« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronájem části komunikace parc. č. 1326/3 k.ú. Vršovice dle přílohy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1241270155.pdf
období:
<br> Hlavní město Praha
Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s <.>
se sídlem Veletržní 1623/24,Holešovice,170 00 Praha 7
<br> O Z N A M U J E
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> Z Á M Ě R
<br> P R O N A J M O U T
<br> část komunikace 28.pluku parc.č.1326/3 k.ú.Vršovice za účelem komerčního záboru
pro: Restaurační předzahrádka bez podia
lokalita: Praha 10
<br> výměra: 1.Etapa: 7,5 m²,2.Etapa: 17,5 m²,3.Etapa: 7,5 m²
<br> budoucí nájemce
XXX XXXXXXX IČO: XXXXXXXX
Sídlo: Dalimilova XXX/X,Žižkov,XXX 00 Praha 3
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Veletržní
1623/24,Holešovice,170 00 Praha 7,nejpozdě ji do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX,e-mail: monika.heimeova@tsk-praha.cz
První den zveřejnění: 29.02.2024
Poslední den zveřejnění: 15.03.2024
<br> 1.Etapa: od 01.04.2024 do 30.04.2024 (30 dn ů)
2.Etapa: od 01.05.2024 do 30.09.2024 (153 dnů)
3.Etapa: od 01.10.2024 do 31.10.2024 (31 dnů)

Načteno

edesky.cz/d/8613480


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz