« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 2878/25 v k.ú. Chodov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_362267_2024.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 362267/2024 Vyřizuje/tel.:
<br> Sp.zn.: XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.02.2024 Počet listů/příloh: 1 / 0
<br>
<br>
<br> OZNAMUJE
<br> ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> krátkodobě části pozemku parc.č.2878/25 v kat.území Chodov pro XXXX XXXXXX Jenšíka
<br> (investor: David Jenšík) za účelem užívání pozemku o výměře cca 20 m2 pro umístění
<br> a provozování restaurační předzahrádky (k vyjádření HOM MHMP ze dne 21.02.2024)
<br>
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
<br> své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
<br> výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXX XXX
ředitel odboru
<br>
podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br> První den zveřejnění: 29.02.2024 Poslední den zveřejnění: 16.03.2024
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor hospodaření s majetkem
<br> Oddělení využití a správy pozemků
<br>
<br> *MHMPXPO0HPN7*
MHMPXPO0HPN7
<br>
<br> 2024-02-27T09:58:58+0000

Načteno

edesky.cz/d/8613490


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz