« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění informace o rozhodnutí - 118. změna IP - ŠKODA AUTO, a.s. - Lakovny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=456eac4a-82fe-0f99-ee64-92d138096bd1
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 443 kotlarikovam@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz
<br>
<br> V Praze dne: 26.2.2024
<br> Číslo jednací:
<br> Spisová značka:
<br> 029313/2024/KUSK OŽP/Kot
<br> SZ_139610/2023/KUSK/11
<br> Oprávněná
<br> úřední osoba:
Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX l.XXX
<br> Zveřejnění informace o rozhodnutí ve věci změny integrovaného povolení podle zákona
<br> č.76/2002 Sb <.>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm.a)
<br> zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném
<br> registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále XXX XXXXX o integrované prevenci) <,>
<br> ve znění pozdějších změn,zveřejňuje tímto v souladu s § 13 odst.9 zákona,informaci
<br> o možnosti nahlédnout do vydaného rozhodnutí podle § 19a odst.2 a 4 téhož zákona,které
<br> nabylo právní moci dne 7.2.2024,pro zařízení:
<br> „Lakovny karoserií v závodě Mladá Boleslav“
<br>
<br> uvedeného v příloze č.1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2.6.- Povrchová úprava
<br> kovů a plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů,jeli obsah
<br> lázní větší než 30 m3 a kategorie 6.7.– Povrchová úprava látek,předmětů nebo výrobků
<br> používající organická rozpouštědla,zejména provádějící apreturu,potiskování,pokovování <,>
<br> odmašťování,nepromokavou úpravu,úpravu rozměrů,barvení,čištění nebo impregnaci,při
<br> spotřebě organických rozpouštědel vyšší než 150 kg za hodinu nebo větší než 200 t za rok <.>
<br> Provozovatelem zařízení je společnost:
<br> ŠKODA AUTO a.s.<,>
<br> se sídlem tř.XXXXXXX XXXXXXXX XXX,XXX XX XXXXX XXXXXXXX,IČO XXXXXXXX <.>
<br> Do rozhodnutí je možné nahlížet v Po a St 8:00 – 17:00 hod <.>,v ostatní pracovní dny
<br> po telefonické domluvě na zdejším odboru,č.dveří 4011,po dobu zveřejnění <.>
<br> Připomínáme,že rozhodnutí ve věci změny integrovaného povolení je zveřejněno
<br> na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí – https:...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz