« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pozemky v k.ú. Vysočany - záměr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_340208_2024.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 340208/2024 Vyřizuje/tel.:
<br> Sp.zn.: S-MHMP 396781/2021 Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.02.2024 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
<br>
<br> OZNAMUJE
<br> ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br>
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br>
<br> pozemek parc.č.1413/1 k.ú.Vysočany o výměře 233 m2 za účelem užívání části bytového domu
<br> č.p.826 a částí pozemků parc.č.1415/4,1415/7,1415/17,1415/18 a 1417/18,vše v k.ú <.>
<br> Vysočany o celkové výměře 9 m2,za účelem zateplení bytového domu,pro vlastníky bytů v domě
<br> č.p.826,za nájemné 200 Kč/m2/rok
<br>
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
<br> své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
<br> výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXX
<br> ředitel odboru hospodaření s majetkem
<br> podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br> První den zveřejnění: 29.2.2024 Poslední den zveřejnění: 16.3.2024
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor hospodaření s majetkem
<br> Oddělení využití a správy pozemků
<br>
<br> *MHMPXPNZPDSY*
MHMPXPNZPDSY
<br>
<br> 2024-02-27T09:19:23+0000

Načteno

edesky.cz/d/8613486


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz