« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění rozhodnutí o 11. změně IP – skládka Bláto

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=ce4a3427-506d-1355-5071-4af95a042997
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 441 fax: 257 280 203 www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 28.2.2024
<br> Číslo jednací: 030622/2024/KUSK OŽP/VITK
<br> Spisová značka: SZ_137611/2023/KUSK/4
<br> Oprávněná
<br> úřední osoba:
Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Zveřejnění informace o rozhodnutí ve věci integrovaného povolení podle zákona
<br> č.76/2002 Sb <.>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm.a)
<br> zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném
<br> registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále XXX XXXXX o integrované prevenci) <,>
<br> ve znění pozdějších změn,zveřejňuje tímto v souladu s § 13 odst.9 zákona o integrované
<br> prevenci,informaci o možnosti nahlédnout do vydané 11.změny rozhodnutí,která nabyla
<br> právní moci dne 20.2.2024,pro zařízení:
<br> „Skládka TKO Uhlířské Janovice - Bláto“
<br> uvedené v příloze č.1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii 5.4 - skládky,které
<br> přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t,s výjimkou
<br> skládek inertního odpadu <.>
<br> Provozovatelem zařízení je:
<br> FCC HP,s.r.o.se sídlem Ďáblická 791/89,182 00 Praha 8,IČ 496 23 877
<br> Do rozhodnutí je možné nahlížet v Po a St 8:00 – 17:00 hod <.>,v ostatní pracovní dny
<br> po telefonické domluvě na zdejším odboru,č.dveří 3098,po dobu zveřejnění <.>
<br> Připomínáme,že rozhodnutí ve věci změny integrovaného povolení je zveřejněno
<br> na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí – http://www.mzp.cz/ippc <.>
<br> Doba zveřejnění je 30 dnů <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> odborný referent
<br> na úseku životního prostředí
<br>
2024-02-28T16:29:27+0100

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz