« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronájem prostor sloužících podnikání - kadeřnictví Národní 416/37, Praha 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_367001_2024.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 367001/2024
<br> Sp.zn.: S-MHMP 115821/2024
<br>
<br> Datum: 26.02.2024 Počet listů/příloh: -/0
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
v zastoupení
<br> TRADE CENTRE PRAHA a.s <.>
<br>
<br>
OZNAMUJE
<br> ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br>
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br>
prostor sloužící podnikání (nebytové prostory č.112 dle iDES – kadeřnictví včetně zázemí)
o výměře 30,80 m2,v přízemí,v atriu objektu č.p.416,Národní 37,Praha 1,který je součástí
pozemku parc.č.345,k.ú.Staré Město,Holičství Praha s.r.o <.>,IČO 211 49 895,se sídlem
Dvorecká 1165/1,Podolí,147 00 Praha 4,za nájemné ve výši 1.074,62 Kč/m2/měs <.>,s dobou
účinnosti na dobu neurčitou <.>
<br>
Poučení
Podle výše citovaného ustanovení zákona o hlavním městě Praze mají zájemci právo se k tomuto
záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně,prostřednictvím společnosti TRADE
CENTRE PRAHA a.s <.>,se sídlem Praha 2,Blanická 1008/28,PSČ 120 00,v souladu s Pravidly
pro výběrová řízení na pronájem,která jsou uveřejněna jako podmínky výběrového řízení na
webových stránkách této společnosti,tj.www.tcp-as.cz,v termínu nejpozději do posledního dne
zveřejnění tohoto záměru.Nabídky doručené později nebo na jiné podací místo nebudou
hodnoceny.Výběrového řízení se mohou účastnit tuzemské fyzické a právnické osoby <.>
<br> TRADE CENTRE PRAHA a.s.si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo
výběrové řízení zrušit.Dále má právo Pravidla výběrového řízení dodatečně změnit,případně
doplnit,zejména si vyhrazuje právo požádat zájemce v průběhu výběrového řízení o doplnění
jejich nabídek,příp.vyzvat stávajícího nájemce k dorovnání nejvyšší cenové nabídky.TRADE
CENTRE PRAHA a.s.upozorňuje,že vyloučí všechny nabídky,jejichž záměrem bude využití
nebytového prostoru...

Načteno

edesky.cz/d/8613484


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz