« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění informace o rozhodnutí - 1. změna IP - E.nest Energy a.s. - Technologický komplex

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=46b44d6c-7ccc-32b5-ba04-5155133540ab
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 443 kotlarikovam@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> V Praze dne: 26.2.2024
<br> Číslo jednací:
<br> Spisová značka:
<br> 029353/2024/KUSK OŽP/Kot
<br> SZ_144529/2023/KUSK/10
<br> Oprávněná
<br> úřední osoba:
Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX l.XXX
<br> Zveřejnění informace o rozhodnutí ve věci změny integrovaného povolení podle zákona
<br> č.76/2002 Sb <.>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm.a)
<br> zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném
<br> registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále XXX XXXXX o integrované prevenci) <,>
<br> ve znění pozdějších změn,zveřejňuje tímto v souladu s § 13 odst.9 zákona,informaci
<br> o možnosti nahlédnout do vydaného rozhodnutí podle § 19a odst.2 a 4 téhož zákona,které
<br> nabylo právní moci dne 17.2.2024,pro zařízení:
<br> „Technologický komplex Energy nest“
<br> uvedené v příloze č.1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii 1.1 Spalování paliv
<br> v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více <.>
<br> Provozovatelem zařízení je společnost:
<br> E.nest Energy a.s.<,>
<br> se sídlem V Šáreckém údolí 764/1,160 00 Praha 6,Dejvice,IČO 08725233 <.>
<br>
<br> Do rozhodnutí je možné nahlížet v Po a St 8:00 – 17:00 hod <.>,v ostatní pracovní dny
<br> po telefonické domluvě na zdejším odboru,č.dveří 4011,po dobu zveřejnění <.>
<br> Připomínáme,že rozhodnutí ve věci změny integrovaného povolení je zveřejněno
<br> na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí – https://www.mzp.cz/ippc
<br> Doba zveřejnění je 30 dnů <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> odborný referent na úseku
<br> životního prostředí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
strana 2 / 2
<br>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br>
2024-02-28T14:14:41+0100

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz