« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - krátkodobý pronájem části pozemků v k.ú. Krč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_362209_2024.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 362209/2024 Vyřizuje/tel.:
<br> Sp.zn.: XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.02.2024 Počet listů/příloh: 1 / 0
<br>
<br>
<br> OZNAMUJE
<br> ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> krátkodobě části pozemků parc.č.1264/38 a parc.č.1264/59 v kat.území Krč pro společnost
<br> PROFIREVIT s.r.o.(investor: Bytové družstvo Kremličkova 986/1,Praha 4) o výměře 60 m2
<br> za účelem užívání pozemků v rámci akce “Praha 4 - Krč,„Revitalizace panelového domu v ulici
<br> Kremličkova 986,Praha 4“ (k vyjádření EVM MHMP č.j.MHMP 589682/2023 ze dne
<br> 21.3.2023)
<br>
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
<br> své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
<br> výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXX XXX
ředitel odboru
<br>
podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br> První den zveřejnění: 29.02.2024 Poslední den zveřejnění: 16.03.2024
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor hospodaření s majetkem
<br> Oddělení využití a správy pozemků
<br>
<br> *MHMPXPO0HIWB*
MHMPXPO0HIWB
<br>
<br> 2024-02-27T09:27:05+0000

Načteno

edesky.cz/d/8613489


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz