« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění rozhodnutí o 21. změně IP AHV ekologický servis - provoz třídírna odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

get-priloha-by-uuid?prilohaUuid=ba3bc0f4-c58a-13f4-eb4d-f62adb80518a
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 441 www.stredoceskykraj.cz
<br>
<br> Praha: 28.2.2024
<br> Číslo jednací: 030551/2024/KUSK OŽP/VITK
<br> Spisová značka: SZ_087927/2023/KUSK/8
<br> Oprávněná
<br> úředí osoba:
Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Zveřejnění informace o rozhodnutí ve věci integrovaného povolení podle zákona
<br> č.76/2002 Sb <.>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm.a)
<br> zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném
<br> registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále XXX XXXXX o integrované prevenci),ve
<br> znění pozdějších změn,zveřejňuje tímto v souladu s § 13 odst.9 zákona o integrované
<br> prevenci,informaci o možnosti nahlédnout do vydané 21.změny rozhodnutí,která nabyla
<br> právní moci dne 19.2.2024,na zařízení:
<br> „AHV ekologický servis - Svojšovice“
<br> uvedené v příloze č.1 zákona o integrované prevenci v kategorii 5.1 - Odstraňování nebo
<br> využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující nejméně jednu
<br> z činností a) až k) <.>
<br> Provozovatelem zařízení je společnost:
<br> AHV ekologický servis,s.r.o.se sídlem Praha,Uhříněves,Saturnova 1209/25 <,>
<br> PSČ 104 00,IČ: 267 41 172 <.>
<br> Do rozhodnutí je možné nahlížet v Po a St 8:00 – 17:00 hod <.>,v ostatní pracovní dny po
<br> telefonické domluvě na zdejším odboru,č.dveří 3098,po dobu zveřejnění <.>
<br> Připomínáme,že rozhodnutí ve věci změny integrovaného povolení je zveřejněno na
<br> internetových stránkách Ministerstva životního prostředí – http://www.mzp.cz/ippc <.>
<br> Doba zveřejnění je 30 dnů <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> odborný referent
<br> na úseku životního prostředí

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz