« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pozemek parc. č. 575/1 k.ú. Černý Most - záměr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_340510_2024.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 340510/2024 Vyřizuje/tel.:
<br> Sp.zn.: S-MHMP 1087591/2016 Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.02.2024 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
<br>
<br> OZNAMUJE
<br> ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br>
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br>
<br> část pozemku parc.č.575/1 k.ú.Vysočany o výměře 439 m2 za účelem udržování zeleně jako
<br> zahrady za nájemné 200 Kč/m2/rok a část pozemku parc.č.575/1 k.ú.Vysočany o výměře 30 m2
<br> za účelem parkování dvou vozidel za nájemné 200 Kč/m2/rok + DPH,pro současného uživatele
<br> – fyzickou osobu
<br>
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
<br> své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
<br> výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXX
<br> Ředitel odboru hospodaření s majetkem
<br> podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br> První den zveřejnění: 29.2.2024 Poslední den zveřejnění: 16.3.2024
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor hospodaření s majetkem
<br> Oddělení využití a správy pozemků
<br>
<br> *MHMPXPNZPUH6*
MHMPXPNZPUH6
<br>
<br> 2024-02-27T09:20:07+0000

Načteno

edesky.cz/d/8613485


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz