ “ Ii;.fcd TME'O'Y
<br> '.foiickš "'mzf.now: i).—af
<br> _ = \ _ \ _.Lea „'i'-JET? ' už.21.02.2024 Šacaúomaww.<.> QM \NŘĚNQŠN QW Slib 301; On „53 o Ona /ŽfÍ "f_ “
<br> i!
<br> _Ir/í/ / '
<br> Dočasné dopravni opatření na kř.ul.Pláňkova a E.K.Rosola v Mladé Vozici
<br> Detail
<br>.<.> „Štáf—
<br> Bz4b + E13 (Mimo vozidel stavby)
<br> <,>
<br> ' Bz4a + 513 (Mimo vozidel stavby) „ „ “
<br> “ Bi + 22 + E13 ' (Mimo vozidel stavby)
<br> (Mimo vozidel stavby) 513 (Přechod
<br> 81 + 22 + E13
<br> (Mimo vozidel stavby):
<br> 81 + ZZ + E13
<br> \ 828 + E13 (Platí pro celé.- parkoviště) + E13 (datum)
<br> 328 umístěny min.7 dní před začátkem prací
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.XXXXX XXXXX
<br> 'i'“ “& „(* Hlinice XX :=,:" '.<.> 13: ' ' i.)čm,ij „)L ( ".<.>./ uz „_.;- / X_i
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> TAB _ 77 _ :) __ (AW Shawna-seřadím očnic Jširačes.<.>.'- Ers-' __vrajzt,p.z:.r nz.tezi gmwoam U\\Q_ Warm av,fitr—vk moc—sofie? tsm—ý,; “f :
<br> Dočasné dopravní opatření na kř.ul.Pláňkova & E.K.Rosola v Mladé Vožíci
<br>.<.! „i i.; * E\.1 :.A 1 - zrn Moravkovo IPlOa + E3a(140m náměstí % %m't'a %.„.“5,a: dukát: Mares-,e „ (_ -.<.> © A154 ozna.<.> Ěn.„mmm 1-1 a 335%.%“
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.XXXXX XXXXX Htinice XX XXX XX Tábor
<br>.f-
<br> Ím“ of;_L/Í_gjy Fj: ýgag".273,;,7'/7- f/r)- „t;/,!? zile/>z)(\_ ““./'
2024-11883.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01Y5KO6*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01Y5KO6
<br>
Spis.značka S-META 11883/2024/JKoc Tábor
<br> Číslo jednací METAB 12176/2024/OD/JKoc
<br> Oprávněná úřední XXXXX XXXX XXXXXXXXXX,DiS./ XXX XXX XXX XX.X.2024
<br>
<br> Město Mladá Vožice,Žižkovo náměstí 80,391 43 Mladá Vožice
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 23.2.2024 podal
<br> Město Mladá Vožice,IČO 00252557,Žižkovo náměstí 80,391 43 Mladá Vožice
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 2.2.2024 pod č.j.KRPC-
<br> 370-150/ČJ-2024-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu silnice č.II/137,silnice č.II/124 a místních komunikací v ulicích Plaňková,E.K <.>
<br> Rosola,Jana Jeníka z Bratřic,Husovo náměstí,Žižkovo náměstí,Purkrecht,Mladá Vožice,která
<br> spočívá v umístění a osazení přenosných svislých dopravních značek,dopravních zařízení dle dopravně
<br> inženýrského opatření z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace <.>
<br> Doba trvání: od 24.3.2024 do 30.6.2024 <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravních značek,dopravních zařízení musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO <,>
která je nedílnou součástí tohoto opatření <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravních značek,dopravních zařízení s certifikáte...

Načteno

edesky.cz/d/8619604

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz